Aloha:Marketing

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

Deze pagina bestaat uit een aantal reeds concrete zaken zoals de planning en de inhoud van e/mails en is verder een werkdocument voor Marjolein en Harm, zodat we geen zaken vergeten. Tevens kunnen de andere groepsleden nalezen waar we mee bezig zijn en is er een speciale plek waar zij ideeen in de groep kunnen gooien. Zie ideeenbus!

Wat is marketing?

Precies weten wat/wanneer/waar/hoeveel de klant wenst en daar continue flexibel jouw product of dienst op afstemmen.

Zorgen dat je jouw producten/diensten promoot op de plek waar afnemers komen, die het willen hebben en er geld of iets anders (is dit nog interessant???, lijkt me wel....) voor over hebben om het aan te schaffen.

Verschillende manieren van marketing

Eerste methode:

Traditioneel. Is vermoeiend, kost veel energie, met hagel schieten, is veel mensen op de hoogte brengen van iets in de hoop dat een van hen overgaat tot aanschaf. Wordt vaak gebruikt bij massaproducten. KvK-adresbestanden van onbekenden waar je brieven of faxen naar toe stuurt. Deze partijen zullen kritisch zijn en dus moet je goed beslagen ten ijs komen, zoals Harm ook al opmerkte.

Tweede methode

slim, levert energie op, aansluiting zoeken bij de doelgroep, je energie zo neerzetten dat de doelgroep vanzelf komt vragen naar jouw product/dienst. Gebruikmaken van internet en persoonlijke relaties. In zakelijke dienstverlening is dit DE methode, omdat je zelf het product bent. Virale marketing + Small world communicatie. We lekken onze reputatie en ambitie naar een selecte groep toonzettende voorlopers, die het voortroddelen aan hun tien favoriete relaties. Zo groeit onze schare fans bij elke stap een factor tien.

Dient de markt klaar te zijn voor ons? of dienen wij klaar te zijn voor de markt?

Wacht niet met maken tot de markt ja-roept... want ja-roepen van de markt komt uit de zone van de actuele ontwikkeling Als vooroplopende aanbieder willen we ons erop richten de markt naar de zone van de naaste ontwikkeling te trekken. Aloha gebruikt als eerste de zone-termenvan de Russische leerpsycholoog Ljev Vygotsky(1896-1934)

NOTA BENE zie notitieblaadje van Gaston'


Ik heb het gevoel dat wij mogelijk een combi van deze twee kunnen toepassen. Echter ik stel voor om te starten met de tweede methode en onze persoonlijke relaties een e-mail toe te sturen, zodat we optimaal gebruik maken van het netwerk dat we allen hebben. Wie weet is nl. de partij, die we zoeken wel gewoon in ons midden met ons verbonden...... Bijvoorbeeld als volgt:


Waarom wil men bijdragen?

De reden waarom men wil bijdragen aan de brandkey, de gemeenschappelijke deler, het hogere doel dat alle lezers raakt, ongeacht hun achtergrond of status

In elk mens leeft of sluimert het verlangen om bij te dragen aan iets dat groter is dan je zelf. Dat oerverlangen om deel uit te maken van iets groters wordt aangeraakt door zuiverheid. Zuiverheid in denken, voelen of doen. Dan resoneert er iets. Dan ben je geraakt, geroerd en weerloos. Dan is er geen keus meer, dan valt het lot. Het is zoals het is. Amen (= het zij zo) En dat is nu precies de toon die wij wilen aanslaan. Eigenlijk (= in wezen) hunkert iedereen hiernaar, ongeacht hun achtergrond of status.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Aloha geeft: leukere buren, relaxter partners, lieve kinderen, tevreden opa's en oma's, fijne werkgevers, gemotiveerde werknemers, goede ministers, meedenkende burgers, lieve en krachtige vrouwen, sterke en zachtaardige mannen en fijne vrienden. Kortom, een wereld waarin je van harte met hoge kwaliteit wilt samen leven! Een wereld, die ook in de toekomst nog een mooi leefklimaat biedt voor onze kinderen en kleinkinderen, want daarvoor leggen wij nu de basis met elkaar!


De actieve werkplek waar alles gebeurt!

De planning

Aloha:de planning Na Cirkel ?? wordt deze definitief gemaakt. Het was de bedoeling dit na Cirkel 13 te doen, dat ging niet lukken vanwege andere belangrijke zaken, die opgelost moeten worden.

E-mails naar persoonlijke relaties

Aloha:e-mail 1: Eerste mail waarin we persoonlijke relaties vragen mee te denken, namen te noemen en ideeen aan te dragen.

Welke relaties sturen we dit?

 • persoonlijke relaties (nadenken over wie hier gericht iets mee kan, beter 6 mensen gericht gevraagd dan een heleboel open).

Ideeenbus

Hier kun je al jouw nieuwe ideeen kwijt voor Harm en Marjolein. Zij zullen die dan beoordelen en toebedelen aan een van de onderstaande items, zodat er niks verloren gaat of zonder communicatie wordt ´afgeschoten´.

TW ingebracht door Martien.

Wat is mijn Aloha:E-mail_Harry waard voor jullie?

Made by Stanley

 • www.vsbfonds.nl , dit is een fonds die alle maatschappelijke en culturele activiteiten ondersteund en fondsen beschikbaar stelt. Het VSBfonds steunt op het gebied van kunst & cultuur projecten op het gebied van cultuurparticipatie (culturele diversiteit, verrijking en vernieuwing), cultuureducatie (educatieve methoden en intercultureel onderwijs) en cultuurbehoud (verwervings-, restauratie- en behoudsprojecten en toegankelijksbevordering van het cultuurhistorisch erfgoed).
 • www.oranjefonds.nl , het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Volkskrant, FD, NRCneXt (tabloid uitgave), SpiTs, Metro, andere media?? Het bereik zo groot maken via bestaande netwerk van Loesje, basis ligt bij Kunstacademie Arnhem. Radioprogramma op zaterdagmorgen (Radio 2) van Sjors Fröhlich [Capuccino]. Vergeet radio/tv/krant in [België] niet!

Reeds geregelde PR

 • High Tech Analysis (Marjolein, artikel in katern Renaissance geregeld)

Wie mogen we niet vergeten bij het polsen

 • Man bijt Hond-achtige programma's (thanks Stanley, ideeen ook.....)
 • Booming Business (thanks Stanley, heb jij een ingang...)
 • CPNB (Collectieve Propaganda Nederlandse Boek) (by Martien, tx)
 • Holland Open (by Willem, tx)
 • www.Bookcrossing.com (by Martien, tx)
 • http://www.hansonexperience.com/my_weblog/ (by Harry, tx)
 • Boomerang kaarten (Marjolein)

Welke bedrijven/organisaties zijn mogelijk interessant?

Let op: namen van relaties zijn persoonlijk en mogen niet door elkaar zomaar worden benaderd om stalkgevoel en irritatie bij relaties te voorkomen. Mocht je een naam tegenkomen van iemand, die je graag wilt leren kennen, vraag dan of de desbetreffende collega je kan introduceren.


 • TNT - bezorgt dagelijks post bij bijna alle nederlanders!! (Ik ken een directeur commercie van een ander onderdeel en de journalist die me heeft geinterviewd, beiden hebben gezegd dat ik hun naam kan gebruiken op persoonlijke titel. Ga ik na Cirkel 13 doen. Eerste stap is gezet, contact is gelegd via e-mail Marjolein)
 • Postcode Loterij - groot deel van onze doelgroep als klant (ik ga eens kijken of ik de oprichter te pakken kan krijgen. Naam inmiddels gevonden! Is de heer Poelman, hij stond in Sprout Marjolein). Ik heb daar connectie met de zojuist nieuw benoemde hoofdredacteur en ga hem bellen na Cirkel 13 :-)
 • ADP - menselijk kapitaal (Ik ken de marketing directeur persoonlijk Marjolein)
 • Belastingdient - heeft 99% van alle nederlanders als klant!! -> Zalm/Bos?? (Marjolein)
 • NS-reizen (via via ken ik iemand in de top, niet persoonlijk, Marjolein, iemand anders?)
 • Efteling-dromen waarmaken (HR Manager ken ik persoonlijk, Marjolein)
 • Younique van Robeco-24/7 U (Herman Wijffels? heeft er in de top geacteerd, Marjolein)
 • Q-Music - Q = good for you (wie heeft er contacten?)
 • Marco Borsato (Warchild en vrede, input Marjolein)
 • Bekende muzikanten en artiesten??
 • Jacob Gelt Dekker?

Wie kunnen helpen om hun succesformule met ons te delen?

Wie verder persoonlijk inschakelen?

Let op: namen van relaties zijn persoonlijk en mogen niet door elkaar zomaar worden benaderd om stalkgevoel en irritatie bij relaties te voorkomen. Mocht je een naam tegenkomen van iemand, die je graag wilt leren kennen, vraag dan of een collega je kan introduceren.

 • Herman Wijffels, persoonlijk contact (is al gebeurd Marjolein)
 • Frank Wijsman, persoonlijk contact, hij heeft jarenlang gewerkt als account manager, heeft tijd, drive en adressen (is al gebeurd, heeft ons gevonden n.a.v. een e-mail van mij waar Aloha onder stond)Marjolein)
 • Anneke Nijboer, persoonlijk contact, niet vergeten, heeft tijd en drive en wil wellicht helpen als wij handen en voeten tekort komen
 • Jan van Summeren, persoonlijk contact, heeft toegezegd dat hij wil meedenken bij marketingzaken. Marjolein
 • Herman Bloemink, persoonlijk contact, heeft veel contacten bij grote bedrijven. (Marjolein)
 • Peter ter Horst, persoonlijk contact (hoofdredacteur Intermediair) (Marjolein)
 • Ton Plekkenpol en Renaissance Groep, persoonlijk contact (is deels gebeurd, Martien ontmoet hem binnenkort en Manon kent hem inmiddels ook) (Marjolein)
 • Louis Hoeks, persoonlijk contact (binnenkort Hoofdredacteur Sprout) (Marjolein)
 • Mei Li Vos, PvdA, persoonlijk contact. Bos minister van Financien? Belastingdienst? (Marjolein)
 • Gerrit Zalm, mogelijk? via relaties van Marjolein, business club checkpoint of Trace, Gijs van Aardenne (Marjolein)
 • Jos Kieboom, persoonlijk contact (ex adviseur van Lubbers) (Marjolein)
 • Thea van Bennekum, netwerkmanager Business Club Checkpoint, persoonlijk contact, vragen of zij nog ideeen heeft (Marjolein)
 • Jorrit Timmermans, oprichter The Project Network, persoonlijk contact, vragen of zij nog ideeen heeft (Marjolein)
 • Ineke Rabbering, eigenaar Spirituele Management Tafel, persoonlijk contact, vragen of zij nog ideeen heeft (Marjolein)
 • Leo Sonneveld en anderen, die bezig zijn met soortgelijke projecten, verbinden met elkaar, zodat we synergie kunnen behalen
 • Jochem Klijn, investor. (Marjolein)

Resterende loose ends

 • We zijn te ingewikkeld voor de doelgroep heel nederland of in elk geval doen we nu te ingewikkeld :-) Aha, zijn we aan het ontdekken hoe het is om je een andere bevolkingsgroep te voelen, zodat we ons kunnen verplaatsen in alle andere mensen...... so that we practice what we preach en het veel basaler houden dan wij het nu doen, laten we het 'platslaan'.
 • Diversiteit wordt nog niet voldoende afgedekt.
 • Sluiten wij wel aan op het ontwikkelniveau van onze afnemer? (lees het stuk Talk over mannelijk en vrouwelijk achter dagboek van Marjolein)
 • Thriller voor CPNB...... is het hele leven eigenlijk niet een thriller als we doorgaan met leven zoals we dat nu doen???
 • Wat gaan we eigenlijk met die 1 miljoen of meer doen? Ik heb het gevoel dat we dat veel duidelijker nog moeten verwoorden om onze langetermijnscope en goede bedoelingen beter neer te zetten richting onze klanten!! (had Harry daar ook niet over gelezen in de 100 mails van de afgelopen dagen?)
 • Hoe komen we aan de persoonlijke adressen van de personen in bedrijven die Martien heeft verzameld voor Aloha:De Brief?
 • Hebben we een goede tekstschrijver in onze vriendenkring om al onze PR en marketinguitingen goed en krachtig weer te geven (Karina/Ton??)?
 • Alle sponsors noemen in het boek: Beukenrode, financier, etc.
 • Ga je vanuit angst of positiviteit de boodschap brengen? Iedere verstaander heeft zijn/haar eigen triggers. Category:Marketing