Aloha:Cirkel 16

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Je kunt altijd naar de Aloha hoofdingang, naar de vorige cirkel of de volgende cirkel.


2007-02-21 09:30-16:00, woensdag, Beukenrode

DEELNEMERS

Aanwezigen

 1. Marjolein Hins
 2. Harry van der Velde tot 12:30
 3. Stanley van Maaren
 4. Martien van Steenbergen
 5. Willem van den Ende

Afwezigen

 1. Dennis Luijer
 2. Manon Tromp
 3. Harm Saeijs
 4. Gaston Vilé

AGENDA

Aloha:Help

Marjolein 22:30, 18 February 2007: Bijgaande conversatie heeft tussen Martien en mij plaatsgevonden gisteren en vandaag. Ik dacht dat we na vorige week met Amira hadden afgesproken het groepsproces zijn 'ding te laten doen' en we gewoon lekker verder kunnen met ons boek/project. Na overleg met Manon, maak ik graag een groepsitem hiervan, want Martien en ik komen hier samen niet uit en het is wel belangrijk voor de energie van de groep. Aloha:Help. Morgen en dinsdag ben ik heel druk, dus ik zal niet veel en inhoudelijk op jullie reacties in kunnen gaan. Die bespreek ik dus graag woensdag in Doorn.

Harry 00:08, 20 February 2007 (CET)

Maandagavond kon ik naar de SMT en trof daar Martien en Marjolien. Woensdag kom ik ook naar Beukenrode. Dan wil ik graag pogen duidelijk uit te tekenen (letterlijk) wat ons doel is en waar de verschillen zitten. Want praten als Brugman brengt me niet de duidelijkheid die ik wens. Dus ik wil graag ruimte om mij ( en daarmee hopelijk jullie ook) duidelijkheid te verschaffen op mijn manier.

The Rock 09:34, 20 February 2007 (CET)

Martien wil bijzonder graag een half uur ruimte om nogmaals en aandachtig stil te staan bij zijn wanneer dan gedicht. Alle voor mij essentiële zaken komen daarbij aan de orde en we kunnen het als leidraad gebruiken voor Harry's zicht. Stanley, past dat in de agenda?

DE BIJEENKOMST

Alle foto's door Willem (Kudos!)
Alle uitsnede's van foto's op deze pagina door Harry (Kudos!)

http://www.zicht.com/aardrock/harrytekent.jpg

Harry's analyse

Ik ben tot 13.00 op Beukenrode geweest en heb al tekenend waar mogelijk onderscheidende lijnen getrokken. Dat was voor mij verhelderend. Er zaten een aantal zaken in Martien's hoofd, die ik maar steeds niet uit elkaar kon houden. Willem heeft de foto's gemaakt van het whiteboard, waarop dat enigszins te volgen is. Ik som kort mijn belangrijkste bemerkingen op:

Martiens verlangen, zijn experiment en zijn doel zijn drie te onderscheiden aspecten.

http://www.zicht.com/aardrock/m10bezieling-.jpg

 1. Het verlangen van Martien is wat hij eigenlijk beschrijft in zijn wanneer dan gedicht. Dat is iets wat hij niet zonder ontroering kan lezen. Dat authentieke gevoel is de bron en resoneert vanZelf in alle deelnemers. Het is de ziel van Aloha.
 2. Vanuit dit verlangen heeft Martien zijn beste ervaringen en overtuigingen samengebracht. Daaruit is een idee geboren: Als de beweringen kloppen overhet verenigde veld dan is mijn verlangen te verwerkelijken langs de weg van spontane manifestatie. En hij besloot: Dat Quantum-experiment ga ik dus doen!
 3. Vervolgens heeft hij met al zijn energie, aandacht en wilskracht zich een beeld geschapen van de vorm waarin hij dit gestalte wil geven:
We maken een verassend mooie reis waarbij we op 7/7/7 tenminste €1M hebben ontvangen in een fonds dankzij ons extreem zinnige en succesvolle boek en de andere dingen die uit onze Aloha-reis voortkomen!
wij ( = ik met een groep anderen) [vertaling Harry]


Martien erkent dat dit slechts een beeld is, een vorm, en niet de essentie van zijn verlangen. Maar zegt hij: Zo creëer je volgens het boekje iets vanuit het niets. Dat in de toekomst vastgetimmerde piketpaaltje blijkt ondertussen het grootste obstakel in het bereiken ervan.
Sluit dat boekje iets beters uit? Harry

http://www.zicht.com/aardrock/n-iets.jpg

Let wel, bovenstaand proces vond vorig jaar in een paar kleine uurtjes plaats op een vroege ochtend in oktober, terwijl Martien ontspannen in zijn bed lag te mijmeren. In zijn hoofd zijn deze punten verweven en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door bovenstaande drie punten op een rijtje te zetten wordt zichtbaar dat een deel van de ruis het gevolg is van het onzorgvuldige onderscheid tussen

 1. het authentieke verlangen,
 2. het besluit dit te realiseren met een experiment en
 3. de uitwerking daarvan.

Op deze wiki draagt de technische aanpak van het experiment' ten onrechte het label vurig verlangen. Dat leidt dus voortdurend tot gekrakeel. Het oorspronkelijke gevoel, het wezenlijke verlangen heet wanneer dan. (En is in patroonvorm..?) Martiens uitwerking van zijn experiment in een zeer specifiek eindplaatje zet de koers zeer vast. Met averechts effecten: Muitende en drossende bemanning die dan liever het ruime sop kiezen. Kortom, Martien houdt die verschillende aspecten niet uit elkaar. Desgevraagd bevestigt hij dat aldus: Jee, het is en/en. Pas in de trein noteerde ik een passend antwoord:

Zolang je de eenvoud niet hebt ont-dekt, blijft het ingewikkeld.
Dat is dus het eigenlijke ont-wikkelingswerk, denk ik nu vervolgens

Volgens mij is een grote mentale voorjaarsschoonmaak aan de orde. We dienen alles zorgvuldiger en met grote precisie te beschrijven in onze moerstaal. Tot een samenhangend en van-Zelf-sprekend betoog even fris, transparant en helder als deze nieuwe ochtend. Zonder onnodige drukte of opwinding, maar eenvoudig en treffend. Niet mis te verstaan. Bijvoorbeeld:

 • Gebruik daarom alleen bijvoeglijke naamwoorden als die inhoudelijk iets toevoegen. bijvoorbeeld : verlangen ipv vurig verlangen. Dat is niet droogkloterig bedoeld, maar helpt simpele zielen als de mijne het beter absorberen. Naarmate de taal soberder is wordt de boodschap krachtiger en werkzamer.
 • pas nu meteen alle succespatronen voortdurend en zorgvuldig toe.

En een beter begrip en inzicht in de werking van het universum als steunsysteem voor ELKE wens maakt alles veel makkelijker. IK adviseer het [ http://www.innerned.org/spiegelogie.html Handboek spiegelogie van Willem de Ridder], dat is een handboek Succes en plezier. Ik wens eigenlijk dat we dus tevens moeiteloos een fanclub zijn! Wie steunt mij?

http://www.zicht.com/aardrock/zee-of-schip-.jpg

 • TIP: Alleen het verlangen, het gevoel verbindt je met het veld. Of met de ZEE zo je wilt. Voed dat, voel dat. Daaruit volgt de rest. Moeiteloos als jij dat wenst...

Aantekeningen Marjolein

We hebben een goede dag. En veel interactie. Ik ben blij dat het helder is dat structuur en daadkracht ('motorvliegtuigen'/verstand/ratio/masculien) en gods akkers en go with the flow ('zweefvliegtuigen'/gevoel/feminien) binnen Aloha! meer met elkaar in balans gebracht worden en dat er met name aan de laatste een grotere waarde moet worden toegedicht dan tot nu toe soms gebeurt. 'Zweefvliegtuigen' hebben een motor die je niet hoort!!! En het feit dat je ze niet hoort wil niet zeggen dat ze niet vliegen en hun doel niet halen....... In 'oorlogstijden' zijn zij soms zelfs een overleving, zij kunnen overal opduiken zonder dat ze opvallen.......

Onder dit verhaal komt een diamant tevoorschijn binnenkort, dat voel ik aan mijn water. Een diamant die in onze hele maatschappij hopelijk binnenkort wordt ontdekt :-)

Zo en nu....... vakantie en bijkomen!!

NOTA BENE ik heb jullie allen nog een mail gestuurd over een Aloha! weekend dat we op 21 en 22 april kunnen organiseren op een leuke locatie. Hoor graag jullie reacties, zodat ik kan doorpakken.

AFSPRAKEN (opgelijnd door Stanley)

Het was (weer) bijzonder zinnig

 • Ieder doet in zijn uppie of bilateraal wat je zelf vindt dat er gedaan KAN worden (dus ont-moeten). Daarom volgende week woensdag in tegensteling tot het gebruikelijke, GEEN cirkel bijeenkomst op Beukenrode.
  • Wow, je bedoelt ZELF organisatie? ;-) Harry
 • Martien doet de komende weken het nodige richting uitgevers/drukkers, zoals brief opstellen en versturen via Tesink en Diepenmaat.
 • WIE bereidt acties voor richting VSB-fonds en Oranje-fonds voor als Marjolein terug is van vakantie..?
 • Martien ondersteunt Marjolein daar waar zij bij drukkers of in andere situaties op het 'oude denken' stuit.

Ik, Marjolein, verwoord het liever als volgt. We hebben afgesproken:

 1. dat Martien de kar trekt t.a.v. het vinden van drukkers en uitgevers, die meegaan in de losse prijs strategie en
 2. dat ik, Marjolein, meer de ondersteunend/meedenkend ben op dit gebied van onze marketing.

De losse prijs is Martien's stokpaard is en hij heeft er daardoor ook meer drive en energie voor. We zetten elkaar graag in op onze talenten :-)) Mocht ik tegen partijen aanlopen bij wie ik de nieuwe verkoopkant met een losse prijs moet bespreken dan gaat Martien mee om hen te overtuigen. En.... mocht dat niet lukken, dan gooien we niet per definitie de deur dicht. We kijken dan hoe die mensen in het zakendoen staan en of dat bij ons past.

Overigens schiet me nu te binnen: ik wil altijd zorgen dat we praten met partijen die bereid zijn hun nek uit te steken en mee te investeren in Aloha! Dus zodat wij aan de inkoopkant geen kosten maken. (Dit heb ik niet expliciet gezegd gisteren, en het leek me een waardevolle toevoeging).


REACTIES: GRAAG

 • Wie gaat die Aloha:Fonds voorbereiding doen?
 • Wie gaat in op Marjoleins uitnodiging voor 21-22 april?

Op 21 en 22 april heeft Q-Search een weekend georganiseerd en de locatie waar wij zitten is op zondag ook beschikbaar, dan is echter niemand van Q-Search meer aanwezig. Op zaterdag is er t/m 13.30 uur een leuk programma met 7 mensen die met de aanwezigen werken aan persoonlijke balans en ontwikkeling.

Wij hebben al een paar keer besproken om een Aloha! weekend te houden, zodat we echt kunnen doorwerken en even goed samen kunnen zijn. Dit zou dus op 21 en 22 april kunnen. Dan doen we zaterdagochtend mee met het programma om aan onze persoonlijke ontwikkeling en balans te werken, gaan we 's middags lekker wandelen en misschien nog wat dingen uitwerken, dan eten we 's avonds gezellig met elkaar en kijken bijv. een leuke film, kletsen tot diep in de nacht en blijven er slapen. Zondag gaan we dan de hele dag aan het werk en eindigen rond 17.00 uur de dag.

Ik wil dit voor ons laten organiseren met lunch op zaterdag, avondeten op zaterdag en ontbijt en lunch op de zondag en denk dat dat voor € 150 per persoon mogelijk is.

JA LEUK!

 1. Marjolein Hins
 2. Manon Tromp
 3. Harry van der Velde
 4. Willem van den Ende

En jullie toch ook? Ja toch?:

 1. Stanley van Maaren
 2. Martien van Steenbergen—op dit moment zie ik er van af; conflicteert met mijn andere familie
 3. Dennis Luijer
 4. Harm Saeijs
 5. Gaston Vilé

Zullen we dan ook een fanclub sessie doen olv Harry? ¥€$!

 • Wat is een fanclub sessie? Volg de links, lees en verheug je.

11.42, 23 Februry 2007 - Manon zegt: Ik ben blij dat we meer naar de essentie van Aloha toegaan, kudos voor Martien, Harry, Marjolein, Willem en Stanley! De cirkel heeft iets vooruitgang opgebracht, dus nu aan de slag! Ik ga mee 20/21 april. Het fonds laat ik aan anderen over, want ik hou me nu met het boek bezig en dat is hard nodig. Een aantal verzoeken en opdrachten zullen weer van mijn kant komen om hier met z'n allen mee verder te gaan.

Geld

Over geld is weinig gezegd. Zie alvast bij het Aloha:Fonds