User:Gaston

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

De lachende zwalker.

Gegrepen door connectiviteit (verbondenheid), ontsluiting van het individu voor het ontvouwingsproces van het universum, bestemming plús actie. Ik leg graag authenticialisme™ voor als term om aan te geven wat leeft in onze tijd. Filosofieën komen en gaan. Het existentialisme en nu dan het authenticialisme™ zijn speciale filosofieën passend bij een mensheid “die gek is geworden”, bij tijdperken van wantrouwen en grenssituaties; filosofieën van crises als kenmerken van die bange tijden zelf. En onze tijd is een bange tijd, zij het ánders bang dan ten tijde van het existentialisme. De vraag is daarom niet of er een reële mogelijkheid bestaat dat we in een betekenisloze wereld leven en of wij berekend zijn voor de opdracht om mens te zijn in een dergelijke wereld.

Hoe onze vraag wél luidt, daar zijn velen hard mee bezig. Benadrukt de term existentialisme de belangrijkheid van (het denken over) ‘existentie’ met angst als uitgangspunt; authenticialisme™ benadrukt de belangrijkheid van (het denken over) ‘authenticiteit’ met juist vertrouwen als uitgangspunt. Bij authenticialisme™ passen stilte en leegte als voornaamste sleutels tot bereid-zijn te luisteren naar wat wil gebeuren én bereid-zijn zich daarvoor ook in te zetten. En terughoudendheid en meer volgend- dan leidend-zijn. Want het authenticialisme™ is, net zo min als het existentialisme, een missionaire of zendingsbeweging en kent geen gebiedende wijs.

Dól op authenticiteit?

T: 0527 61 86 83 F: 0527 61 97 62 M: 0621 28 36 88