Aloha:Cirkel 14

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Je kunt altijd naar de Aloha hoofdingang, naar de vorige cirkel of de volgende cirkel.

2007-02-07 10:00-14:00, woensdag, Beukenrode

Deelnemers

Aanwezigen

 1. Marjolein Hins
 2. Martien van Steenbergen—komt later; moet van 10:30–11:30 in Amersfoort zijn
 3. Johan Smits

Afwezigen

 1. Manon Tromp
 2. Stanley van Maaren
 3. Dennis Luijer (Toch maar thuis aan het werk)
 4. Willem van den Ende (ik kan carpoolen naar een klant in Amstelveen op woensdag, anders wordt het vrijdag alleen rijden, carpoolen was me laatst wel goed bevallen...)
 5. Niranyana Jayamary
 6. Harm Saeijs
 7. Harry van der Velde NOTA BENE Ik kom nooit tenzij...)
 8. Gaston Vilé

Resultaten aan het eind van Aloha:Cirkel 13

I love typo's Harry 13:25, 3 February 2007 (CET)

Volgens mij is Aloha:Cirkel 13 nog niet rond en afgesloten. En met open eindjes verdient het de titel Aloha:Cirkel 13 niet... Als grote afwezige en Dienaar van Duidelijkheid heb ik een verzoek aan de medescheppers van die bijeenkomst om:

 • De relevante ontwikkelingen coherent te noteren op de wikipagina van Aloha:Cirkel 13.
  • De ruwe notities van Martien aldaar zodanig bij te werken dat ze ook volgens jouw perceptie een zuivere weergave zijn van tenminste jouw aandeel.
  • Aan te vullen wat Martien niet heeft genoteerd.
  • Op te schrijven wat nog meer van waarde is in dit verband
 • Het onderdeel Resultaten in overeenstemming te brengen met De werkelijk uitkomst.
  • De NIET gerealiseerde doelen:
  • Of loslaten
  • Of vasthouden voor de volgende cirkel, deze Aloha:Cirkel 14

Aandachtspunten volgen…?

Resultaten einde Cirkel 14

Notities Marjolein Cirkel 14

Vooraf

Johan was om 10.45 uur in Beukenrode. Ik om 11.00 uur. Toeval bestaat en het paste precies, ook Martien was vandaag later, rond 12.45 uur. Dus het liep allemaal soepel.

 • Johan had 's ochtends van Dennis gehoord dat hij niet ging komen. Hij ging thuis aan het werk
 • Johan en Marjolein besloten wel te gaan, want er moest vandaag met Martien worden gesproken over hoe nu verder met elkaar.
 • Wij hebben Stanley en Harry nog even gebeld om te horen hoe het met hen ging op dit moment. Harm en Manon hadden maandagavond al laten vallen dat ze voelen dat er iets moet veranderen om lekker verder te kunnen met elkaar. Wat we erg mooi vinden om te merken is hoe liefdevol en integer iedereen omgaat met de situatie waar we nu inzitten. Echter ook helder en duidelijk.
 • Grote lijn komt erop neer dat, volgens ons gevoel, Martien een nieuwe wereld wil creeren, echter met 'oud' dictatoriaal leiderschap. Dat voelt niet goed en resoneert niet met de rest van de groep, dit volgens ons gevoel wel op een lijn zitten (behalve Willem misschien, maar dat hebben we niet nagevraagd). De rest van de groep vertrouwt erop dat het resultaat er komt, spant zich ook zodanig in en laat het proces zich ontvouwen en neemt concrete acties om doelen te halen. Martien zet er veel meer druk achter en geeft daardoor het gevoel te pushen en bazig te zijn. Dit hebben we Martien teruggegeven. Tevens hebben we hem verteld dat we hem zeer respecteren om wat hij allemaal inbrengt in dit project.

Bottomline

Bottom line echter als hij niet anders gaat werken en met de zaken omgaat, dat wij zonder hem verder gaan. Dan spraken we namens Johan, Manon, Harm, Harry en Marjolein. Stanley en Dennis begrijpen dat gevoel wel, maar voelen het zelf nog niet zo 100%. Martien geeft ook aan dat hij graag wil dat ieder voor zichzelf spreekt. Gaston en Willem hebben we niet gebeld, omdat zij sowieso iets meer buiten de kernkring zitten en vast hun eigen mening hebben over waar we nu staan.

De Draak

Stanley gaf aan, en helemaal terecht, dat waar we nu inzitten de draak van het proces is en dat hij hoopt dat we erdoorheen komen. Hij vraagt zich wel af waarop Martien zo blijft 'dwarsliggen' over het wel of niet geld vragen voor het boek. Martien geeft overigens aan dat hij dacht dat we vorige week al de issue van het geld hebben besproken en opgelost. En ik zeg: nee hoor, lees maar op de Wiki, daar zeg je in Stop de persen nog steeds dat je het alleen gaat uitgeven op basis van wat mensen er zelf voor willen geven. Anyway, Martien en ik maken een afspraak voor a.s. maandag om die issue nog even te bespreken, want die moet echt geslecht worden anders ga ik niet verder. Lees STOP_DE_PERSEN!!! om te lezen waarom.

Martien aan zet

Wij zijn het eens dat we graag met de hele groep verder willen maar dan moet Martien volgens ons een paar belangrijke stappen zetten. En bedenk ik me nu, geloof dat het goed is dat we allen even nadenken wat we van elkaar verwachten en dat helder uitspreken en elkaar op meedoen aanspreken. We zijn op een moment gekomen dat alle hens aan dek nodig is en er echt gewerkt moet gaan worden door iedereen :-)) dan maken we waar wat we zeggen.

Martien gaf aan, gelukkig, zelf absoluut na te denken over zijn rol. Hij had pas nog met Harry gesproken hierover. Harry had echter aangegeven het idee te hebben dat dingen die hij zegt niet aankomen en hij er geen duidelijkheid op krijgt. Harry gaf aan dat hij bij de situatie nu moest denken aan het Salomonsoordeel:

Twee vrouwen komen bij de koning, claimen dat een kind van ieder van hen is. De koning roept een soldaat en zegt: hak het kind maar in tweeën en geef beide 'moeders' een helft. Waarop de ene vrouw zegt: Dat is goed. Maar de ander zegt: Nee! Geef dan het kind maar aan haar. Hierop zegt de koning: Jij bent de echte moeder.

Wat is het wat Martien wil, waar gaat 't nou om? En we constateren: if you always do, what you always did, you will always get, what you always got..... En Martien, een kwaliteit van jou, je bent een goddelijke verleider. Echter het voelt als manipulatie.

Wij hebben ook gevraagd: Joh, waarom horen we niks meer na vorige week, je stiert gewoon door, gooit eerst het hele proces, dat gewoon lekker loopt in de war, en vervolgens als wij allen reageren op jouw STOP_DE_PERSEN!!! bericht, dat je vlak voor het slapen gaan de ether in gooit, dan horen we helemaal niks meer. Dat voelt niet alsof je uberhaupt iets van wat wij zeggen of signaleren hoort en serieus neemt.

Martien vraagt raad

Martien luistert aandachtig en we hebben een goed gesprek. Hij bedankt ons ook voor onze eerlijkheid. En hij vroeg ons wat hij dan anders moet gaan doen:

 • Allereerst inzien dat de groep opbreekt als er niks verandert.
 • Daarna meteen, je zegt steeds dat we niet snel genoeg gaan, maar je bent zelf het probleem van het oponthoud de laatste 2 weken in elk geval. En ik denk, als ik het nu schrijf, dat het al langere tijd zo is. Maar goed, dat merk ik nu pas op.
 • Je laten vertroetelen en meegaan in de stroom van het groepsproces. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces en moeten elkaar aanspreken op het slagen ervan. Nu neem jij zoveel verantwoordelijkheid, waardoor je gaat pushen en ons het gevoel geeft directief de boel aan te sturen. Had dan gewoon een groep mensen geregeld en gezegd: dit is de boekenbox die ik wil gaan maken en dan en dan moet het klaar zijn, laten we een plan maken en aan de slag gaan. Dat was niet de opzet van ons boek. Wij zouden met elkaar de boel vormgeven. En als iemand Martien ooit zou aanspreken op het mislukken, als dat mocht gebeuren, zou ik zeggen: waar was jij dan toen het dreigde te mislukken? Dus we proberen over te dragen dat als hij minder naar zich toetrekt en ons medeverantwoordelijk maakt hij het makkelijker krijgt en wij in onze eigen verantwoordelijkheid komen te staan.
 • Zien dat we nu op een parel zitten en dat dit een belangrijke stap in het proces is. Dat we allen ons persoonlijk leiderschap NU tot ontwikkeling aan het brengen zijn of kunnen ontwikkelen.
 • Je vrouwelijke kant meer inzetten.
 • Concessies leren doen. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat hij dingen hoeft op te geven, alleen de lijntjes iets meer laten vieren, waardoor er meer ruimte ontstaat voor anderen.
 • Probeer ECHT te voelen en ECHT te laten binnenkomen wat we aangeven. Niet alleen met het hoofd ook met je hart en buik.

Martien zegt:

 • Hij vond STOP_DE_PERSEN!!! moeilijk en bevrijdend. Wij vragen om een serieuze aandacht voor de energie die hij met dat stuk uit de groep heeft getrokken.
 • Hij heeft het over een goedaardige en benovalente (wist niet dat het woord bestond :-)) ) dictator te willen zijn. Wij zeggen: we willen geen dictator, we willen de integere Martien.
 • Hij zegt dat er zelfs iemand in ons midden is die ons een zweefclubje vinden. Wij spreken hem erop aan dat hij dan wel eens mag zeggen wie dat is, want dat dat niet echt productief is als mensen zo'n oordeel over elkaar hebben, zijn allemaal energievreters. Martien zegt dat hij de betreffende persoon zal vragen dit aan te geven. Prima plan!
Volgens mij bedoelt hij mij, Harry. Ik heb vaker geroepen en ik herhaal dat nu voor alle duidelijkheid op de wiki: Als dit een zweefclub is, ga ik wat anders doen. Los daarvan wil ik nu meteen een nieuw gedragspatroon voorstellen: spreek voor jezelf. Of weet jij iets beters?. Roddelen is af en toe noodzakelijk, bijvoorbeeld ter voorbereiding van deze Cirkel. Maar essentieel is de intentie. Dat weten wij allemaal toch?
 • Voelen jullie je genegeerd? Ja! Johan geeft nog aan dat hij zich niet erkend en gezien voelt als hij allerlei dingen aangeeft waar Martien zomaar aan voorbij gaat. En Marjolein voegt er nog een concreet voorbeeld aan toe: ik ben al maanden met jou mijn ervaring met Q-Search aan het delen, omdat het qua leiderschap overeenkomt, met 1 belangrijk verschil, dat deze groep veel betrokkenener en kleiner is, echter ik heb niet het gevoel dat er iets van die kennis aankomt en resoneert.
 • Ik ben met een quantummechanica experiment bezig. 7/7/7 heb ik gewoon gekozen, omdat ik er een datum op moest zetten. En ik wil kijken of het werkelijk werkt. Geloof je erin dat het gaat werken Martien? Ja. Waarom zet je er dan zoveel druk op, waarom vertrouw je dan niet op de kosmos? Dat doe ik wel. Mmmmmm, nou zo voelt het niet. Dus wij zeggen nogmaals, dat wij liefdevol hem omringen in de hoop dat hij zijn eigen interne blokkade hierin gaat zien en er doorheen gaat.
 • Martien geeft ook aan dat een aantal zaken voor hem van levensbelang is:
 1. Omarmen holacratie en instemming. Wij geven aan dat we denken dat we daar allang mee bezig zijn. Martien ziet dat niet. Hij mist de structuur. Dus zeggen wij, als jij structuur wilt, dan ben je zelf verantwoordelijk om die te regelen.
 2. Oefenen met open zijn en feedback geven. Uhhm, dat doen we toch ook al heel lang, getuige dit gesprek bijvoorbeeld en al vanaf het begin maak informatie van je frustratie. Martien geeft een paar voorbeelden waarvan wij zeggen, ja, dan moet je dat toch zelf bespreken als het zich voordoet. Hij geeft aan structuur te misen. Wat zou dat hem opleveren: snelheid, stroming en grenzen.
 3. Sorry, vergeten op te schrijven.

En zo zijn er nog een paar punten, die niet meer op tafel komen. Natuurlijk heeft Martien helemaal gelijk dat ook hij goed moet zorgen dat zijn minimale behoeften worden bevredigd in dit proces. Vandaar ook dat ik de checkout had ingelast. Dan checken we elke week bij onszelf of we nog happy zijn.

Johan zegt opeens:

Martien jij zit met je bewustzijn in de 9e dimensie en in het aardse zit je in de 8e. Er is een enorme overgang tussen die twee. En jij wil ze loshouden, terwijl je ze zou moeten verbinden. Dat is wel wat wij als groep doen en daar zit 't verschil. Dit is informatie die voor Martien niet grijpbaar is en hij reageert bijna geirriteerd en als door een wesp gestoken. Ik probeer met aardse voorbeelden (dmv het geldvoorbeeld en een eigen ervaringen uit mijn eigen leven het laatste half jaar) te vertalen hoe ik denk dat Johan dit bedoelt. Daardoor kan Martien het iets beter begrijpen. Johan zegt ook dat hij kan zien hoe Martien's 9e dimensie eruit ziet en dat hij daar ook vaak zelf heeft gezeten. Maar dat hij heeft besloten naar aarde af te dalen. Martien zie ik terugdeinsen, huh, ik? zoals Johan? huh.... En tegelijkertijd steekt hij zijn hand uit en ze zeggen broeder tegen elkaar.

Om dit stuk nog even te verhelderen en uit de zweefmolen te halen, heb ik een uitgebreid stuk op de wiki geplaatst, met ook nog verder tips suggesties. Zie http://wiki.aardrock.com/User:Johan

Voor Johan is dit laatste echter wel een belangrijk punt: hij gaat stoppen. Hij voelt niet dat dat gaat veranderen. Tevens moet Johan om 14.45 uun naar huis, zijn vrouw is ziek en hij gaat voor hun kindje zorgen. Als ik hem later in de auto nog even bel om zijn stemming en gevoel te peilen zegt hij: ik ben er nog over aan het nadenken of ik nou wel goed heb gereageerd. Ik zeg: nouja, als je van mening verandert, dan kun je dat toch altijd weer aangeven. Wij gaan gewoon op onze manier wel contact houden met je, al zien we elkaar straks minder. Don't worry! Voor nu voelde het zoals het is en is dit de beste beslissing.

Als Johan weg is praten Martien en ik nog even door. Hij heeft behoefte aan meer structuur, in alles, in de bijeenkomsten, in de afspraken, in de planning etc. Ik ben het eens dat structuur moet, maar geef ook aan dat de kracht zit in de balans tussen het laten onstaan en de structuur vasleggen, het mannelijke en het vrouwelijke. Dus ik nodig hem uit om dat dan helder naar ons te maken hoe hij dat wil hebben, want dat is echt zijn belang. Voor de rest van de aanwezigen hoeft het niet, die gaan mee met wat er gebeurt. Tevens geef ik Martien nog even aan dat als ik hem zou zijn ik dan de groep even zou laten weten hoe ik me nu voel en ons te bedanken voor alle energie die we de afgelopen week in hem hebben gestoken. En in onszelf he?! Want hier ligt misschien wel het belangrijkste diamantje onder van ons hele boek...... gaat Martien 'm vinden?? En de anderen?? Johan en ik zien hem.

En nu..?

Anyway, ik ga maandag nog met Martien praten over de geldissue en voelen of ik het idee heb dat hij heeft kunnen grijpen waar wij het over hebben. Martien wil dat meteen nog doen, echter ik wilde vandaag ook om 15.00 uur weg, omdat ik nog mail wil lezen en vanavond weer om 18 uur in A'dam moest zijn waar ik tot 23 uur een bijeenkomst had. Vandaar dat ik nu pas ging reageren.

Op Cirkel 15 zien we elkaar weer en zijn zaken vast helder geworden :-) Ik wens iedereen een goede keuze toe. En maak 'm alsjeblieft voor jezelf en niet voor een ander! Dat is de enige manier om door te gaan met een groep/groepen met een heldere en gelijkwaardige doelstelling voor ogen en omgangsvormen en cultuur in de groep.

Mijn gevoel? Ik weet het niet...... alleen als de groep grotendeels bij elkaar blijft wil ik door, omdat anders mijn gevoel is dat het boek/project geen weerslag wordt van wat ik graag zou willen neerzetten MET ELKAAR!!! En dat is wel waar ik voor heb gekozen en welk experiment ik aan ging.

En Martien zegt nog: ik ga in elk geval door!!!

De mail die Martien rondzond

Van: Martien@AardRock.COM Onderwerp: [Aloha] Op een kruising met een rotonde Datum: 7 februari 2007 17:52:49 GMT+01:00 Aan: Aloha@AardRock.COM

Na stop de persen is er natuurlijk het e.e.a. gebeurd. Ik begrijp dat het behoorlijk wat opschudding heeft veroorzaakt. Sorry. En ook vele reacties en onderlinge gesprekken. Vanmiddag met Marjolein en Johan ook een intensief en openhartig gesprek gehad.

Ik weet dat ik de lat heel hoog heb gelegd en dat ik een zeer groot beroep doe op eenieders tijd, geduld, begrip en tolerantie. Dat erken ik en daar ben ik iedereen ook zeer dankbaar voor.

'k moet e.e.a. ff op een rijtje zz. Weet nog niet hoe. Vraag daarvoor nog wat geduld van jullie.

Het besef is er bij me dat we op een kruising staan. Wel een met een (zelforganiserende) rotonde. Of en hoe we gezamelijk verder gaan is het gesprek van de dag en houdt mij, en naar verwachting ons allen, bezig. Ik respecteer en begrijp het als er mensen zijn die op de huidige manier niet verder willen en verwacht dat sommigen ook snel kenbaar zullen maken. Die helderheid stel ik zeer op prijs, dus voel je die behoefte, deel hem dan zo snel als je je daar prettig bij voelt. Dan wensen we elkaar vaarwel.

Oh ja, ik begrijp dat nog niet iedereen het verslag van het gesprek van Harry en mij afgelopen vrijdagavond hebben gelezen. In de huidige context lijkt mij dat wel relevant. Zie:

http://wiki.aardrock.com/Vrijdagavondgesprek

Maandag heb ik een afspraak met Marjolein om het wederzijds begrip over "de prijs van het boek is wat de koper ervoor geeft" en elkaars grenzen daarin kristalklaar te krijgen.

Morgen (donderdag) is een bezinningsdag voor me.

En ondertussen stoom ik gewoon door. Ik kan het toch niet laten. Sorry.

Keep you posted.

Succes en plezier,

Martien.

PS Elke keer als ik "sorry" zeg of mijn excuses aanbiedt meen ik dat

zeer oprecht en geeft dat meteen ook mijn grenzen aan. M.a.w. mijn grenzen zijn mijn excuses. En bij mijn grenzen stop ik gewoon. Dat wil niet zeggen dat ik ze niet wil verleggen, maar daar ben ik niet altijd aan toe op dat moment. Dat moet groeien.


Aloha mailing list Aloha@AardRock.COM http://lists.aardrock.com/mailman/listinfo/aloha

Harry 10:11, 8 February 2007 (CET) is bezorgd

Ik slaap hier slecht van. Wat ik aandraag, komt niet aan. Zoals:

 • Zonder gezamenlijk overeengekomen doel is er geen cont(r)act tot samen-werking.
 • Martien, je neemt
  • OF de leiding,
  • OF je laat het over aan een ander of de anderen samen (= de groep)
 • Ik≠Wij Het gezamenlijke wij, laat het ik onaangetast in zijn autonomie, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Zo ben ik altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de groep. Ik blijf het centrum van mijn eigen keuzes en de consequenties. In een dialoog kun je dus niet zonder instemming van de ander van jouw ik ons wij maken. Dat doe je vaak, Martien. Te vaak voor mij, Harry. Lees de laatste drie publicaties desnoods door: Deze Cirkel 14, Stop de persen !!! en Vrijdagavondgesprek. Als je daar wij overal vervangt door ik, klopt het dan?

Laat ik maar wat wijze opmerkingen van anderen citeren:

De wereld is altijd tot een hel gemaakt door hen die er een hemel van willen maken.
Als je niet mag verliezen, kun je niet meespelen.
Alles op één kaart zetten is een verliezersstrategie.

Johan is weg van ons

-door Harry om 11:37, 8 February 2007 (CET)-

Johan is inmiddels uit de groep gestapt, met dank van Martien. Ik citeer Martiens reactie op de mail, met die van Johan daarin opgenomen: Beste Johan,

Dank voor je moedige besluit. Beter een einde met pijn dan pijn zonder einde zegt Ton Planken altijd. Ik begrijp en respecteer je keuze en dank je HARTelijk voor je inzet, aanwezigheid, energie en aandacht en wens je vaar wel. En voel je altijd vrij terug te komen op je besluit.

Sta me toe hieronder nog een kleine toelichting te geven.

Succes en plezier,

Martien.

On 7 Feb 2007, at 23:53 , Loveshine wrote:

Lieve reisgenoten,

op dit moment is aan mijn reis een eind gekomen. Ik stap (helaas) op. Op basis van de huidige gang van zaken heb ik besloten geen reisgenoot van Aloha meer te zijn.

Toen ik na de cirkel van vandaag thuis kwam, vroeg ik mijzelf af of ik de juiste beslissing had genomen. Ik vroeg mij af of ik niet beter had kunnen zeggen dat ik even wacht op betere tijden of zoiets, en aan de zijlijn ga staan. Maar dat kon ik niet. Ik heb mijn conclusie getrokken en een keuze gemaakt.

Ik kan mij niet (meer) verenigen met de manier hoe Martien zijn bezielende leiding bedrijft. Het gedrag wat hij vertoont als leider, is voor mij niet acceptabel. Ik heb geen liefdevolle dictator nodig om prettig te werken, zoals hij zichzelf noemt.

Vandaag kwam ik gedurende onze cirkel tot dit besluit. Ik heb mijn besluit dan ook gedurende ons gesprek (Martien, Marjolein en ik) genomen en toegelicht. ik verwacht niet dat Martien zijn houding zodanig zal veranderen, dat ik happy binnen ons team kan blijven werken. Hij stapt regelmatig over belangrijke zaken die door de teamleden worden ingebracht heen, geeft hier onvoldoende aandacht aan. Een van de punten die mij de laatste cirkels was opgevallen, was dat het verslag wat Martien maakte, enkele essentiele punten/ gebeurtenissen niet of nauwelijks bevatte.

Mijn excuses daarvoor. Dat is inderdaad heel jammer. Ook jammer vind ik dat die punten dan niet gewoon toegevoegd worden door degene die ze belangrijk vindt. Ik heb natuurlijk mijn eigen filters en noem de punten die daar doorheen komen. Blijkbaar filteren mijn filters punten die jij belangrijk vindt er tussen uit. En vice versa. Als je dat doet stel je me goed in de gelegenheid te leren, en dus mijn filters aan te passen en open te stellen voor dingen die jij belangrijk vindt. Gmiste kans. Kan je me vergeven?

En zo ook weer hier. Ik krijg een email van Martien 'op een kruising met een rotonde', als eerste verslag van onze meeting van vandaag. Hier staat geheel niets in over mijn besluit om op te stappen. Helaas bekrachtigd deze niet-vermelding mijn besluit.

Sorry Johan. Ik heb er over nagedacht of ik dat zou doen en EXPRES niets over jouw besluit vermeld om jou die eer te laten. Ik vind het voorbarig om dat met de groep te delen zonder jouw instemming. Ik vind het jammer dat je dat nu weer als negatief ziet. Ik zal de volgende keer expliciet vragen wie wanneer dit soort belangrijke mededelingen gaat doen zodat we daar geen misverstanden over hebben.

Laat ik mijn besluit verder toelichten met de volgende statements, die misschien zoals de bekende soep niet zo heet worden opgedient, maar naar mijn idee wel degelijk een belangrijke rol spelen: - Martien is niet voldoende aanwezig in de groep, hij is vaak 'ergens anders' waardoor hij niet naar behoren kan ervaren wat er in de groep gebeurt. - Martien accepteert het groepsproces niet. Hij is dan ook wat mij betreft degene die voor de stagnatie zorgt. - Martien draagt te veel verantwoordelijkheid, staat boven de groep, en controleert te veel, waardoor stagnatie en verstikking optreedt. - Martien zegt open te staan voor kritiek, maar ik zie geen opening in de gedragsverandering van Martien om de benodigde ruimte te laten ontstaan, waarin we als team/groep optimaal kunnen functioneren.

Het spijt me.

Ik hoop van harte dat dit allemaal momenten zijn, maar ik ben van mening dat de mate waarin Martien bereid is om concessies te doen en de mate waarin hij bereid is te veranderen niet tot het gewenste groepsresultaat zal leiden.

Wanneer ben ik happy? Als wij een echt team zijn. En dat zijn we niet (meer).

Vergeef mij, ik hou van jullie.

We houden contact,

Vergeef mij ook. Ik hou ook van jou. En ik hou je op de hoogte.

Het ga je goed.

Succes en plezier,

Martien.

Martien belt Harry

Wat is een geschikt tijdstip om ff met je te bellen over Aloha op donderdag? mailt Martien op woensdag aan mij, Harry. Ik heb donderachtochtend inmiddels de wiki gelezen en bijgewerkt. Dus ik antwoord:

Martien,
De aannemer en Belgacom llieten het vanochtend afweten. Als je wilt bellen, kan dat svp asap? Ik heb nu de wiki en de mail over aardrock doorgenomen. Lees voor je belt: http://wiki.aardrock.com/Aloha:Cirkel_14 Dan weet je al hoe ik het zie.

Als Martien me belt hebben we allebei deze pagina op het scherm en voor onze neus. Met de drie punten die ik hierboven aandraag. En dat houdt het gesprek to the point. Het spitst zich al snel toe op de vraag Hoe kom ik, Martien, tot een contract met een ander? Het is mijn vertaling van zijn eigen vraag "Hoe komen WIJ tot een contract? ;-)

En dan is het antwoord van Martien: Ik weet het niet. Er is daar een grote leegte.

Na nog wat omtrekkende bewegingen om dit vacuum heen, lijken we (=Harry en Martien) het erover eens te zijn: Martien moet stilstaan bij deze witte vlek. Stoppen met persen. ;-) Ga niet verder voordat deze holheid is geheeld.

Ik adviseer Martien deze ontdekkingsreis aan te gaan met iemand buiten Aloha. Ik adviseer een daartoe uitstekend uitgeruste ervaren professional, Wibe Veenbaas. Martien kent hem van de Spirituele Management Tafel in december en was onder de indruk hem. Hij is een inspirerend rasverteller. Wibe is (niet of juist heel erg toevallig) de leverancier van de eerste van de drie quotes die ik hierboven citeer. Het komt uit zijn boek De reiziger en zijn gids die ik laatst bij Phoenix kocht, in het kader van de actuele ontwikkelingen.

Ik ga Johan mailen of hij nog eentijdje de mails en wiki wil volgen tot deze crisis zijn beslag heeft gevonden. Hij wil vast tot die tijd onstoffelijk ons steunen. Ik laat het aan hem om dat te interpreteren als virtueel of spiritueel. ;-)

En dan kan ik me nu heerlijk wijden aan mijn eigen werk.

Harry 11:37, 8 February 2007 (CET)

Martien maakt keuzes

Harry, heel veel dank voor jouw heldere en korte gesprek. Ik heb er veel aan. Ik heb ondertussen het volgende gedaan:

 • ik heb een afspraak gemaakt met Wibe Veenbaas voor een eerste telefonisch intake op 15/2 om 7:30 teneinde het gat boven water krijgen en te vullen (dank Harry);
 • ik laat het nu ff helemaal los en ga me lekker focussen op content maken (patronen, succesformules), proza voor het boek;
 • ik blijf creatieve en constructieve voorstellen doen en zie wel wat er mee gebeurt;
 • ik hoor graag hoe ik me verder dienstbaar op kan stellen; geef me maar opdrachten
 • ik bel een rondje om van iedereen zijn of haar perspectief te horen en te begrijpen en te integreren in het geheel:
  • 09:23 Gaston: bellen om 12:00 uur ongeveer
  • 10:00 Stanley
  • 11:15 Harry
  • 11:30 Marjolein (vmail)
  • 11:44 Manon belt Martien: vanavond om 21:00 schikt beter
  • 12:20 Gaston

Ik heb vanmorgen ook met Stanley onder andere over de Draak gesproken. Ook heel fijn gesprek. Niet alleen mijn Draak, maar is ook Draak van de groep. Als we hier doorheen komen, doorleven, dan pas naar volgende fase, en veel meer in flow. Stanley geeft aan ook structuur te missen in de Cirkels en op de Wiki. Wil meters maken. Dat resoneert bij mij. Stanley wil zich graag positief inzetten. Heeft minder moeite met mijn gedrag omdat hij al veel doorleefd heeft. Blijkbaar zijn we niet in staat om elkaar te vinden, zegt Stanley. Nu allemaal stuurmannen op zelfde bootje. Dobbert. Dweilen met de kraan open. Die besluiteloosheid is dwalen met de kraan open, zo zegt Stanley. Hij wil graag de Aloha:Tafel gebruiken voor belangrijke dialogen. Op mijn verzoek of Stanley de Cirkels op basis van holocratische grondslag wil faciliteren en begeleiden zegt hij: Graag.

The Rock 12:12, 8 February 2007 (CET)

Gesprek met Gaston: in essentie: niet lullen maar poetsen. Van Aloha:Cirkel 15 een notenkrakersessie maken waarbij iedereen aanwezig is. Keuzes maken. Dan samen of gesplitst in kleine groepjes zelf-standig verder, bij voorkeur op basis van een gemeenschappelijke grondplaat.


Johan 14:00, 8 February 2007 (CET) voor de volledigheid

Ter aanvulling en verduidelijking van hetgeen Marjolein geschreven heeft:

Johan zegt opeens:

Martien jij zit met je bewustzijn in de 9e dimensie en in het aardse zit je in de 8e. Er is een enorme overgang tussen die twee. En jij wil ze loshouden, terwijl je ze zou moeten verbinden. Dat is wel wat wij als groep doen en daar zit 't verschil. Dit is informatie die voor Martien niet grijpbaar is en hij reageert bijna geirriteerd en als door een wesp gestoken. Ik probeer met aardse voorbeelden (dmv het geldvoorbeeld en een eigen ervaringen uit mijn eigen leven het laatste half jaar) te vertalen hoe ik denk dat Johan dit bedoelt. Daardoor kan Martien het iets beter begrijpen. Johan zegt ook dat hij kan zien hoe Martien's 9e dimensie eruit ziet en dat hij daar ook vaak zelf heeft gezeten. Maar dat hij heeft besloten naar aarde af te dalen. Martien zie ik terugdeinsen, huh, ik? zoals Johan? huh.... En tegelijkertijd steekt hij zijn hand uit en ze zeggen broeder tegen elkaar.

'Om dit stuk nog even te verhelderen en uit de zweefmolen te halen, heb ik een uitgebreid stuk op de wiki geplaatst, met ook nog verder tips suggesties. Zie http://wiki.aardrock.com/User:Johan '

Warme groet, Johan


Manon heeft de tarot geraadpleegd

Ik heb het allemaal even bekeken en aangehoord en besloten om de tarot te raadplegen om te kijken wat er nu allemaal aan het gebeuren is. Ik heb drie vragen gesteld:

 1. Waar staan we nu met Aloha?
 2. Waar staat Martien nu?
 3. Gaat de intentie daadwerkelijk uitkomen, hebben wij 1 miljoen euro op 7-7-7?

De kaarten:

 • antwoord op vraag 1: Kaart de vijf bekers - thema: Vooruitgang.

Op deze kaart loopt een vrouw een heuvel op. De vrouw staat symbool voor het Aloha project. Drie omgevallen bekers liggen achter haar en dat staat voor emoties die geuit zijn. Er is grote teleurstelling ervaren, het voelt nu kwetsbaar en zwaar van binnen. Voor haar op de heuvel staan twee gouden bekers die hoop en heelheid vertegenwoordigen. De twee bekers geven dualiteit aan: wanneer de vrouw deze heeft bereikt, zal ze de helderheid hebben om de twee kanten van de situatie te zien die ze heeft achtergelaten. Ze zal zich realiseren wat ze gewonnen heeft en wat ze verloren heeft. De twee bekers geven ook een signaal naar de toekomst: Vereniging. De kaart voorafgaand aan de vijf bekers, gaf aan niet te veel te leunen op de emotionele support van anderen. De vijf bekers geeft de teleurstelling aan die daardoor ervaren is en nu is de uitdaging om heelheid en heling te zoeken in jezelf.

 • Antwoord op vraag 2: Kaart de vijf pentakels (munten) - thema: Lijdzaamheid, Uithoudingsvermogen

Martien: Deze kaart geeft een tijd van beproevingen aan waarbij er zaken zijn die heel belangrijk voor je zijn. Dit geeft je een innerlijke kracht en vastberadenheid om de problemen aan te kunnen. Dit is een tijd waarin je weinig kan doen, je moet wachten en plannen maken. De oplossing zal zich aandienen wanneer je helderheid van geest hebt en je jouw zorgen opzij hebt gezet. Wat nu nodig is, is om het vuur van je verbeelding te onderhouden en te weten dat verandering onderweg is. De integriteit die in de voorafgaande kaart naar voren kwam, moet getest worden om volledig herkend te worden. De ongemakkelijke situatie waar je nu in zit, zal gaan veranderen naar de heldere energie van manifestatie die in de volgende kaart wordt aangegeven. Deze kennis kan gebruikt worden om jezelf beter te voelen en om je aan te sporen. Deze kaart geeft een initiatie proces aan en zal je leiden naar diepere zelfkennis.

 • Antwoord op vraag 3, De intentie: Kaart tien zwaarden - thema: Wedergeboorte

Deze kaart geeft het einde aan van een situatie die veel pijn en zorg heeft veroorzaakt. Het rouwproces dat in de voorafgaande kaart is aangegeven, is nu voorbij en het is tijd om opnieuw te beginnen. De ervaringen hebben ons geleerd om verbinding te zoeken met de spirituele aspecten van onszelf. We weten nu dat de materieële kant van het leven belangrijk kan zijn en plezier kan geven, maar dat het uiteindelijk van voorbijgaande aard is. Een kwantum shift vindt plaats in ons die belooft ons naar een nieuw en betekenisvollere cyclus te leiden in ons leven

The Rock 20:44, 8 February 2007 (CET): Hoi Manon, dank voor je tarotkaarten. Ik neem het mee het proces in en zal er zo nu aan dan aan terug denken en naar terug kijken zodat ik de waarde ervan kan bepalen. Het is voor mij nog behoorlijk wennen kan ik je vertellen, en ben ook redelijk sceptisch over deze zaken. Neemt niet weg dat ik ze serieus bestudeer. Maar verwacht dat ik er niet veel mee zal doen nu.