Aloha:klik

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

NOTA BENE Zie de Talk:Aloha:klik-pagina voor de nogal grondige en structurele wijzigingen van de oorspronkelijke brand key van Dennis. De klik of "brand key" is de essentie van het merk en is heilig en allesoverkoepelend. De klik voor Aloha is de uitnodiging:

Geef.
 • Geef om jezelf.
 • Geef om elkaar.
 • Geef het weg.
 • Geef acht.
 • Geef aandacht.
 • Geef onvoorwaardelijk.

Des te meer je jezelf kan zijn, des te meer je van jezelf kan geven. Des te moeitelozer dat gaat. Geef meer voor nog meer succes en plezier. Wees echt je zelf.

Kortom:

Geef.™

Levende Manon zegt: "Aloha, VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN!"

TO LIVE IS TO LEARN
TO LEARN IS TO GROW
TO GROW IS TO GIVE
TO GIVE IS TO LIVE
Quote: (wie weet het?)
Vraag niet wat je nodig hebt om te leven, maar wat jij aan het leven kunt geven

OFwel leef vanuit je hart en vanuit het bewustzijn van overvloed...

S.N. Goenka's geven in de context van Vipassana meditatie retraites

De geest van afrekenen doen we naar de geest van S.N. Goenka

Brand Key

De sleutelgatvorm die het hier aanneemt is eigenlijk irrelevant, maar dient als een visuele leidraad rondom het invullen ervan. Het beeld wat hieronder staat is een kiem. Het is een eerste opzet voor een gezamelijke definitie van Aloha. Print het en laat het op je inwerken.

BKaloha.jpg

Het beeld dat staat voor Aloha en de extreem zinnige gedachte…

Brandheaven.jpg

Tijdens Aloha:Cirkel 11 zal deze opzet worden gepresenteerd. Voor die tijd zal er waarschijnlijk nog een hoop aan veranderen en/of worden toegevoegd. Iedereen is daar hartelijk voor uitgenodigd.

The Rock 21:52, 14 January 2007 (CET): aantekeningen van werksessie van Dennis en Martien op 12 januari in Dennis' stulp… De propositie en het fundament:

 • tijdloze kennis in de vorm van boeiende verhalen en succesformules;
 • wij zetten een bepaalde perspectieven neer;
 • boek moet zijn als honing en bloemen zijn voor een bij.
 • wie en wat wij zijn
 • wij zijn de bakstenen, de pijlers
 • wij zijn
 • wij zijn ons eigen bewijs
 • eigen(be)wijs
 • vertrouwen in ons zelf
 • zijn + vertrouwen = zelf-vertrouwen
 • wij kunnen het niet niet doen: roeping
 • door aantonen bewijzen we dat we—ondanks een vermoedde zweverigheid—het waar(d) kunnen maken
 • wij kunnen niet anders
 • aanreiking, hartelijk dank, we reiken het aan, vrij-blijvend en ont-moetend
 • je weet het wel, maar je ziet het niet—je bent het kwijtgeraakt
 • ik zie ik zie wat jij niet ziet en je kan het zelf
 • ik weet wat jij niet weet dat jij al wist maar toch vergat
 • (be)wijsheid

Breng de concurrentie in kaart

Directe concurrentie

 • Waar leggen we dit boek neer in de winkel? Welke categorie hangen we'm onder? Alle categorieën of geen enkele categorie. Het is een universeel boek. Het ligt dus overal. Je kan het dus niet niet vinden…
 • Al die andere boeken en tijdschriften die al over deze onderwerpen gaan:
  • spiritualiteit;
  • business strategy;
  • zelf-ontplooïng
  • bewustwording;
  • collectieve intelligence;
  • Happinez;
  • Ode;
  • MT;
  • et cetera.

Echte vijanden

Echte vijanden zijn mensen of organisaties die een serieuze interesse hebben jouw initiatief of product te saboteren en om zeep te brengen en er ook energie (tijd, geld, middelen) voor vrij maken om dat te doen. Ze willen koste wat kost het succes in de weg staan, en liefst blokkeren. Meestal opereren ze van uit angst en schaarste. Wie maakt er een personlijke taak van ons te vernietigen?

 • betweters in formuleringen;
 • kritici die het succes van Aloha willen ondermijnen omdat ze er persoonlijk niet in geloven: Alohanen zijn charlatans!
 • wij zijn de mensen met het elixer, of is het een placebo (dan ken je de kracht van het placebo nog niet—zie Lynne McTaggert en Zero Point Field;
 • mensen die uitgaan van het principe kennis is macht en zich dus bedreigd voelen in hun bestaansrecht en toegevoegde waarde als hun kennis "zomaar" beschikbaar komt als proza en succesformules voor iedereen;

Bedreigingen in de markt

 • tendensen;
 • niemand leest meer boeken;
 • alles is toch gratis (zie wikipedia en zo);

Bepaal de doelgroep

 • Een 7-jarige haalt er evenveel waarde uit als 77-jarige—meerlaags, meerdere prespectieven en aspecten harmonieus verweven en elkaar versterkend—telkens als je het boek opnieuw leest haal je er nieuwe pareltjes van succes en plezier uit omdat je manier van kijken zich ondertussen ook heeft geëvolueerd.
 • Nederlands sprekende mensen.
 • Nederlanders zijn (waren?) vrijdenkers, durfals, pioniers—die geestdrift willen we nieuw leven inbazen, ontsteken.
 • Ontdekkingsreizigersmentaliteit her-inneren.
 • Multicultureel en kleurrijk—Aloha spreekt een verscheidenheid van mensen, beroepen, geslacht en nationaliteiten aan. De KRacht van Nederland.
 • Handelsgeest.
 • Bedrijvigheid.
 • Enigzins rebels, soms wat nors.
 • Direct en open.
 • We hebben genomen, we willen nu weer geven. Geef™.
 • We hebben veel uit de aarde ontrokken, het wordt tijd om weer te zaaien en te planten zodat we later overspoeld worden door overvloed.
 • Wij als Nederlanders onze pioniersdrift nieuw leven inblazen om ons als Nederlanders egoloos interessant te maken.
 • Omdat we zo multicultureel, multi-religeus met z'n allen en nieuw Nederlands drift, Alie van de hoek moet een verbinding hebben met de notaris Diedericks uit Apeldoorn.
 • Wij zijn Nederlanders, gelijkwaardigheid: turk == marrokaan == nederlander.
 • Nederlanders met een beta-kriebel een handreiking geven voor de lift naar de volgende alfa of passend vorig alfa.

Ontdek het inzicht

Inzicht en diepere behoeftes:

 • omdat ik jeuk heb—het klopt niet, het voelt niet goed, het werkt niet; er is iets aan de hand, ik voel het aan m'n water, het moet anders, maar hoe?
 • omdat ik dan lekkerder in mijn vel ga zitten;
 • omdat ik mijn dromen dan waar kan maken;
 • omdat ik jeuk heb en blaasjes en daar wil ik van af;
 • omdat ik weet of voel dat het anders kan en moet en behoort te zijn;
 • omdat ik vrij wil zijn;
 • omdat ik wil doen wat mijn hart me ingeeft;
 • omdat ik geen loonslaaf wil zijn;
 • omdat ik niet in de "gaining speed and losing altitude" wil zitten;
 • weer in comfortzone (== alfa) wil komen;
 • omdat geven zo'n heerlijk gevoel geeft (een kado voor iemand uitzoeken en geven geeft veel meer voldoening dat een kado ontvangen).

Waardeer de voordelen

 • geen jeuk
 • lekker in je vel
 • doen wat je leuk vindt
 • jezelf zijn
 • leuke dingen doen
 • onafhankelijk zijn
 • context onafhankelijk
 • je kan zelf kiezen
 • altijd dat kiezen wat je wilt
 • bv ik wil een playstation
 • je weet dat je altijd alles kiezen wat je wilt; je moet er niet in geloven, je moet er voor kiezen
 • wat geef je daarvoor terug?
 • ik neem hem nu voor niets mee naar huis, ik kom a.s. maandag terug en geef alsnog een €30.

Geef een persoonlijkheid op basis van waarden

Verzamel bewijzen

 • Internet;
 • Google;
 • Wikipedia;
 • Met Geef is niet te concurreren; gierigen haten het.

Bepaal het vermogen van onderscheid

Destileer de merkessentie

 • Geef™—zie boven.

Marjolein 13:51, 18 January 2007 (CET):Even ter info: ik heb vanmorgen gebeld met het merkenregistratiebureau, dat Q-Search heeft geregistreerd.
Aloha is te gebruiken als naam. Er zijn veel bedrijven die deze naam gebruiken, echter geen beperkende factoren volgens mijn contactpersoon.
Daarnaast even gekeken op internet:
www.aloha.nl (virtuele softdrugs winkel)
www.aloha.com (hawaiiaanse informatie verzamelsite)
www.aloha.eu (nog vrij)
Ik zal deze info ook even op de Wiki Cirkel 11 zetten. Rest van mijn info volgt na zondag. Wellicht zijn Martien en Dennis dan ook al verder met de brandkey.
NB ik blijf onderstaande toch ook wel mooi vinden hoor (met onze lange termijn scope in acht genomen)
Een nieuwe wereld
van graaien naar gunnen
of bedenk ik me nu: Een nieuwe wereld, van angst naar vertrouwen (of mis je daardoor net een heel belangrijk deel van de doelgroep?)
of Een nieuwe wereld, in vrijheid samen zijn
'Een nieuwe wereld' mag ook als merk worden gebruikt, zeker als we er een logo aanhangen, geen probleem. [1] en [2] bestaan nog niet.
The Rock 15:19, 18 January 2007 (CET): Dank Marjolein!
M.b.t. Aloha en merken en zo. Zoals ik vanmorgen tijdens ons prettige en boeiende gesprek al tegen je zei is mijn voorstel om Aloha te laten groeien (en laden) op een, nog te vormen, voedingsbodem, dus met een andere overkoepelende mooie en neutrale nog te laden "omgekeerdeparaplu"-naam. Die naam heb ik al klaarstaan en geregistreerd een ik wil nog even ruimte geven tot het moment geschikt is om het geheel in elkaar te schuiven.
Die paraplunaam kunnen we dan ook mogelijk gebruiken voor andere leuke nieuwe projecten en diensten die ten gevolge van Aloha zullen gaan ontstaan. Aloha is dan één van de projecten/trajecten/producten die onder die vlag aangereikt kunnen worden. Zie Aloha als een soort label binnen het grotere geheel.
BTW, Ik ga zeker niet nieuwe wereld oid als paraplu gebruiken. Lijkt me beter geschikt voor andere initiatieven.
Ik neem het stuk van merk en logo wel voor mijn rekening.

M.b.t Brand Key: ik zal daar voor a.s. maandag de verschillende insteken en visies hierop verzamelen en naast elkaar zetten zodat we daar zsm instemming over kunnen krijgen.

Logo uitgangspunten

Denk voor de "techniek & constructie" inzake het platformlogo en het specifieke Aloha-logo aan de manier waarop het logo en de labels van de Gemeente Amsterdam door thonik zijn ontworpen:

 • één logo
 • één schrijfwijze
 • één kleursysteem
 • één differentiatiesysteem
 • één huisstijl

{{{3}}}
© thonik

Het Aloha-initiatief is dan één van de (eerste) differentiaties van het platform.