Aloha:beeldmerk

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

NOTA BENE Dit is een schot voor de boeg op basis van Geef. E.e.a. kan redelijk eenvoudig toegesneden worden op een andere Aloha:klik. Het omvouwen naar Dank™ of dankbaarheid of Gun™ of gunnen is een kleine moeite. Probeer het anders te lezen met jouw merkessentie en test daarmee: voelt het goed? klopt het? werkt het?. Bij twijfel, doe nu meteen een voorstel voor iets beters wat volgens jou wel werkt.

NOTA BENE Bij deze vraag ik ook graag aandacht voor de onderliggende naam voor het Aloha-project als voedingsbodem voor Aloha en andere toekomstige reizen met dezelfde geest.

De naam waarvan ik tegen Marjolein zei dat ik hem al klaar heb liggen en waar Manon—terecht—verbaast op reageerde en waar ik nogal krampachtig mee heb gedaan omdat ik er—zo zegt Harry zo treffend—verliefd op ben en een deel van de wereld niet anders dan kan wantrouwen. E.e.a. uitgebreid uitgelegd op Martien in zijn blootje.

Geïnspireerd door Dennis' metafoor van de boer en het bewerken van de aarde en Manon's passie voor de (overvloedig gevende) natuur en Geef™ en de snode Aloha:Marketing-plannen wil ik heel graag de naam Aardbron (en dus ook aardbron.nl) ter beschikking stellen aan het Aloha-project. Zo, het hoge woord is eruit. Dat lucht op.

De naam Aardbron ervaar ik als onuitputtelijke bron van emotie, spanning, intrigerend, laagdrempelig, mysterie, fantasie = dromen over en verlangen naar het creatieve vermogen van magie, waarheid, transformerend. Geheel naar de geest van Manon's Overvloed, Vrede, Oordeelloos, Ruimte, Natuurlijke balans, Balans, Synchroniteit, Harmonie. De bron waar iedereen zich onvoorwaardelijk aan kan laven. Kortom, een gevaarlijke drinkplaats voor heel Nederland.

Aardbron kan dienen als veilige neutrale bron voor een heler Nederland, een helere wereld. Aloha is mogelijk daarbinnen het eerste project, de eerste reis op de Aardbron voedingsbodem. Dennis heeft, begrijp ik, al een eerste concept voor het Aardbron-logo. Neem het "aarde"symbool uit de electrotechniek: drie horizontale streepjes, naar beneden toe steeds kleiner wordend. Vervolgens van onder naar boven door het midden een gat, een kanaal waardoor fris, helder water naar boven kan stromen. En boven het gat twee of drie naar boven toe gerichte halve cirkels die watergolven of -wellen voorstellen. Voilà, het Aardbron-logo. Bovenop het Aardbron-logo een specifieke toevoeging voor het Aloha-project. Samen één geheel. Emergentie.

Ik heb Aardbron hieronder al ingeweven in de tekst; ik vind het zo'n prachtige naam. Mijn excuses dat ik dit zo krampachtig en bekrompen voor me heb gehouden. Ik hoop dat jullie me dat kunnen en willen vergeven en de naam willen omarmen en adopteren. (Vergeven is de hoop op een beter verleden opgeven en de ander, ondanks alles, een nieuwe kans geven).

Naast de symbolische en zingevende aspecten heeft Aardbron ook het marketingtechnische voordeel dat het met een dubbele A begint en daardoor meestal bovenin diverse lijsten verschijnt. Ooit vroeg een journalist aan Jeff Bezos, oprichter en eigenaar van Amazon: "How did you come up with the name Amazon?", waarop Bezos antwoorde: "Ah, well. It's the largest river on Earth and it starts with an 'A'. It's that simple." Vandaar mijn voorliefde voor zoiets als Aardbron.

In de wens dit idee ook bij jullie te kunnen re-creëren—niet: manipuleren!—heb ik heb onderstaande communicatierichtlijnen nu meteen maar klantklaar geschreven zodat het zich onder voortschrijdend inzicht verder kan ontwikkelen tot iets beters: haar essentie.


Denk groot

Voordat je begint met het ontwikkeling van communicatie kan je je afvragen: "Wat is het grote idee?". Met andere woorden, wat is het enkelvoudige meest belangrijke idee dat gecommuniceerd dient te worden? Wat zijn de voornaamste redenen dat het iemand raakt of roert en daarom meer wil weten? Op welke grote manier kan het geheel een bijdrage kan leveren aan de mens, haar organisaties, de samenleving, de markt en het bedrijfsleven? Zodra je deze vragen kan beantwoorden ben je klaar om te beginnen aan het bouwen van krachtige en vriendelijke communicatie.

Een sterk merk

Eén verenigd merk is een krachtig marketinginstrument. Consistente communicatie vergroot het effect en de impact van onze berichten. Berichten die kracht en vertrouwen uitstralen en uit het leven gegrepen zijn. Geen marketinggezwets of uitgeholde zakelijke clichés. Elk stuk communicatie—van advertenties tot nieuwsbrief, van Web-site tot verpakking, en alles er tussen in—balt het samen en voelt zachtmoedig en stoer.

Scherp en helder

Samenwerkingsverbanden die geen echte waarde toevoegen vallen terug naar vage berichtgeving en clichébeelden. Dit is een kameraadschap van echte ideeën en echte oplossingen voor echte uitdagingen. Wij hebben geen rookgordijnen en hype-overtreffende trappen nodig. Onze communicatie is eerlijk, echt en transparant—rechtreeks naar de waarde—met een houding van vertrouwen. slimheid en gedrevenheid.

Communiceer als in een goed gesprek. Verbindt ons en onze resultaten met de uitdagingen van ons publiek en betrek ze als co-creator, als klant aan boord.

Schep het juiste beeld met fotografie

Laat beelden een duidelijke bedoeling spreken in onze communicatie doordat de belangrijke boodschappen in onze uitingen ondersteunen en versterken. Net zoals onze stem zijn onze beelden als een goed gesprek. Een beeld spiegelt een gevoel van werkelijkheid en echtheid. De beelden zijn zichzelf. Authentiek.

Foto's tonen echte mensen in echte omgevingen zodat ze onze communicatie beter ondersteunen. Gebruik geen montages of getruukte processen.

De verbinding tussen een foto en de kopregel is van het grootste belang. De twee werken in tandem om het grote idee krachtig en vriendelijk over te brengen. Gebruik beelden niet als behang. Een beeld wordt in één oogopslag—zonder gegis of gegok—duidelijk begrepen. Een beeld is zodanig to the point dat ze het vertrouwen onderstrepen en diep respect toont voor de intelligentie van en waardering van ons publiek. Dankbaarheid. Een serieuse knipoog zo nu en dan wordt daarbij bijzonder op prijs gesteld. Humor laat bevroren energie vrij stromen.

Mensen—Kies voor echte mensen in plaats van clichés van hoe een "professional" er uit ziet. Ze hoeven niet op en top verzorgd te zijn of perfecte kleding aan te hebben. Schiet echte mensen die echte dingen doen.

Omgevingen—Kies omgevingen die de echte wereld weerspiegelen—het is okay om rommelige bureaus, tafels en whiteboards te laten zien—dat is de werkelijke wereld. Scenario's die overduidelijk in scène zijn gezet of geperfectioneerd zijn geen onderdeel van het beeld.

Producten—Toon produkten als de helden die ze zijn. Neem ze onder dramatische hoeken, met goed belichte, schone niet-storende achtergronden.

Lettertype Gebruik het Sun-lettertype voor alle tekst en verhoog daarmee de samenhang in alle communicatie. Van markten tot advertenties, van evenementen tot Web-pagina's. Verhoog de duidelijkheid en pas de fontvarianten van Sun Extra Light tot en met Sun Black toe in in je communicatie. De Sun-letterypen zijn beschikbaar voor PC, Mac en UNIX-varianten.

 • Sun Extra Light—voor tekst in de marge of relevante tekst die niet mag storen.
 • Sun Regular—ideaal voor broodtext.
 • Sun Italic—goed voor het leggen van nadruk in gedrukte tekst.
 • Sun SemiBold—primair voor koppen in combinatie met het beeldmerk.
 • Sun SemiBold Italic—creëert aandacht voor een enkel woord in een kop; gebruik met mate.
 • Sun Bold—iets vetter dan Sun SemiBold, voor koppen in de lopende tekst.
 • Sun Bold Italic—creëert aandacht voor een woord in een kop; gebruik met mate.
 • Sun ExtraBold—voor helderheid op afstand; gebruik met mate.
 • Sun Black—de vetste, alleen voor grootbeeld en om helder en duidelijk over te komen met puntige en prikkelende tekst.

Aarbron gebruikt één enkel kleurensysteem. Deze kleuren zijn niet zomaar gekozen, maar speciaal uitgezocht voor hun betekenis in het merk. Gebruik de kleuren consistent en voorzichtig. Te veel van het goede kunnen een goede zaak ruïneren.

TO DO: Eén kleurensysteem

Het weven van de merkvlag

De Aardbron merkvlag is de as van ons merksysteem. Het is een handtekening en dient als platform voor berichtgeving van het hoogste nivo. De uitdrukking van het Aardbron-logo in verbinding met een label-logo zoals van Aloha vormen samen met de kopregel één geheel en zetten prikkelend aan tot actie.

TO DO: Specificatie van de merkvlag

De merkvlag is de basis voor een heldere merkhiërarchie voor een veilig en neutraal platform en labels. Snij logo's tegen een gekleurde achtergrond altijd uit in wit.

TO DO: Specificatie van Aloha beeldmerk in relatie tot Aardbron beeldmerk.

Schep ruimte

Witruimte is een belangrijk kenmerk van onze identiteit. Net zoals wijzelf zijn onze ontwerpen open, schoon, en vrij van rommel. Houd de tekst kort en krachtig—puntig. Je hoeft niet alle ruimte te vullen omdat je het kan. Minder is vaak meer. Schep ademruimte. Dat levert rust en kansruimtes.

Blijf consistent

Verzeker je ervan dat onze identiteit altijd op een samenhangende manier gepresenteerd wordt aan de hand van deze richtlijnen. Of je nou naar onze website, onze documentatie, onze presentaties, onze advertenties of onze reclameborden kijkt—de verschijning is altijd onmiskenbaar Aardbron.

Dus wat is het grote idee?

Stoer, krachtig, doeltreffend en zachtmoedig. Dat is het Aardbron-merk. Schuif zaken die dat niet ondersteunen aan de kant.

Toon de diversiteit van mensen, beroepen, geslacht en nationaliteit in als een kleurrijke uiting van jezelf zijn.

Media doelstellingen

De doelstellingen voor de media zijn om Aarbron's reputatie en haar inititatieven zoals Aloha te verbeteren en momentum te verhogen door de volgende doelen:

 • Omarming van de positionering van neutraliteit en vrijheid door iedereen met een kriebel.
 • Genereren van positieve bewustwording en overwegingen bij bestuur en leiders.
 • Versterken van aanbeveling en aanmoedigen van ondersteuning bij gelijkgestemden.

De primaire focus blijft zich richten op alle Nederlands-sprekende mensen—uit alle lagen van de samenleving, jong en oud, arm en rijk, en met alle kleuren—die een kriebel hebben, en een verlangen naar een beter huwelijk, een beter gezin, een betere organisatie, een betere samenleving, en een betere wereld waarin ze hun hart kunnen volgen en 7x24 gepassioneerd zichzelf kunnen zijn. Aloha.

Om te verzekeren dat alle energie en elke euro goed wordt besteed, omvat onze strategie het volgende:

 1. Ondersteuning van slechts een beperkt aantal projecten—In eerste instantie dient het Aloha-project als vonk van een—potentieel—lopend vuurtje. Andere initiatieven kunnen later een vruchtbare plek op de voedingsbodem vinden, aarden, groeien, bloeien en tot wasdom en verspreiding komen.
 2. Communicatie op topnivo—direct en persoonlijk in de handen van de bestuurders en de leiders van tenminste Nederland.
 3. Focus op de topprioriteiten met het meeste effect.
 4. Ijzer smeden als het heet is—evenementen en gebeurtenissen in de markt en de maatschappij handig en vriendelijk inzetten voor het hogere doel en het creëren van aandacht.
 5. Hefbomen van innovaties en "stunts" zoals het 7-7-7 concert.
 6. Voer voor Vroege Vogels—aanreiken van een geheel vrij-blijvend, neutraal, zich continu ontwikkelend open bron-platform en mediakit voor de sterk groeiende zwerm van maatschappelijk betrokken personen met een intrinsiek verlangen naar een helere aarde.

Als onderdeel van de merkpositionering gebruikt Aloha een speciaal beeldmerk. Dat beeldmerk komt tot uitdrukking in tekst, logo, lettertype, illustratie en fotografie. Het beeldmerk bereikt een groot publiek van klanten, partners en andere invloedrijke leden van de samenleving.

De bedoeling van het beeldmerk is het verhogen van Aloha's reputatie en de overweging om voor Aloha te kiezen en het verbeteren van aanbeveling door te richten op de vitale bijdragen die Aloha levert aan mens, natuur en samenleving. De communicatie rondom Aloha vertegenwoordigt niet alleen de interne en externe percepties van het merk, maar voorziet ook in inspiratie en richting voor locale inititatieven in heel Nederland.

Het doel van de Aloha richtlijnen voor beeldmerk is om te dienen als referentie voor alle Aloha communicatiematerialen. Stel hiermee jouw communicatie samen, gefundeerd op deze communicatiestrategiën en -taktieken. Gebruik de informatie als referentie tijdens het ontwerpen, creëren en wijzigen van communicatiedelen.

De essentie van Aloha's merk wordt gevangen in het Geef-"zijn" als platform. Dat platform is geen verzameling van harde en snelle regels of letterlijke boodschappen. In plaats daarvan dient het platform als een strategische gids voor het ontwikkelen van de juiste communicatie voor jouw publiek en jouw doelen. Door het Geef-platform constant in je achterhoofd, als basis, mee te nemen tijdens het ontwikkelen van teksten, advertenties, berichten en beeldmateriaal verzeker je je ervan dat we al het publiek op een consistente manier aanspreken.

Er zijn veel woorden die het concept van gemeenschap beschrijven: netwerk, samenwerking, communicatie, delen. Echter lijken ze allen wat gewoon en mogelijk overgebruikt, hol. Het eenvoudige woord "geef" klinkt echter fris. En, nog belangrijker, het is een uitnodiging, geen declaratie of gebieding.

Het officiële platform van Geef: Geef je zelf en wees jezelf. 7x24. Het is de filosofie die Aloha vanaf het begin richting heeft gegeven. Het kompas waarop we varen. Het is hetgeen dat mensen uit alle lagen samenbrengt. Het geven dat leidt tot ontvangen. Het geven van de uitdagingen en de mogelijkheden. Dat geloof wordt meer en meer gedeeld door een steeds groter wordende gemeenschap. Bij Aloha geloven we dat geven dé manier is om betere ideeën te creëren—ideeën die de samenleving, bedrijven en de wereld kan voortstuwen. De ideeën zijn de inspiratie. Het heel-al is vol-ledig.

 • Geven maakt zaken beter.
 • Geven stuwt de marktplaats.
 • Geven groeit de samenleving.
 • Aloha reikt jou onder andere succesformules aan die jou in staat stellen succes en plezier te hebben en te zijn.

Aloha begrijpt wat mensen vandaag nodig hebben, en heeft een heldere, uitdagende visie voor voor toekomstige behoeften. Geven is belangrijk voor de samenleving en ondernemingen. Het is een sleutelingrediënt voor de creatie van betere producten, meer waarde en een marktplaats waarin iedereen deel kan nemen. Aloha voorziet in de beproefde succesformules die meer mensen en ondernemingen in staat stelt on deel te nemen in de globale samenleving en marktplaats. Aloha voegt elementen toe die mens en organisatie in haar kracht zet door gewoon 7x24x52 jezelf te kunnen zijn.

Publiek Bedoeling
Aloha lichtwerkers en vrienden Creëren van buzz en opwinding met en over Aloha.
Pers en media Vitaliteit. Genereren van positieve berichtgeving.
Beslissers Genereren van goedgunstig bewustzijn. Toename van overwegingen pro-Aloha.
Klanten Toename van aanbeveling.
Ontwikkelaars van producten en diensten Toename van aanbeveling, co-creatie en mede-eigenaarschap

Deze mensen zoeken naar manieren om het verschil te maken en te zijn. Ze willen zaken ten goede veranderen. Ze hebben een kriebel of jeuk waar ze vanaf willen. Ze willen ideeën vinden of ontwikkelen die hun leven succesvoller en plezieriger maakt. Ze zijn niet tevreden met de huidige situatie en geloven dat verandering goed kan zijn. Ze beseffen zich ook dat ze dit niet langer in hun hun eentje kunnen realiseren.

Vandaag heb je vele anderen nodig om je dromen van positieve veranderingen te laten gebeuren. Duizenden geesten kunnen samenwerken om zaken beter te maken. Een veilige plaats om te delen naadloos samenvoegen met de gevaarlijke drinkplaats werkt als "deeltjesversneller" en brengt de autocatalyse gezond op gang.

Het beeldmerk—de aardbron

Onze filosofie van Geef is samengevoegd in een symbool: de Aardbron. De Aardbron kan in vele vormen gebruikt worden. Een aantal specifieke voorbeelden van het gebruik van de Aardbron in advertenties. De Aardbron wordt in alle visuele communicatie gebruikt als basis voor de Aloha tagline en signatuur.

Zoals eerder gezegd, Geef is een uitnodiging om mee te doen. We moeten zeker stellen dat onze stem benaderbaar, vriendelijk en toegankelijk blijft. Tekst is onze stem. Die moet klinken op de manier waarop we willen spreken. Spreektaal. Niet prekend, opscheppend of doorspekt met vaktaal, technotaal of "buzzwords", laat staan gebiedend en belerend.

Al onze uitingen spreken over oplossingen en succesformules en gebruiken geen producttaal.

Gebruik het woord "Geef" of "Geven" weinig of niet in de tekst.