Aloha:Verlangen

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Het Aloha:verlangen is het diepgevoelde verlangen dat in elk individu huist. Het verlangen naar een integraal liefdevol en harmonisch universum waarin alles en iedereen zijn eigen plaats heeft en volledig tot zijn of haar recht komt. Het is een onbewust weten dat resoneert zodra er een welgemeende oproep klint die dat verlangen aanspreekt. Dat is wat het CHE vroig jaar wist aan te spreken, dat is wat mensen er toe brengt spontaan een tsunamie aan giften te schenken voor een werkelijk goed doel en dat is wat ons Aloha:Kernkring er toe brengt om ondanks alles te blijven streven naar de vervulling van dat verlangen.


De Aloha:Kernkring doet vanuit het Aloha:Verlangen het Aloha:Project met als Aloha:Resultaat het Aloha:Boek dat 1M€ omzet genereert in het Aloha:Fonds, waarmee het hogere Aloha:Doel tegrlijkertijd ook wordt bereikt.

Dat hogere Aloha:Doel is het bewijs van Martiens Quantum Experiment. Werken vanuit vertrouwen en gulheid is makkelijker,prettiger, effectiever en winstgevender dan de huidige traditionele werkwijzen.

Dankzij deze nieuwe succesformule kunnen we gefundeerd een menselijke manier van werken in de wereld brengen met alle gevolgen van dien. Dat laatste heet dan hopelijk het Aloha:Effect.