Aloha:Project

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Het Aloha-project is najaar 2006 begonnen en loopt tot deze zomer. De achterliggende intentie ervan is om door de productie van het Aloha:Boek het gestelde Aloha:Doel te halen en daarmee tegrlijkertijd het gewenste Aloha:Resultaat.

De Aloha:Kernkring doet vanuit het Aloha:Verlangen het Aloha:Project met als Aloha:Resultaat het Aloha:Boek dat 1M€ omzet genereert in het Aloha:Fonds, waarmee het hogere Aloha:Doel tegrlijkertijd ook wordt bereikt.

Dat hogere Aloha:Doel is het bewijs van Martiens Quantum

Experiment. Werken vanuit vertrouwen en gulheid is makkelijker,prettiger, effectiever en winstgevender dan de huidige traditionele werkwijzen.

Dankzij deze nieuwe succesformule kunnen we gefundeerd een menselijke manier van werken in de wereld brengen met alle gevolgen van dien. Dat laatste heet dan hopelijk het Aloha:Effect.