Patroontaal

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

…probleemoplossen doe je vaak samen met anderen. Communicatie—gemeenschappelijke betekenisuitwisseling—is daarbij essentieel voor een effectieve en efficiënte realisatie van de gewenste oplossing.

* * *

Taal is een krachtig instrument. Hoe kunnen we dit instrument inzetten voor de oplossing van problemen en hoe begrijpen we de verbindingen tussen deze patronen?

Daarom:

Verbind patronen in goed lopende zinnen die betekenisvol en bruikbaar zijn en tot de verbeelding spreken.

* * *

Patronen komen vaak in groepen voor, gebaseerd op de verbindingen tussen de patronen. De patronen helpen elkaar compleet te maken. Er is een bepaalde wederkerigheid tussen patronen.

Zo zie je bijvoorbeeld dat belofte tot rentmeesterschap verbonden is met patronen zoals claim jouw lumineus idee, rentmeesters van jouw idee en schatkamer van ideeën.

Dit betekent dat belofte tot rentmeesterschap niet compleet is zonder claim jouw lumineus idee, rentmeesters van jouw idee, schatkamer van ideeën en de overige patronen. En op zijn beurt is schatkamer van ideeën incompleet zonder patronen zoals belofte tot rentmeesterschap, schatbewaarder en idee krijgt een naam.

In de praktijk betekent dit dat als je een lumineus idee krijgt dat je tot wasdom wilt brengen niet alleen de instructies van claim jouw lumineus idee moet volgen, maar je moet ook de belofte tot rentmeesterschap serieus nemen zodat je de juiste rentmeesters van jouw idee verzamelt, die naar verwachting leiden tot een schatkamer van ideeën en een schatbewaarder.

Kortom, geen enkel patroon is een geïsoleerde entiteit. Elk patroon kan slechts in de wereld bestaan als ze ondersteund wordt door andere patronen. Een prachtig voorbeeld van maximale samenhang en minimale koppeling.

Dit is een fundamenteel wereldbeeld. Het zegt dat wanneer je iets groeit je niet alleen dat ding in isolatie groeit, maar dat je altijd ook de wereld daaromheen en daarbinnen moet herstellen. Zodanig dat de grotere wereld op die plek meer samenhang—coherentie—krijgt, en meer heel wordt. En het ding wat je schept neemt haar plaats in in het web van de natuur, terwijl je het maakt.

Laten we nu de natuur van de relatie tussen problemen en oplossingen binnen de individuele patronen toelichten.

Elke oplossing is op een zodanige wijze verwoord dat het het essentiële veld van relaties geeft die nodig is om het probleem op te lossen—echter op een zeer algemene en abstracte wijze. Hierdoor kan je het probleem zelf oplossen, op je eigen manier, en aanpassen aan jouw voorkeuren en de lokale omstandigheden op de plek waar je iets wilt realiseren.

Daarom doen we ons best om elke oplossing te verwoorden zonder dat je iets opgelegd wordt. Het bevat uitsluitend die kernzaken die onvermijdbaar zijn als je het probleem echt op wilt lossen. Op deze manier proberen we in elke oplossing de invariante eigenschappen te vangen die gemeenschappelijk is voor alle situaties die dit probleem op willen lossen.

Daar slagen we natuurlijk niet altijd in. De situaties die aanleiding waren voor de problemen variëren in belangrijke mate. Sommigen zijn meer waar, diepzinniger, zekerder dan anderen. Om dit helder in kaart te brengen is elk patroon gemerkt met twee, één, of geen sterren.

Voor patronen met twee sterren geloven we dat we er in geslaagd zijn een echte invariant te hebben beschreven.

MEER LATER!

* * *

uit http://cui.unige.ch/db-research/Enseignement/analyseinfo/AboutBNF.html

BNF is an acronym for "Backus Naur Form". John Backus and Peter Naur introduced for the first time a formal notation to describe the syntax of a given language. The definition of BNF expressed in BNF:

http://www.watwerktwel.nl/+plaatjes/bnf.jpg

BNF is not ony important to describe syntax rules in books, but it is very commonly used (with variants) by syntactic tools.

Okay, Harry, BNF we go! Zie Patroontaal in BNF


Harry 15:52, 11 March 2007 (CET): een herkenbaar voorbeeld van patronen:

“Leegstaande panden die lange tijd onbewoond blijven en zodoende verkrotten, ontsieren niet alleen het straatbeeld maar nodigen uit tot allerlei toestanden zoals momenteel de kraakpanden in de Frans Beirenslaan.

Tevens trekken zij allerlei ongedierte aan zoals ratten, wat niet bevorderlijk is voor de volksgezondheid.

Wat zou de aansprakelijkheid van de gemeente zijn mocht er in zo een pand een ongeluk gebeuren door bv. spelende kinderen ?

Onze fractie is van mening dat zulke toestanden kordaat moeten aangepakt worden, de invoering van een krotbelasting zoals in vele gemeenten het geval is moet als drukkingsmiddel kunnen gebruikt worden om krotten uit de gemeente te weren.

Wij stellen voor dat het College van Burgemeester en Schepenen een ontwerptekst opmaakt voor zulke belasting, die op een commissievergadering uitvoerig kan besproken worden.”