Patroontaal in BNF

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Echt vanuit de heup geschoten van Martien… Niet precies. Incompleet. Niet echt over nagedacht. Echt een losse flodder, een kiem of nulde versie.

<patroontaal> ::= <recept>

<recept> ::= <patroon> | <recept> <patroon>

<patroon> ::= <patroonnaam> [ <probleem-anekdote> ] <beeldende foto> <context> <scheiding> <probleem> <krachtveld> <oplossing> [ <nieuwe situatie> ] [ <hoera-anekdote> ]

<probleem-anekdote> ::= "Uit het leven gegrepen verhaal van mensen die worstelen met het probleem, pijn hebben, of juist een droom en verlangen hebben naar toekomstig resultaat en zich afvragen: Hoe los ik dit op?"

<context> ::= "Beschrijving van de situatie of context met daarin verweven verwijzingen naar recepten die baat hebben bij de toepassing van dit recept."

<probleem> ::= "Eén of twee korte zinnen, vetgedrukt, die het probleem helder en duidelijk illusterern, mogelijk in de vorm van een open vraag."

<scheiding> ::= "* * *" (gecentreerd)

<oplossing> ::= "Eén tot drie korte vetgedrukte zinnen in de vorm van een instructie waarmee het probleem wordt opgelost en daarmee de bestaande situatie transformeren naar een nieuwe situatie."

<krachtveld> ::= <krachten> [ <verhelderende illustratie> | <krachtveld> <krachten>

<krachten> ::= "Beschrijving van de krachten die optreden en de consequenties daarvan op de situatie."

<nieuwe situatie> ::= "Beschrijvende addressering van de nieuwe situatie aangevuld met verwijzingen naar andere recepten die deze nieuwe situatie op hun beurt ook weer helpen en versterken (levendiger maken)"

<hoera-anekdote> ::= "Uit het leven gegrepen verhaal met mensen die zichtbaar en voelbaar baat hadden/hebben bij de toepassing van dit patroon of recept."