Partnerweb

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

…met vier vertegenwoordigers van een grote klup en een drietal free-lancers om de tafel—bomen over de grondplaat voor een florerend en gezond partnerweb.

Ongebreidelde NRG

Na de twee bijeenkomsten heb ik even een reflectie gedaan en me met name afgevraagd: voelt het goed? klopt het? werkt het?. Bij deze mijn ervaringen.

De bijeenkomst verloopt in een prima stemming. Veel goede ideeën vliegen van links naar rechts over de tafel. Soms wat rommelig, ongestructureerd en ongeleid. En er zit behoorlijk wat NRG in de groep. Een setje bruistabletten in één glas… Niet erg verder, maar ook niet altijd even productief en constructief. Sta me toe geheel vrijblijvend wat suggesties ter verbetering van het proces aan te reiken. Ik merk wel wat jullie ervan vinden.

Ik kan me voorstellen dat het formuleren van een vurig verlangen en een wanneer dan het geheel een stuk concreter en tastbaarder maakt. Ik wil absoluut geen papieren tijger, maar als we ons focussen op het aspect tijger en we de ideeën die we hebben nou eens omvormen tot een gezamelijke Hoshin Kanri-sheet—een business plan op één A4-tje—dan wordt het voor ons allemaal ook een stuk helderder en meetbaarder.

Als je besluitvorming op basis van instemming doet, kan je snel en makkelijk ieders voorstellen invouwen in het geheel, terwijl je tegelijkertijd eventuele gegronde bezwaren integreert. Aangevuld met het duimenprotocol en waar nodig een spreekstok kunnen we daadkrachtig en wendbaar meters maken en de snelheid en energie in het team houden—blijft het lekker stromen.

Oh ja, is het een idee om aan het begin van de bijeenkomst een korte check in te doen? Dan kan iedereen zijn ei even kwijt en belangrijkste nieuws en voortschrijdende inzichten delen met de rest. Aarden en afstemmen op elkaar.

Door overvolle agenda's bleek het wat moeilijk om een datum voor een volgende bijeenkomst te prikken. Mijn ervaring is dat het kiezen voor een gezonde en voorspelbare hartslag voor het project en het team heel prettig werkt. Dat geeft rust in ieders agenda en draagt bij aan de voortgang.

En ik heb de hartewens dat we de volgende bijeenkomst iets meer structureren en in ieder geval een lijstje met vooraf verzamelde agendapunten meenemen in het overleg. We kunnen natuurlijk altijd ter plekke bepalen of en in welke volgorde we ze behandelen, e.e.a. afhankelijk van de belangrijkheid. En als we de volgende bijeenkomst—en mogelijk het hele project—beginnen met het eindresultaat hebben we na afloop een prettig gevoel over de zin (nut, betekenis, richting, plezier) van onze energie.

Ik wil ook graag doen. En graag zo snel mogelijk. Dus een paar goede ideeën wat meer vorm geven en dan gewoon de proef op de som nemen. Dan wordt het een experiment waarvan we kunnen leren (als we dat willen), en onder voortschrijdend inzicht de koers bijstellen.

Levende organisatie

Hartelijke uitnodiging: lees mijn "werk in uitvoering" over een levende organisatie—uiteraard geheel vrijblijvend en ter inspiratie. Ik vermoed dat jullie daar veel raakvlakken ontdekken. Ook met schitterend organiseren.

Samengevatting

  • Voelt het goed? Ja!
  • Klopt het? We zijn op de goede weg, en hebben nog een flink stuk te gaan.
  • Werkt het? Kan beter, concreter, iets meer structuur, net genoeg spanning om het richting te geven en voldoende vrije ruimte voor creativiteit en persoonlijke inbreng.

Acties

  • Martien organiseert op vrijdag 12 oktober 2008 van 14:00–17:00 een informeel wereldcafé voor de de pro-actieve en superconnectoren, die vervolgens, voor degenen die dat wensen, naadloos overloopt (letterlijk) in de informele naamlooz borrel in Amsterdam.
  • Rein komt met een concreet voorstel voor vergoeding voor de inzet en bijdragen van Martijn, Michel en Martien. oprechte deelgeving biedt m.i. een interessant perspectief…
  • Martijn inventariseert de pro-actieve en superknooppunten uit de organisatie.
  • Michel maakt een voorstel voor een puntensysteem; kijk ter inspiratie eens naar:
  • Allen hebben voor de volgende keer de krantenkoppen van volgend jaar en een bijbehorend verhaaltje van 200 woorden klaar.
  • Allen hebben een setje suggesties voor de one liner, de merkklik van het partnerweb.
  • ??? marktplaats voor beschikbare partners.

Ideeën

En de volgende keer mogelijk:

Oh ja, tot op heden is er weinig dialoog en interactie via de email, dus reacties: graag!!!

Succes en plezier,
Martien-handtekening.png
Martien.