Notulen20060221

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Notulen 4e Vergadering Cheetah - Artificial Pancreas

Opening van de vergadering om 15:20

1. Notulen vorige vergadering

De notulen zelf zijn goedgekeurd. Wel stelde Chris voor om tijdens de vergaderingen waarbij Martien aanwezig is ook alleen die notulen te bespreken van de vorige vergadering waarbij hij aanwezig was, en niet die van de vergadering waarbij alleen de projectgroep aanwezig was.

2. Introductie Giel

Giel is samen met een medestudent van de HKU, Rein Groot, verantwoordelijk voor een gedeelte van de user interface en usability aspecten van Cheetah. Zij zullen zich alleen bemoeien met het design, de implementatie blijft onze verantwoordelijkheid. In eerste instantie zullen zij zich alleen op een hoog niveau met het design bemoeien: hoe verwachten zij dat diabetici de software zullen gebruiken, op welke manier willen zij interactie met andere gebruikers? Pas in een later stadium zullen zij zich meer met de details bezighouden: welke knoppen en menu's komen waar, etc.

Martien: Giel vormt een schakel tussen de mensen die direct met de eindgebruiker communiceren en ons.

Chris: een mogelijke werkwijze is dat wij in eerste instantie zoveel mogelijk zelf een "programmer's interface" bouwen, zodat Giel hier later wijzigingen op door kan geven.

3. Toelichting diabetes

Martien opperde het voorstel om binnenkort een uitgebreidere toelichting over diabetes te geven, en dan vooral over welke problemen wij precies op willen lossen. Hier was wel belangstelling voor maar er zijn nog geen nadere afspraken over gemaakt.

4. Tools: in hoeverre kunnen wij deze zelf uitkiezen?

Durk: zijn de tools die Martien op de Wiki heeft genoemd een feit? Of mogen we hier van afwijken?

Martien legde uit dat hij de keuze van deze tools baseerde op een aantal factoren waaronder platform-onafhankelijkheid en standards-compliance. Deze factoren samen noemt hij de 'maturity' van een pakket. Omdat de tools die we nu kiezen zoveel mogelijk gedurende de hele duur van het Cheetah project gebruikt zullen worden is het belangrijk dat deze tools betrouwbaar en zonodig schaalbaar zijn.

Gevolg hiervan is dat de wiki die nu op Trac draait binnenkort waarschijnlijk op TWiki zal worden overgezet. De bedoeling is dat eindgebruikers in de toekomst ook gebruik kunnen maken van de wiki. De wiki zoals die nu op Trac draait kunnen we eventueel aanhouden voor zaken die alleen onze projectgroep aangaan.

5. Wired Reach/JXTA

Wired reach is een abstractielaag over JXTA. We zullen een keuze moeten maken uit (waarschijnlijk) werken met Wired Reach, of direct tegen JXTA programmeren. Voordeel van Wired Reach is dat je op een hoger niveau werkt. Nadeel is dat je wel weer sterk afhankelijk wordt van nog een 3rd-party pakket. Ook draait Wired Reach als Eclipse plugin en dit sluit de mogelijkheid uit om dezelfde software te gebruiken voor zowel desktop computers als PDA's. Een mogelijke oplossing hiervoor is dat we een beperktere versie van Cheetah implementeren voor gebruik op PDA's en deze synchronizeren met een desktop. Als we direct met JXTA werken bestaat dit probleem niet, dit is nl. wel mogelijk op PDA's.

6. Ambassadeur Agile Development/XP

Martien: kies een "XP ambassadeur", iemand die zich gaat verdiepen in de agile development-methodiek zodat hij anderen daar later mee kan helpen. Ook zal de ambassadeur verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de big visible charts. Chris en Martijn zullen deze taak op zich nemen.

7. XP Workshop

Martien: is er behoefte aan een XP workshop? Hier is wel belangstelling voor. Het gaat om een workshop van ongeveer een halve dag, begeleid door een expert op het gebied van agile development/xp. Hier moeten nog afspraken over gemaakt worden.

8. Continuum/Test driven development

Test driven development: ontwerp eerst tests, dan pas de eigenlijke implementatie. Continuum wordt gebruikt om deze tests op reguliere basis te draaien. Voor het schrijven van de tests zelf zullen we gebruik maken van JUnit.

9. WVTTK en rondvraag

Er moet een etiquette opgesteld worden voor het gebruik van de wiki. Hier is een story voor gemaakt.

Martien: er moet een server beschikbaar komen waarop alle gebruikte tools geinstalleerd kunnen worden. Deze zal bij voorkeur in Nederland, Duitsland of de UK gaan draaien en mag hoogstens 20 euro per maand gaan kosten.

Martijn: stories splitsen in de categoriën software implementatie en overig.

Sluiting van de vergadering om 17:00