Holacracy

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Hier kom je terecht via http://holacratie.nl.

Holacracy
Holacracy means governance by the organizational entity itself - not governance by the people within the organization or by those who own the organization, but by the organization's own "free will". Holacracy aims to facilitate the emergence of a natural consciousness for the organization, allowing it to govern itself, steering towards its own natural telos and shaping around its own natural order.
Bron: holacracy.org

Holacratie is geënt op sociocratie een prachtige basis voor een gezonder vorm van symbiose.

De essentie van holacatie:

Structuurkenkmerken

Cirkelorganisatie

De organisatie is een holarchie van van semi-autonome, zelforganiserende cirkels. Elke cirkel ontvangt een doel van haar hoger liggende cirkel en heeft de autoriteit en verantwoordelijkheid deze uit te voeren, te toetsen, en bestuurt haar eigen processen richting dat doel.

Dubbele verbindingen

Een lagere cirkel is altijd verbonden met de cirkel daarboven via tenminste twee personen die behoren bij en deelnemen in de besluitvorming van zowel de hogere als de lagere cirkel. Eén van die verbinders is de persoon met algehele verantwoordelijkheden voor de resultaten van de lagere cirkel, terwijl dan andere een vertegenwoordiger is gekozen door de deelnemers van de lagere cirkel.

Praktijkkenmerken

Individuele actie

Cirkelbijennkomsten

Besluiten door integrale emergentie

Dynamisch sturen

Integrale verkiezingen

Mensen worden gekozen voor sleutelrollen door een integraal verkiezingsproces na een open dialoog.

Restaurerende rechtvaardigheid

Zodra aanspreekbaarheden wegvallen of een individuele actie tot kwaad leid wordt de balans hersteld door een restaurerend rechtvaardigheidssysteem in tegenstelling tot een bestraffend systeem. Eerst worden all individuen betrokken om in de spiegel te kijken om hun bijdrage aan de situatie boven water te krijgen en LATER MEER