Happy Planet Group

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Donderdag 16 augustus was ik voor het eerst bij een bijeenkomst van de Happy Planet Group. Een verzameling activisten vanuit EcoDuSo bezig met een nieuwe financiële economische sociale orde.

Ik heb me verbaasd over het feit dat ik pas tegen het eind werd uitgenodigd mezelf voor te stellen en wat over mijn achtergrond te vertellen. Van de andere aanwezigen weet ik ook nog steeds vrij weinig. Ik had liever een check in gedaan zodat we allen vanaf dezelfde positie vertrekken. Ik vraag bij deze dan ook ruimte voor een oratie van drie minuten de volgende keer.

Er zat behoorlijk wat energie in de groep. Niet altijd even productief trouwens. Ik kan me voorstellen dat het formuleren van een vurig verlangen en een wanneer dan het geheel een stuk concreter en tastbaarder maakt. Ik heb geen tijd voor het zoveelste oeverloze praatgroepje. Ik wil ook doen. En graag zo snel mogelijk.

De besluitvorming en de gesprekken verliepen behoorlijk rommelig en was zo nu en dan verhit en een beetje grimmig. Besluitvorming op basis van instemming, in kombinatie met het duimenprotocol kan hier de energie weer in terug brengen zodat het gaat stromen. Niet iedereen voelde zich helemaal gehoord volgens mij. M.n. door de nogal nadrukkelijke monologen van een van de deelnemers—getuigt van een matig respect voor de anderen. Tip: gebruik een spreekstok en een brullende stilte zodra je de behoefte voelt opkomen om dit op een prettige en natuurlijke manier te laten verlopen. Ik geef de voorkeur aan een prettige dialoog boven verhitte debatten of discussies. De laatste zijn vaak contraproductief en kosten energie. De goede dialoog levert vaak veel energie en goede ideeën op. Oh ja, drie tot vijf waarden voor de groep verbind ook. Wat zijn de waarden voor de Happy Planet Groep? Kijk bijvoorbeeld eens naar de vijf waarden voor de Aloha-groep.

Aan het eind bleek het ook moeilijk om een datum voor een volgende bijeenkomst te prikken. Oplossing: stel een gezonde hartslag vast (op basis van instemming natuurlijk). Dat geeft rust in ieders agenda en draagt bij aan de voortgang.

Er werd regelmatig gerefereerd naar de zes duurzaamheidscriteria. Ik heb ze nog niet op een rijtje. Wie wel? Dan zet ik ze hierbij.

Ik wil graag een concreet "carte blanche" project—een regelvrije zone, een "leegte"—op schaalgrootte van een gemiddeld dorp, zeg 5.000 inwoners, waar we al onze ideeën integreren tot een holistische voorbeeld en leertraject. Eén van de sporen kan die van het Serengeti-projekt zijn:

Wat is het meest besmettelijke bedrijfsmodel dat het economische landschap zodanig verandert dat de rivieren van geld naar heel Aarde stromen?

Zeg maar het Aarde-project, maar dan op kleinere schaal. Als we er meerdere van kunnen starten en die vervolgens met elkaar verbinden onstaat ("emergeert") er na verloop van tijd vanzelf de ommezwaai waar we allen zo naar verlangen.

Kortom, op welke schaalgrootte kunnen we op zo'n kort mogelijke termijn zo effectief mogelijk concrete resultaten boeken? Hamvraag daarbij voor mij is: hoe en door wie kan dit worden gefinancierd. In mijn ervaring komt het niet snel genoeg van de grond op basis van louter "liefdewerk oud papier" (vrijwilligerswerk). En we hebben no time to waste. Momentum en tractie is van levensbelang. Letterlijk.

Als ik het goed begrijp is één van de missies van de Happy Planet Groep het aanwakkeren van dialoog, debat en discussie. O.a. via persberichten. Een andere mogelijkheid is het opvoeren van eco-alfabetisme (ecoliteracy) zoals het Center for Ecoliteracy dat doet, maar dan de Nederlandse variant daarvan.

Een paar mooie kreten vond ik:

  • Aan de vruchten leert met de boom kennen.
  • Een nieuwe maatschappij wordt in de oude geboren.

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 21 september van 15:30–16:30 uur, weer bij Stichting Natuur en Milieu. Ik heb hem in mijn agenda gezet, maar moet nog kiezen of ik kom.

reacties: graag!!!

Succes en plezier,
Martien-handtekening.png
Martien.

P.S. Als iemand nog een zinnige betaalde baan weet in dit veld, dan houd ik me aanbevolen.