Feedback op Cirkel 7

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Notities 20-12-2006

Dit zijn Harry's notities naar aanleiding van het bekijken van Stanley's DVD van de bijeenkomst van de ALOHA-groep.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): kudos voor jouw heldere en scherpe blik Harry! Het geeft me heel veel energie, zo merk ik. Telkens weer. Dus ga daar mee door als het je belieft! Mijn reacties inline hieronder, net zoals deze.

Stanley neemt de rol gesprekleider. Hij start met stilte en introduceert de 'talking stick' methode. Dat houdt de opwinding laag en de aandacht hoog.

Marjolein bevestigt vanuit haar ervaring de betere efficiency wiki over mail. Gebruik mail voor belangrijke berichten die een concrete (re)actie vereisen. Leg je overige eieren lekker op de wiki. Kan iedereen meebroeden. Ze ziet haar rol (ook in dit gezelschap) als achtergrondfiguur.

Martien ervaart een achtbaan. Eindelijk beweegt het autonoom. Zijn vertrouwen groeit. Architect Wim kapt ermee. Hij heeft al een boek.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Mug ziften: Wim is Project Manager.

SMT-fotograaf Jan Rufer (!) heeft lucht van Aloha.

Stanley merkt zijn groeiende betrokkenheid. Heeft een weblog.

Manon wordt ook gegrepen en wil stukken schrijven tot laat naar haar (huishoudelijk) werk. Ze wil dat het er IS. Een gelegenheid tot 'leeglopen'. Over de winterwende: Het licht komt weer terug.

Niranya doet een blanco entree. Zoekt nog 'de klik' en is benieuwd wat ze kan toevoegen.

Harm zou het liefst een uur mediteren. De stilte vieren.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Harm was ook wat "katerig" en lekker baldadig. 'k Heb ervan genoten.

Stanley sluit zijn jongerengroepen af. Met mantrazingen en de berekening van het zielsgetal (happinez).

Martien wenst een dag daaraan te besteden. Manon wil ook een hanteerbaar deel van dat dagprogrammma vullen. Met Tarot, Numerologie.

Marjolein test binnenkort de "Jassentechniek" uit. Een methode om snel oude patronen af te schudden. Ze ontmoet in elke laag van de samenleving erg leuke mensen. Wat ze gezamenlijk hebben is dat ze 'ergens doorheen' zijn gegaan om zo leuk te worden. Dat onderscheidt hen van 'de andere mensen'. Marjoleins lijf weet het al. En ze is toe aan een nieuwe fase.

Manon noemt 'Bronhealing for dummies' als onderwerp voor het boek.

Intermezzo:


BOSWANDELING


Manon volgt graag de natuurlijke agenda. Harm legt alles meteen vast op z'n laptop. Manon wil een ritueel doen om de collectieve en de persoonlijke intentie uit te spreken.

Een boek met een open verkoopprijs die desondanks daardoor een miljoen oplevert. Dat miljoen is om 'zinvolle' dingen te doen. De reis ofwel het productieproces moet op zich ook een zinvolle ervaring zijn.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): desondanks -> juist daardoor

(zie formulering op de Aloha:Hoofdingang) We maken een verrassend mooie reis, waarbij we op 7-7-7 tenminste 1 miljoen euro opbrengsten (in een fonds) hebben ontvangen van ons extreem zinnige boek.

Harm Saeys confronteert: Dit is geen definitie op projectniveau. Het miljoen hoeft niet via de (succesvolle) boekuitgave te komen.


Einde cirkel


Wat ik meen waar te nemen.

Het is nog steeds even vaag als wat er op de eerste bijeenkomst is geformuleerd. Het is nog niets specifieker of concreter. Er zijn alleen meer deelnemers die hier een plek menen te vinden voor hun goede bedoelingen. Manon vindt een platform voor haar schrijfdrang, Zij brengt moderne natuurmagie in. Harm hoopt hier buiten zijn bekende kaders zijn organiserend vermogen te kunnen inzetten. Martien hoopt via collectief ondernemen daar niet alleen voor te staan. Marjolein is op zoek naar nieuwe zakelijke formules die de wereld helen en doet wat ze altijd doet. Stanley test zijn intuïtieve groepswerk-aspiraties uit en Niranya kijkt de kat uit de boom. Samen willen ze zo leuk binnen een paar maanden een fonds van een miljoen waard zijn.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Die vaagheid zit mij bijzonder dwars. Het is iets waar ik me continu mijn hersens over pijnig. Het herinnert me aan mijn slechte ervaringen bij het CHE. Is dit zoals het behoort te gaan? Moet ik het gewoon laten opkomen en gaat het dan wel goed? Moet ik mijn behoefte aan concretere en SMART planning opzij schuiven en gewoon vertrouwen op dat het wel goed gaat? Kan ik gewoon op mijn meditaitekussen gaan zitten en komt het boek er dan ook? Ik kan me daar moeilijk in vinden. ik worstel daarmee. sturen en meebewegen neigt voor mij teveel naar alleen meebewegen. Het voelt niet goed voor me. Ondanks dat ik ook heel veel goede zaken en resutaten en kleine succesjes zie.

Mijn waardering van wat ik zie.

Veel verder dan kringgesprekken zijn we nog niet. Wat maakt ons dit waard? Wat hebben wij te bieden? Welk probleem lossen wij op op een waardige en waardevolle nieuwe wijze? Het lijkt steeds meer op het sprookje van de "Kleren van de Keizer". We bevestigen elkaars verlangen, die zo op een belofte, een voornemen of een plan gaat lijken. We kunnen dat gevoel delen, vastleggen in de wiki of zelfs op video doorgeven. Maar het schiet niet echt op. Er gebeurt pas iets als je iets doet. Ik heb—door omstandigheden—van een afstand toegekeken en afgewacht hoe de zaak zich zou ontwikkelen.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Dat bevestigen van elkaars verlangen is aan de ene kant heel goed—het schept een band—en aan de andere kant schiet het niet op—de hoeveelheid resultaten kloppen niet met het beoogde doel. Soms ervaar ik het als een theekransje. Dat gevoel heb ik ook regelmatig in andere situaties met "lichtwerkers".

Wat werkt wel?

Naast de prachtige intenties hebben we ook keuzes nodig. Ik denk nu dat zonder druk of spanning er niet genoeg tempo in komt om de zelf verzonnen deadline te halen. Ik lig zelf (bijna altijd) langer in mijn bed als ik geen wekker zet. Als ik een 'target' wil halen, bijvoorbeeld de trein van half negen, dan moet ik me kunstmatig laten wekken. Dan is het natuurlijk proces niet voldoende. Deadlines zijn ook niet natuurlijk natuurlijk. Dus een keuze in deze is wel praktisch, lijkt mij. Kiezen voor een deadline betekent tempo maken. Het natuurlijke spontane proces zijn eigen weg of wegen laten vinden is ook een keuze. De eerste stap in dat geval is het loslaten van het doel. Kiezen doe je altijd alleen. Niet kiezen is ook een keuze. Wat is jouw bedoeling achter jouw bedoeling? (herhaal deze vraag 3x) Wat drijft je? Waar wil je terecht komen? Waarom ben je in dit groepje? Wat heeft dat te maken met het initiatief van Martien?

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Kiezen of delen. Daar zeg je me wat. Eén van de bestuurlijke zaken waar ik veel zin van verwacht is integrale besluitvorming zoals beschreven in instemming. Ik heb dat al eerder onder de aandacht gebracht, maar dat sloeg toen niet aan. Waarom niet? Wat is er mis mee? Of was het te vroeg, te veel in één keer. Weer dat sturen en meebewegen.

Eén van mijn euvels is dat ik te snel te veel wil. Ik wil heel graag tempo maken. En ik ben vaak (te) onstuimig—en daarom voorzichtig en huiverig om dat tempo te maken en anderen voor het hoofd te stoten. Hoe kan ik nou toch zo snel en effectief mogelijk mijn bijdragen leveren zonder anderen daarbij (uit het oog) te verliezen? Wat is de succesformule of het patroon daarvoor? Kortom, ik vraag om hulp, dus wie helpt mij daarbij?! Eén van de succesformules daarvoor is stap voor stap. Dat ben ik meer en meer aan het leren en dat gaat ook goed—edoch langzaam, langzaam en zeker.

Wat wil jij? Waar stem jij mee in en wanneer haak je af? Ik wil wel hard. Ik moet zelfs hard anders redden we het niet. Aloha:Cirkel 10 en de volgende cirkels zijn voor mij cirkels met veel verhalen, glasheldere acceptatiecriteria en een natuurlijke en integrale instemming. Deadlines zijn niet natuurlijk… hmmm… aan de ene kant zit daar wat in, aan de andere kant biedt de natuur natuurlijke deadlines zoals dag en nacht en de seizoenen en zo nu en dan een ramp hier of daar.

Wij mensen zijn—voor zover wij weten—de enige wezens die de mogelijkheid hebben een lekkere dosis vrije energie naar onze hand te zetten. Dat geeft ons de mogelijkheid grotere zaken te scheppen dan bijvoorbeeld een merel kan—een merel schept maximaal haar nest. Als ik het natuurlijke spontane proces zijn eigen weg laat gaan en daarmee dus het doel loslaat, dan kan ik op mijn meditatiekussen gaan zitten genieten van dat zich ontvouwende geheel. Maar wat doe ik dan nog hier? Of in het Aloha-project. De zaken verlopen zoals ze moeten verlopen—Project Managers,weest gewaarschuwd!

Wat hebben we nu?

Naar mijn inschatting zit hier een groepje mensen bij elkaar dat vooral een onvrede deelt met de hedendaagse werkwijzen. Dat vertaalt zich in een verlangen heeft om 'het' anders te doen. Wat 'het' precies is, verschilt waarschijnlijk van persoon tot persoon. Wat 'anders' inhoudt is voor sommigen een verrassing, voor anderen een kans om hun ideeën, opvattingen, idealen of theorieën in de praktijk te brengen.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Ja, met name om de ideeën, opvattingen, idealen of theorieën in de praktijk te brengen en de lessen daaruit om te zetten in eenvoudige, begrijpelijke en toegankelijke succesformules die in principe voor iedereen zinnig bruikbaar zijn en dus praktisch en nuttig zijn, richting en betekenis geven.

Wat mij het meest treft is de confrontatie tussen intuïtie en denkwerk. Zowel binnen de groep als binnen de individuen. Volg ik mijn gevoel of mijn bewuste beslissingen? En hoe beïnvloedt het een het ander? Hoe kenmerkend is dit voor wat hier gebeurt? Ons proces? Het zal mijn eigen projectie zijn…

Zitten we samen om te volgen wat zich aandient, wat zich wil manifesteren? Of stellen we ons een doel en bepalen we—naar vermogen en werkenderwijs—onze strategie en onze concrete stappen. En… is dat wel een wezenlijk verschil? Of is het een paradox? Onze toekomstprojecties zijn immers de weerspiegeling van onze huidige tekorten. Wat volgens mij wel handig is, is om het verschil in perspectief bewust te zijn. En het verschil in taal en begrippen waarmee het wordt uitgedrukt.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Dat verschil in taal en begrippen is inderdaad ook een belangrijk aspect van het geheel. Ik verbaas me telkens weer over dit soort verschillen en de communicatiestoornissen die het veroorzaakt. Dat blijft een moeilijk ding en mijn doel is om middels die succesformules een bijdrage te leveren aan gemeenschapszin (== communicatie; datgene wat je gemeenschappelijk hebt of bent. Je weet allemaal hoe krachtig communicatie ook kan zijn als je genoeg hebt aan een half woord of zelfs een simpele en vluchtige blik van verstandhouding. En het werkt al, want we gebruiken al gemeenschappelijke termen zoals patroon, succesformule, nu meteen, en brullende stilte. Yahoo!

In de samenkomst (in de werkelijkheid en op internet) zie ik de verschillende standpunten en werkwijzen bij elkaar komen en daarmee ontstaat een beschaafde krachtmeting van opvattingen en strategieën. Ik herken wat ik leerde over groepsdynamica. Benieuwd wie er wint. ;-)

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Zolang het heel-al wint doe ik mee.

Als initiatiefnemer heeft Martien nu ongewild het overwicht. Hij brengt een weelde aan ervaring uit de ICT-wereld mee, in het bijzonder het 'open source' gedachtegoed. Zijn invloed is enerzijds technisch (deze wiki), anderzijds ideologisch (denken in patronen). Het gedachtegoed van de bedenker daarvan, de architect Christopher Alexander ervaar ik als behoorlijk associatief en diffuus. Lastig om echt grip op te krijgen.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): De laatste twee zinnen boeien me. Harry, wat heb je nodig om het helder te krijgen en om je er meer grip op te laten krijgen. Het zet mij er in ieder geval toe aan nog meer moeite te doen om dat duidelijk te krijgen. En om de zin van een patroontaal te laten beklijven. Op zoek naar tijd en ruimt hiervoor…

De ontwikkelingen van en op het internet (web 2 en 3) vragen ook vooral veel meedoen en ervaren. De techniek en de ideologie zijn allebei ontwikkelingen in voortgang. Ik zie de groepsleden worstelen om dit bij te benen. Die leergang heeft zijn tijd nodig. Wat dat betreft is het proces tot nu toe een cursus. Van waarde voor de deelnemers, maar ook voor anderen? Mogelijk, maar dat moet nog blijken.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Interessant dat je dat zegt. Misschien is dat wel mijn grootste (onstuimigheids)probleem. Ik heb Web 0 en 1 zien ontstaan en er zeer hard aan meegwerkt. Web 2 is voor mij al jaren "een eitje"—sorry als dat arrogant klinkt, maar het is niet anders. Ik wordt gewoon gehinderd door kennis op dit gebied en heb moeite om dit snel, effectief en menselijk te delen en te gunnen aan anderen.

Het denken in patronen, het werken met 'patronen' om grotere betekenissen inzichtelijk te maken, is vermoedelijk voor iedereen een ontdekkingsreis. Ik begrijp zelf nog steeds niet goed wat een patroon is. Daar wil ik apart nog wel wat over uitweiden. Het lijkt op dit moment wel het centrale aspect te zijn. Mogelijk een 'kiem' van de inhoud? "Krijg ik grip op mijn/het bestaan door deze te herdefiniëren als een geheel van interacterende patronen?"

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Harry, wanneer schikt het dat Willem (ik spreek voor mijn beurt) en ik een dag naar België komen om daar eens enorm veel meters in te maken?! Als we jou beter in patroontaal kunnen maken dan wij bij elkaar zijn, dan kan jij het in jouw heldere en praktische verwoorden en daarmee vele anderen helpen.

Alles overziend denk ik dat er een grote invloed is van allerlei diverse aannames. Zoals: We komen samen verder dan alleen. Als we duidelijk onze wens voor ogen hebben dan komen we er. De uitkomst ontstaat spontaan als onze inzet positief is en onze intentie zuiver. Overgave gaat boven inzet.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Met de bovenstaande heb ik wat moeite. M.i. is het de trilling tussen die twee.
  • Wat wij doen is nieuw en dat is ook de waarde ervan.
  • Wij kunnen samen in een paar maanden iets produceren wat een miljoen euro oplevert. (Waarschijnlijk omdat het eigenlijk nog meer waard is)
  • Dat miljoen is niet het einde van de reis, maar meer het begin van iets nog groters.
The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): !¥€$!
  • Onze samenwerking vereist een gesophisticeerde vorm van organisatie.
  • Ons samenzijn vindt vanzelf zijn juiste vorm.
The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Ja, en heeft onze scheppende (en sturende) kracht nodig.
  • Ons ideeëngoed moet worden beschermd tegen misvorming, misbruik en diefstal
  • Ons ideeëngoed is heilzaam, en onvooorwaardelijk gratis.

Zo zijn er ongetwijfeld nog meer.


Wat wil ik hiermee?

Ik persoonlijk zie dit ALOHA-gebeuren als een voortzetting van mijn poging om samen met Martien een gezonder en effectiever vervolg te definiëren op onze ervaringen binnen het CHE (het Centre for Human Emergence) van Peter Merry. Het bejubelde 'chaordische' succes van het congres "Klaar om te wenden" is volgens onze ervaring als vrijwilligers niet zozeer het gevolg van de vernieuwende samenwerkingsvormen die worden gepropageerd. Het congres kwam tot stand door de uitzonderlijke niet voor herhaling vatbare inspanningen van veel vrijwilligers. Dat is gebeurd door de spontane intense hoop te exploiteren die ontsprong door het aanspreken van de opgekropte verlangens naar een betere manier van leven en werken. Dat is zeker mijn persoonlijke ervaring. Het zo bevochte succes is vervolgens volledig toegerekend aan het 'chaordische' evangelie. Helaas onterecht volgens mijn ervaring en analyse. Martien en anderen bevestigen mijn beleving. En nu is het (voor mij in ieder geval) de kunst om mijn voordeel te doen uit deze harde les. Dat is de verborgen winst van deze teleurstellende ervaring.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Volledige resonantie aan deze zijde.

Dit gezegd zijnde zijn er nog een aantal premissen met invloed. Ze zijn niet persé helemaal waar of onwaar. Maar hun invloed is onbepaald, zeer merkbaar en allesbehalve transparant.

Chaordisch organiseren is de spontane zelforganisatie van welwillende deelnemers. Voor zover ik de uitvinder Dee Hock begrijp is dit kolder. De flexibele optimale organisatie die hij ontwikkelde (VISA) werkt doordat concurrenten elk op hun eigen manier heel egoïstisch uit eigenbelang samenwerken binnen het VISA-concept. Geen spoor van liefdadigheid of goede bedoelingen. Wel een slim evenwicht van schijnbaar tegenstrijdige krachten.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Hmmm… dat zie ik anders. Heb je zijn boek gelezen? Eerste samenvatting is te vinden op [One From Many]].

Samen zijn we slimmer dan alleen.

Dit verschijnsel is bekend als swarm intelligence". Een kolonie simpele mieren vertoont als collectief een probleemoplossend vermogen die dat van een enkele mier veelvoudig overtreft. Mensen missen deze eenvoud om zich onvoorwaardelijk te gedragen als onderdelen van een dynamisch collectief. Bij mensen doet het tegenovergestelde zich eerder voor. Ons groepsgedrag is overduidelijk minder intelligent dan onze individuele manier van doen. Ik noem dat "Swarm stupidity". Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs brainstormen (een bejubelde vorm van collectieve effectiviteit) tot betere resultaten leidt als men het alleen doet.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Ik begrijp wat je bedoelt. En ik ben dus op zoek naar intelligent groepsgedrag. Mogelijk dat onze "swarm stupidity" voortkomt uit onze egocentrische bezitterige en materialistische cultuur. En die huid zijn we nu aan het afschudden. Denken en werken vanuit overvloed in plaats van schaarste. De natuur is overvloedig! Ga het aantal zaadcellen ik een kwakje sperma maar eens natellen. En dat terwijl je er maar één nodig hebt! Dee Hock zegt het extreem krachtig:
Simple, clear purpose and principles give rise to complex, intelligent behavior.
Complex rules and regulations give rise to simple, stupid behavior.”—Dee Hock

Je persoonlijke ontwikkeling moet zijn gevorderd tot het niveau dat bij "Spiral Dynamics" Geel" wordt genoemd.

Ik kom in deze kringen soms mensen tegen die zichzelf zo verlicht achten dat zelfs de diepste duisternis voor hen glashelder is. Sommige individuen kunnen ook dwars door mij heen kijken. Die zien mij eigenlijk niet meer staan. Zelf ben ik nog niet zo ver. Ik ervaar ze daardoor als hooghartig en egocentrisch. Sommige initiatieven lijken zelfs op een sekte, waar mensen hun heil komen zoeken in plaats van bij zichzelf. Je moet dus in ieder geval ontwikkeld genoeg zijn om authentieke eenheidsstrevers te kunnen onderscheiden van de profiteurs en parasieten. Halfbegrepen noties over de inzichten van Graves zorgen in ieder geval voor veel misverstanden. Vergeet niet dat Graves originele onderzoeksvraag was "Wat kenmerkt (de psychologie van) een gezond mens?". N.B. Als deze aanname ennige waarheid of waarde bevat, weegt dat mee bij het bepalen van onze doelgroep.

Mijn persoonlijke groei past in het grote geheel.

Dit is ongetwijfeld waar, maar op welke manier? Hoe gedragen we ons vanuit deze wetenschap? De 'nieuwe' beweging kent een behoorlijk contingent oude hippies, die inmiddels gewapend met veel levenservaring, alsnog hun idealen proberen te verwezenlijken. Nu zonder de oorspronkelijke weerloze naïviteit en hopelijk met veel praktische inzichten. Valt er een algemene handleiding te distilleren uit de individuele unieke levenslessen van deze pioniers van de new age? Of is de les dat er geen is? Wat moet ons groepje dan anders dan heel onthecht en vol vergeving geen boek uitbrengen. Voor geen miljoen?

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Voor tenminste een miljoen. Helaas leven we in een wereld waarin we, indien we deze zinnige dingen willen kunnen blijven doen, onderworpen zijn aan een financiële, materiële en op schaarste gebaseerde economie. De "oranje" kracht is enornm groot! Vanuit een "geel" perspectief deze extreme kracht inzetten voor het hogere doel is mijn doel.

Ik groei vanzelf als ik me aansluit bij zo'n groep.

Ontwikkeling vindt baat bij een stimulerende omgeving. Het werk moet echter altijd zelf worden gedaan. Ook in deze gunstiger omstandigheden Geen stap kan worden uitbesteed of overgeslagen.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Wel moeten we onderscheid maken tussen kern- en contextactiviteiten. Activiteiten die voor ons tot de context behoren, zijn voor anderen de kernaktiviteiten. Waar ligt bij ons die grens? Ik weet het (nog) niet.

Welke aannames hou ik er zelf op na?

In de loop van mijn leven heb ik veel opvattingen beproefd en hou ik er nu een select setje hypotheses op na. Ik ruil ze steeds en graag in voor betere...

Ons universum is een vierdimensionale projectie (ruimte en tijd) binnen een meerdimensionaal systeem.

Niet causale energieën hebben invloed op ons univversum, zonder haar coherentie aan te tasten.

Onze stoffelijke wereld is gevormd volgens de causale logische wetten (van oorzaak en gevolg).

De evolutie daarvan kent geen doel, maar wel een ontwikkelingsrichting.

Zelforganisatie is een eigenschap van een duidelijk begrensd systeem (thermodynamica)

Ontwikkeling vindt plaats volgens vaste patronen. (Graves, Wolfram)

Deze wetmatige patronen zijn bewust te versnellen of te vertragen via bewuste manipulatie. (Eigen)

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Heerlijke onderwerpen om diep over te denken en dialogeren.
Harry 16:09, 6 January 2007 (CET): Ik gebruik ze als de basisaannames in mijn beschouwingen. Ze vormen het fundament van mijn huidige wereldbeeld. Dus ze hebben nu vooral een praktische functie. Zodra ik ze niet meer coherent krijg met mijn werkelijke ervaringen, is het tijd voor grondi ige evaluatie en herbezinning op deze standpunten.

Deze stellingen zijn allemaal geformuleerd en onderbouwd door erkende wetenschappers uit verschillende disciplines. Ze versterken elkaar, maar kennen elkaars werk waarschijnlijk niet. Het leuke is dat ze niet strijdig zijn met oeroude spirituele zienswijzen, maar daar in toenemende mate mee samenvallen.

Er is nog veel meer te zeggen. Ik zou nog vele alinea's kunnen vullen en de meeste kunnen uitwerken tot eh... een boek? Maar andere zaken eisen nu mijn aandacht.

Mogelijk heb ik je aan het denken gezet.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Zeker en vast! Waarvoor nogmaals dank Harry!

Ik nodig je uit om op deze notities te reageren. En ze te bewerken en verwerken.

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Done.

Knip het in onderdelen, het is nu een amalgaam van feitelijke notities, gekleurde waarnemingen, gedeeltelijke analyses, (voor)oordelen enzovoort. Voel je vrij om onderdelen te verbeteren of te verwijderen, Doe er jouw ding mee. maaar wel binnen de intentie van deze wiki: Helder formuleren wat we doen en willen. Alles met medogenloze liefde voor het geheel en met het hoognodige respect voor mijn ego. ;-)

The Rock 15:24, 6 January 2007 (CET): Liefde, Martien.