Cheetah Slim

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Cheetah Slim Vista.jpg
photo (cc) 2200n-dk@flickr.com


Diabetici en verzorgers ontdekken na verloop van tijd patronen en verbanden in de effecten van voeding, stress, insulinedosering en sport op de bloedsuikerspiegel.

De toekomst kan vaak voorspeld worden vanuit het verleden. Software heeft vaak moeite met het voorspellen van bloedsuikerwaardes op basis van de vele en continu veranderende gegevens. En omdat het systeem niet meegroeit met haar gebruiker veroudert het snel en wordt waardeloos.

Als diabeticus ben je elke dag bezig met je glucosespiegel. Een te hoge glucosespiegel veroorzaakt beschadigingen aan het zenuwstelsel, terwijl een te lage glucosespiegel een persoon in coma kan brengen. Bijna alles in je dagelijkse leven heeft invloed op je suikerspiegel: voeding, sport, activiteiten, stress, en medicijngebruik.

Diabetesdagboek als waardevolle bron

Om grip op de suikerspiegel te krijgen, hou je elke dag jouw diabetesdagboek bij. Na verloop van tijd kan je patronen en verbanden proberen te vinden in de relatie tussen gebeurtenissen als voedselinname, insuline-inname, activiteiten enzovoorts en stijging of daling van je glucosespiegel.

Jouw arts helpt bij het vinden van patronen in het diabetesdagboek. Negatieve of positieve gevolgen van gebeurtenissen kunnen dan vaak worden geschat. Endocrinologen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten kunnen dat vaak het best aan de hand van zo veel mogelijk gegevens in combinatie met de extra omperkingen in jouw dagboek.

Jouw papieren dagboek laat echter te wensen over. Diabetici kunnen, uit financiële en praktische overwegingen, niet op dagelijkse basis naar de arts voor consultatie. Als diabeticus ben je dan op jezelf aangewezen om bepaalde situaties goed in te schatten. Vooral als beginnende diabeticus is dit nog erg lastig.

Cheetah snelt te hulp

Daarom maakt Cheetah gebruik van slimme incrementele zelflerende en evoluerende deelsystemen die elkaar en ook jou scherp houden. De evolutionaire aspecten zorgen voor een continue aanpassing aan veranderende omstandigheden. Het systeem groeit zo met je mee.

Cheetah kan door zijn unieke kracht, en automatische leer- en adviessysteem, jou helpen om je glucosespiegel binnen de grenzen te houden.

Het Cheetah leersysteem…

  • Analyseert continu je digitale diabetesdagboek;
  • Trekt hieruit conclusies over effect van voeding, activiteiten, gezondheid, stress, etc.

Het Cheetah adviessysteem…

  • Kan je toekomstige bloedsuikerspiegel voorspellen;
  • Geeft je adviezen om je bloedsuikerspiegel binnen de grenzen te houden.

Groei mee tijdens de Cheetah Zomer 2006-lancering

Ervaar het werkende zelflerende prototype van Cheetah op 4 juli 2006 wordt tijdens de Cheetah Zomer 2006-lancering. Betere bloedsuikerspiegels en een gezonder langer leven.