Cheetah

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

CheetahBanner.png

Diabetes is een veel voorkomende, bijna epidemische, ziekte. De wereld verandert als bij je diabetes wordt vastgesteld. Vanaf dat moment moet je zorgvuldig de glucose in je bloed in de gaten houden om er zeker van te zijn dat het op het juiste niveau is. Je kunt dan snel met een geschikte ingreep op lage of hoge suikerspiegels in je bloed reageren, bijvoorbeeld door wat te eten of drinken of door insuline toe te dienen.

Het overnemen van de taak van je alvleesklier kost tijd en moeite. Gebruik daarom Cheetah: Cheetah is slimme software die je helpt om je diabeteszorg te verbeteren zodat je altijd lekker in je vel zit.

Cheetah is niet alleen slimme open source software, Cheetah is ook een platform van gebruikers, specialisten en leveranciers in het veld van diabetes. Op 4 juli 2006 komen pioniers en trendsetters uit dit veld samen tijdens de

Cheetah Zomer 2006 lancering

De eerste versie van het werkende prototype van Cheetah wordt dan gedemonstreerd. Een energieke workshop legt vervolgens de basis voor de doorontwikkeling van de software en haar deelnemers.

De Cheetah-lancering op 4 juli 2007 was een succes. En omdat daarmee ook het project voor de UU CS-studenten aan een einde komt en ieder zijns weegs is gegaan, is dat een mooi einde van een interessant software-reisje.