Aloha:werkwijze

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Het Aloha reisgezelschap beschrijft hier haar werkwijze. Een optimaal functioneel geheel van optimale gedragspatronen. Als je een patroon herkent waarvan je niet nu meteen denkt lekker makkelijk vervang je het nu meteen door iets beters. Zo ontstaat moeiteloos precies wat wij eigenlijk willen. Met succes en plezier. En al doende vullen we onze wiki, ons boek, onze harten en onze zakken. Wat een overvloed. Heerlijk!

http://www.zicht.com/aardrock/mar10svraag.png

WAAROM?

Het initiatief komt van Martien. Hij had het idee dat een groep mensen samen binnen een half jaar als vanzelf een zo zinnig product (een publicatie) op de markt kunnen zetten dat er x afnemers zijn die er spontaan gemiddeld een euro of 5,- voor over hebben. Hij heeft dit idee als voorstel voorgelegd aan een eerste groep vertrouwelingen. Om zich enigszins te beschermen wilde hij iedereen de belofte tot rentmeesterschap laten tekenen. Dat was meteen de eerste confrontatie in de moeiteloze samenwerking... En de discussie daarover is meteen de meest intensieve van de wiki.

WAARTOE?

Martiens Quantumexperiment is in feite een voorlopige definitie van de uitkomst van een manier van werken. De manier van werken, het iteratief werkenderwijs uitvinden van de optimale werkwijze is eigenlijk het achterliggende hogere doel. Door deze ontdekkingstocht optimaal te registreren ontstaat - nu letterlijk vanzelf - de inhoud van de publicatie die het project afsluit. De - individuele en collectieve - winst is de beschrijving van die werkwijze. Door de ingebrachte of zelf ontwikkkelde succesformules te verwoorden in een perfecte samenhang ontstaat een synergetisch geheel van succesformules. Met deze gedragsformules kan een ieder volgens de weg van de minste weerstand bepalen naar zijn unieke hoogstpersoonlijke doel. Met volle steun van iedereen, dankzij deze door ons bijeengebrachte en coherent beschreven patronen. Harry

WAARVANDAAN? (Van waar uit?)

Wat is het gemeenschappelijke vertrekpunt? We werken allemaal samen vanuit verschillende werkhypotheses. Deze mogen vanaf de eerste stap meteen evolueren en verbeteren. Een gezamenlijke hypothese is dat een ieder volledig autonoom is in zijn deelname, maar op dermate ontwikkelde wijze dat hij of zij zijn of haar bijdrage zelf optimaal afstemt op het gezamenlijk bepaalde doel. Eigenbelang en algemeen belang gaan zo dus per definitie samenvallen. Ieder brengt zijn sterkste kwaliteiten in en gebruikt de groep ten eigen glorie zonder de ander daarin ook maar iets tekort te doen.

(Toelichting: Als de paradigma's onverenigbaar zijn in een gezamenlijk uitgangspunt is er feitelijk geen samenwerking, alleen de schijn ervan. Wij willen echte samenhang en dus een specifiek geformuleerd idee van een conceptuele meta-structuur. Het liefst volgens de hier te ontwikkelen patroontaal)

HOE?

Over de procedures, patronen, werkmethoden ontwikkelen we een werkbare verstandhouding. Onze strategie in het algemeen volgt de weg van de minste weerstand. Alles wat we doen en als constructief gedrag (h)erkennen leggen we nu meteen vast in een patroon. Dat gebeurt vanzelf met het nodige enthousiasme. We werken namelijk vanuit overvloed. Verplichte nummertjes zijn overbodig, je hebt zelf voor deelname gekozen. Je doet iets dus Graag of niet. Je dus wordt alvast HARTelijk bedankt voor je moeiteloze en spontane bijdrage. Wees stellig en duidelijk in het vertrouwen dat je zult worden begrepen. Alles op basis van Gelijkwaardigheid

NOTA BENE Voor vragen en discussie gaat elke pagina vergezeld van een TALK-pagina, achter de knop discussion boven aan elke pagina. Ik heb daar een paar vragen gedropt die ik eerder op deze pagina vond... Harry

Ingewikkelde contracten met regels en voorwaarden zijn ook overbodig. Doe wat je zegt. Dat houdt maar twee punten in:

Daarbij helpt dit:

En als belangrijkste factor voor de samenwerking: Laat je kennen

WAARMEE?

Niets is zo leuk als andere mensen. Zij maken het leven de moeite waard. Maar andersom geldt dat ook. Dus doe elkaar een plezier en Laat je kennen. Zo wordt samenwerken heerlijk genieten van elkaar. We leren elkaar nog beter kennnen dankzij:

 • persoonlijke meetinstrumenten
  • culture scan
  • oratie van drie minuten
  • waardenmonitor
  • mdi drijfverenanalyse
  • mdi gedragsanalyse
  • lifo
  • MBTI
  • Enneagram
  • waardenassessment
  • ervaringscirkel
  • talkingstick of iets anders ter bevordering van onze 'bisonjacht'
  • Sensedance
  • enthalpie met zeven gesteenten
  • praktische adem en yoga oefeningen
 • andere MENSEN
 • overvloed aan contact/kennis/middelen/creativiteit/realiteit

Zo leren we elkaar persoonlijk en professioneel snel kennen, op een manier die direct bijdraagt aan het eindresultaat!

Electronen zijn sneller dan mensen Gebruik dus de electronische instrumenten. Electronen gaan zeven maal de aarde rond in één seconde. Dus jij kunt nu meteen alles toevoegen, verbeteren en aanpassen precies zoals jij het beter weet. Gebruik alle mogelijke middelen, zoals:

 • deze wiki
 • groep blogs of een groepsblog
 • postlijst (mailing list)
 • email
 • web