Aardbron als voedingsbodem

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Context

Nederland is op een cruciaal punt in haar ontwikkeling. Doorbraak naar de tweede schil (“tier 2”) staat om de hoek. Veel professionele vrijwilligers steken de handen hiervoor al uit de mouwen. De meeste talentvolle en creatieve individuen werken als zelfstandige of in kleine organisaties. Er zit veel onzichtbaar talent potentieel gevangen in grote organisaties. Nederland kan (en wil) een leidende en innovatieve positie innemen op het gebied van de hele aarde.

Probleem

 • De zeer vele initiatieven breken nog niet echt door vanwege gebrek aan continuïteit, fragmentatie en een gezonde zakelijke zin. Er lijkt een interne tegenstrijdigheid te zijn.
 • Energiek talent beschikbaar als ZZP-er of als kleine organisatie kan alleen kleine of deelopdrachten aannemen.
 • Talent verborgen en gevangen in grote organisaties durft de stap naar zelfstandigheid niet te nemen vanwege het wegvallen van inkomstenverzekering en de bijbehorende administratieve rompslomp.
 • Individuen met de behoefte aan doorbraak ervaren veel resonantie maar kunnen onvoldoende hun ei kwijt.
 • Besluitvormingsprocessen, zelfs in de nieuwe schil, zijn nog te veel op de oude, gesloten leest geschoeid.

Oplossing

 • Sorry, we zijn open—alles wat we doen, tot en met strategie en beleid volledig open, neutraal, mits het onze continuïteit borgt.
 • Alle processen (marketing, engineering, business) volgens agile, chaordisch en systeemdenken oppakken en uitvoeren. Samengevat is dit een holocratisch systeem.
 • Afrekenen op basis van combinatie van resultaat (succes) en inzet.
 • De angel uit de “geen handel met vrijwilligerswerk”-contradictie halen door te bewijzen dat het werkt.
 • Ervaringen te vangen in de vorm van Pattern Languages en Excellence Guides.
 • Actief samenwerking zoeken met verlichte individuen en (kleine) organisaties op basis van wederzijds (financieel en economisch) voordeel en op alle gebieden (juridisch, fiscaal, organisatie, marketing, verkoop, ontwikkeling, personeel).

De bedoeling

 1. Het neerzetten van een “op alle Spiral Dynamics kleuren” gezond initiatief: als het leidende en toonaangevende collectief voor bruikbare, betaalbare, werkende, innovatieve, op basis van open source.
 2. Alle activiteiten richten op een Hele Aarde.
 3. Elk kwartaal met winst afsluiten zodat continuïteit en veerkracht geborgd worden.
 4. Aantrekken van creatief, jong en ervaren talent in het collectief.
 5. Een gespreid bedje zijn en zekerheid bieden voor talenten die vanuit hun studie of vanuit een grotere organisatie op eigen benen willen gaan staan.
 6. Een werkomgeving en klantenkring bieden waarbij je je prettig voelt.
 7. “Zwaan-kleef-aan” effect veroorzaken onder genoten, klanten en software (viraal; “succes breeds succes”).
 8. Een landingsplaats zijn voor het hoeden en ontwikkelen van dit talent.
 9. Een besmettelijk en schaalvrij voorbeeld neerzetten.
 10. Openheid, billijkheid, kameraadschap, respect.

Strategie en taktiek

Strategie en taktiek: Eigenaar: Klaar vóór: Metriek voor succes
Heldere beschrijving go-to-market strategie en aanpak. TBS TBS Brand-click sessie strategie, beginselen, identiteit, visie, missie, waarden. Plan van aanpak (maximaal 4 pagina’s).
Scoren van drie “launching customers”. TBS TBS Eén klant met tenminste €100k waarde. Twee klanten met tenminste €50k waarde.
Definiëren en specificeren van beginselen, waarden, chaorganisatie. TBS TBS Beginselen, bedoelingen, deelnemers, organisatie en bijbehorend evolutieproces gespecificeerd op website.
Creëren van momentum door groei. TBS TBS Minimaal drie klanten van beide soorten (totaal zes dus). Omzet tenminste €500.000.
Marketen van de waardepropositie. TBS TBS Waardepropositie voor diverse doelgroepen helder. Elevator pitch “battlefield-tested”. Marketing collateral klaar (presentatie, flyer, brochure, booklet). 4 persberichten gepubliceerd. 4 artikelen/interviews in relevante media. Website up & running, inclusief inhoud.
Werven van deelnemers. TBS TBS Zakelijke en emotionele waardebod helder en gepubliceerd. Tenminste 13 zakelijke deelnemers van >15 personen in collectief. Tenminste 23 ZZP-ers nemen deel in collectief.
Opzetten Community Process en bijbehorende “governance” op basis van gezond zelf-helend reputatiesysteem TBS TBS Community Process staat op publieke website. “Walk our talk”: wij werken zelf 100% volgens dat proces. Compensatiestructuur gepubliceerd op website. Doorstaat opzettelijke moedwillige beschadigingen.
Volledig transparante en open communicatie van alle relevante informatie. Publicatie van (continu evoluerende) Excellence Guides voor Marketing, Ontwikkeling, Juridisch, Business, Business Conduct, Systems.