Aaaaaaa!

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

De bedoeling: Het opzetten van een op alle vlakken gezonde cyclus van lezingen en seminars door kunstenaars van de nieuwe orde (dank voor de term Gaston). Eerste stap is de 'kennis wordt slimmer'-prikkel die we naar Stanley's Cop Facilitatoren hebben gestuurd.

Gezond op:

 • inhoud
 • geest
 • financiën
 • activiteiten
 • samenwerking
 • gemeenschap
 • deelgenootschap

Waar gáát dit over?

Wat ik voor me zie is een reeks van lezingen over allerhande onderwerpen waarin de volgende (niet-complete lijst van) sleutelwoorden aan de orde komen:

adaptief, agile, aisthesis, allah, architectuur, art of hosting, authenticiteit, authenticialisme™, autopoiesis, bevlogen, beweging, biologie, biomimicry, boeddha, business, chaordic, choreografie, collective intelligence, community, community of practice, complexe adaptieve systemen, connectiviteit, conscious computing, crowdsourcing, deelgenootschappen, design, duurzaam, duurzaamheid, eco, ecologie, economie, emergentie, energie, evolutie, florerend, frequentie, geestverwanten, geld, geluk, gemeenschappen, genootschappen, gepassioneerd, gezond, geïnspireerd, god, golf, happiness, helen, holacratie, identiteit, immuunsysteem, informatie, innovatie, inspiratie, intentie, inventiviteit, jazz, kunst, law of attraction, leven, levensduur, loa, maatschappij, meditatie, membraan, merk, milieu, mystiek, natuur, natuurlijke tijd, netwerken, netwerkorganisatie, niet-lineair, Noetic Sciences, ontvouwen, ontwikkelen, open, open source, organisatie, orkest, pareltaal, passie, peer-to-peer, praktijkgemeenschappen, quantum, relaties, religie, resonantie, resultaat, secret, serendipiteit, sociaal, sociocratie, software, spiral dynamics, spiritualiteit, stigmergentie, succes, synchroniciteit, systemen, taal, technologie, the secret, theory U, uitvindingen, universum, verantwoordelijkheid, verbindingen, verwondering, waarden, web, wetenschap, zelfgenererend, zelfhelend, zelforganiserend, zelfredzaam, zelfreplicerend, zero point field, zin, zingeving

Welke grote thema's zijn hieruit af te leiden? De grote thema's vallen binnen drie categorieen die overeenkomen met de drie benaderingen (of systemen) om het mysterie van het leven te begrijpen en om van het leven te genieten. Die drie categorieen zijn: religie, filosofie en kunst.

Een paar grote thema's:

 • wetenschap
 • ontologie (zijnsleer) - metafysica - en epistemologie (kenleer) - ethiek
 • paradigma-ontwikkeling
 • bewustzijn
 • levende systemen
 • verbinding (connectiviteit)
 • economie en financiën

En welke rode draad kunnen we bijvoorbeeld door 2008 leiden zodat we zelf de draad niet kwijtraken? Is technologie en cultuur deze rode draad? Of teleos en deon (doel en plicht)?

De biologische structuur van een organisme correspondeert met de materiële infrastructuur van een samenleving, een structuur die de cultuur van een de samenleving belichaamt. Als de cultuur evolueert, evolueert de infrastructuur mee: ze co-evolueren door middel van voortdurend wederzijdse beïnvloeding.

Deze insteek doet me ineens ook denken aan de studierichting Liberal Arts & Sciences zoals ze dat onder andere aan de UU doceren. Naar het Nederlands vertaald: Vrije Kunsten en Wetenschappen.

Dan heb je meteen de Kunstenaars van de Nieuwe Orde te pakken. En het klopt ook nog, want het Griekse technologia is ontleend aan techne ('kunst') en verwees vroeger naar een verhandeling over de kunsten. Toen de term in de 17e eeuw in westerse culturen werd gebruikt, verwees zij naar een systematische discussie over toegepaste kunsten of ambachten. Het gaat dus om de systematische toepassing van methoden of technieken. De handvaardige mens of Homo habilis.

We typeren zelfs de grote tijdperken van de menselijke beschaving in termen van hun technologiën—Steentijd, Bronstijd, Ijzertijd, Industriële Tijdperk, Atoomtijdperk, Informatietijsperk. Welk tijdperk zit er nu aan te komen? Als we onze Aarde zien als een aantal mantels—net als de ringen van een ui—dan kunnen we de vogende sferen onderscheiden: hydrosfeer, biosfeer, technosfeer, atmosfeer, troposfeer, stratosfeer, en ionosfeer. De zojuist onstane technosfeer is de catalysator voor de opkomende (emergente):

noosfeer—'sfeer van menselijke gedachten', afgeleid van het Griekse νοῦς, een filosofische term voor geest of intellect. Buiten de filosofie wordt het gebruikt als gezond verstand. Naar de originele theorie van Vernadsky—geosfeer, biosfeer, noosfeer.

En het is een emergent fenomeen, betekenend dat het ineens doorbreekt, ontstaat, verschijnt, opkomt, net zoals een metamorfose van rups naar vlinder, alleen nu op wereldschaal.

En zo zijn we weer rond. Heerlijk spiritueel wetenschappelijk filosofisch, en tegelijkertijd lekker praktisch met gezond verstand bezig. Een creatieve paradoxale spanningsboog.

Vervolgens het geheel meer op de praktijk gericht zodat al snel de term praktijkgemeenschap of Community of Practice om de hoek komt kijken. Dit om te voorkomen dat we te zweverig worden en gaan wolkenfietsen. Met het hoofd in de wolken en de voeten in de klei dus.

Vlucht 714

Toen ik nadacht over titels van lezingen en seminars schoten mij de titels van stripboeken van Kuifje door het hoofd: Kuifje in Tibet, Vlucht 714, De juwelen van Bianca Castafiore, De sigaren van de farao, en zo voort. Ook de titels van strips van Suske & Wiske, bekend om hun alliteratie (of beginrijm): De toornige tjiftjaf, Het kregelige ketje, De koddige kater enzovoort. Ik heb voorkeur voor die van Kuifje. Die Suske & Wiske titels zijn me wat te kinderlijk. De Kuifje titels hebben een bepaalde spanning—je weet niet waar het over gaat, maar het belooft weer een boeiende lezing te worden.

Dus wat ik voor me zie is een rits lezingen een beetje vormgegeven zoals bij The Project Network en Heart Events:

 • Plaatje
 • Titel
 • Data + lokatie
 • Korte prikkelende beschrijving (60-100 woorden)

Verder de volgende instrumenten:

 • weblog
 • mailing
 • sprekersprofielen
 • visie (of visioen zo je wilt), waarden, missie (de bedoeling)
 • guiding & coaching (guiding is wel aardig: gidsen of padvinders naar de noosfeer).

De weg kwijt?

De lezingen prikkelen en zetten aan tot vervolg. Ze zetten mensen aan het denken en ze gaan zich afvragen: hoe verder? Ze raken een beetje de weg kwijt. Dus zijn gidsen en padvinders waardevolle mensen.

En dus meer seminars, workshops, brainstorms, etc. liggen om de hoek. The Art of Hosting is een potentieel boeiend en financieel gezonde manier om deze aangewakkerde behoefte gestalte te geven. Versterkt met de beeldtaal van JAM.

Dit vormt op zich ook weer een magneet (aantrekkingkracht) voor de vele éénpitters, tweepitters en gasstellen in ons veld. Zodra we daar een gezonde geestelijke en zakelijke formule voor kunnen vinden hebben we meteen een mooie community of practice waar deelgenoten zich zelforganiserend bij aan kunnen sluiten en ook weer kunnen onttrekken.

Like I care!

Da's nog even de vraag. In ieder geval niet voor onze geestverwanten in het veld. We doen al genoeg aan zelfbevlekking. Het is heerlijk om met geestverwanten over al deze onderwerpen te bomen, maar het levert niet de noodzakelijke basis voor survival op: een gezonde geldstroom.

Dus, voor wie gaan we dit doen? Voor de orde van domme directeuren. Bv via MT, Sprout, DGA's, De Baak, etc.

Hallo! Is u daar nog?!

Wat is onze roeping? Zit die in het vergroten van bewustwording? Mensen en organisaties helpen om van 'onbewust-onbekwaam' naar 'bewust-onbekwaam' te komen. En om de schok van die overgang zo voor velen zo veel mogelijk te verzachten of zelfs te voorkomen? Da's namelijk precies de plek in de oo-bo-bb-ob-cyclus waar hulp van buiten gewaardeerd wordt (zowel inhoudelijk als met geld). En da's dus een prima plek voor een stuk ecobetisme en biedt kansen voor gidsen, zieners, coaches, (enter)trainers, consulenten, etc.

En het past ook bij hele grote evenementen zoals TED—Technology, Entertainment, Design—waar een jaarlijks een duizental mensen op af komen en wat een jaar voor tijd al uitverkocht is. Combineer dat met zoiets als Doors of Perception dat ook Dott 07 organiseert, en je hebt een mooie innovatie (= verbinden van dingen die er al zijn) en een mooie basis voor een prachtig Europees evenement in 2008.

Aa!!!

Oh ja, de naam. Hoe noemen we ons? Wat is de brand, het merk wat we gaan neerzetten en laden? Destijds hebben kunstenaars zoals Karel Appel de avant garde-beweging COBRA opgericht. Ik voel me ook onderdeel van zo'n beweging. Maar nog steeds als een individu en niet als een collectief.

Zoals jullie weten heb ik een sterke voorkeur voor niet-functionele namen (namen waaraan je niet kunt afleiden wat de organisatie doet, zoals Apple, Sun, Google, Amazon). Primaire reden is dat je je daarmee alle vrijheid koopt om die dingen te doen die bij je passen—het beperkt je niet in je bewegingsruimte zoals bijvoorbeeld de naam MultiCopy of M&S Mode.

En ik heb een sterke voorkeur voor namen die beginnen met 'a' of 'aa'. Da's gewoon gratis marketing—je komt meestal automatisch bovenaan te staan in een lijst met anderen. Dus als we iets kunnen verzinnen dat begint met aa of aard en waarvan de .nl domeinnaam nog vrij is, dan wordt ik heel blij (ik heb al een lijstje met kandidaatnamen die met 'aard' beginnen).

Volgende stap

Dit is nog leeg. Een kansruimte nog. Hoe maken we dit concreet? Wie neemt de volgende stap?

P.S.

Voor ik het vergeet: één van de dingen die mij uitermate zinnig lijken om te doen is een vacature open te stellen voor een gezonde zakelijke partner die de marketing, communicatie, PR en "sales", voor haar of zijn rekening neemt en voor ons de podia vindt en boekt!

reacties: graag!!!

Wat lijkt jullie: AVALON? Avalon, in deze sage, is een "in de nevelen verborgen" oord dat slechts bereikbaar is voor diegenen die de magische boot kunnen roepen en het eiland kunnen ... Onder andere Brian Ferry zong hierover.