Stukje bij beetje

From AardRock Wiki
Revision as of 10:37, 25 January 2007 by Martien (talk | contribs) (geniet en kies met mate -> instemming)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

…je krijgt een lumineus idee dat je graag met anderen wilt delen en tot bloei en vermenigvuldiging wilt helpen. Als je bijzonder verantwoordelijk voelt voor de bloei en versprijding van jouw idee dan is claim jouw lumineus idee ook een goed idee. Je droom, hoop, wens of verlangen levert samen met een concreet smart plan een vurig verlangen op.

Vervolgens zoek je veilige vruchtbare grond en rentmeesters voor jouw idee die elk de belofte tot rentmeesterschap tekenen. Nodig vervolgens dit gezelschap uit en leg je idee en droom uit. Schrijf een stukje wanneer dan poëzie waarmee je je droom inleid.

Presenteer vervolgens in 20 tot 30 minuten je het verlangen, peil de stemming en verzamel brandende vragen.

Dan een korte bezinningspauze. Meestal struikelen de ideeën van de groep daarna over elkaar.

Maak grafische notulen om het geheel te vangen zodat het dient als groepsgeheugen. Zo hou je ook een praatplaat over waarmee je makkelijk anderen over het idee kan vertellen. gelukkig hebben we de foto's nog vangt de sfeer…

…je komt de tweede keer bij elkaar en dan kies je bijvoorbeeld voor een hartslag van één week. Je begint elke cirkel met een check in en een brullende stilte eventueel met een verhelderende klankschaal.

Vervolgens gebruik je werkplaatstechnieken zoals brainstorm, open ruimte, visglas dialoog en wereldcafé om de beste ideeën boven water te krijgen. Het proces van instemming geeft je een integrale manier van beslissen waarbij iedereen tot zijn of haar recht komt en alles onder ogen komt en niets wordt vermeden…

…Krijg je een idee aangereikt, maar maakt het je niet zoveel uit wat er mee gebeurt of wie er iets mee doet, breng het idee meteen in. Elk idee krijgt een naam zodat het duidelijk herkenbaar is. In de schatkamer van ideeën houdt de schatbewaarder een voor iedereen zichtbare genummerde lijst van ideeën en haar auteurs bij…

…Elke rentmeester geeft bij de eerstvolgende bijeenkomst een oratie van drie minuten en is daarin expliciet over zijn of haar drie persoonlijke meest dierbare waarden.

Verzamel al die persoonlijke waarden en destilleer daaruit de drie tot vijf waarden voor de groep. Gebruik die waarden bij elke beslissing die je neemt. Met name bij de moeilijkste beslissingen.