Brandende vragen

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Patroonstatus: kiem.

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

Vervang deze text door een beknopte beschrijving van de context van dit patroon en uitlegt hoe dit patroon andere patronen helpt te vervolmaken.

* * *

Vervang deze tekst door maximaal twee zinnen met een heldere beschrijving van de essentie van het probleem of het gewenste resultaat.

Vervang deze teksten door het lichaam van het probleem. Dit is het langste gedeelte. Het lichaam beschrijft:
  • de proefondervindelijke achtergrond van het patroon;
  • de bewijzen voor haar waarheid;
  • het bereik van de verschillende manieren waarop het patroon zich manifesteert in onze omgeving;
  • het effect van het probleem op haar omgeving;
  • de verschillende relevante krachten die het probleem een specifieke richting op trekken;
  • en zo voort.

Daarom:

Vervang deze tekst door de oplossing—het hart van het probleem of het resultaat—geformuleerd in de vorm van een instructie.

Vervang deze tekst door een of meerdere verhelderende diagrammen en beelden van de oplossing met labels voor de hoofdcomponenten.

* * *

Vervang deze tekst door paragraaf die dit patroon verbindt met alle andere patronen die nodig zijn om dit patroon te vervolmaken, in te vullen, te verfraaien, compleet te maken.

Schatkamer van alle patronen. Voeg aan het eind van elk patroon de tekst [[Category:patronen]] toe. Hierdoor verschijnt het patroon automatisch in deze lijst. Zie ook minestrone van patronen voor een verzamellijst van beschreven en onbeschreven patronen. Kopieer de tekst van de pagina Patroonhuls en vul deze vorm met de juiste inhoud. Klik hier om dat nu meteen te doen.


Special:Categories


Category:Patronen