Verhalenbundel

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

…werk stroomt naar binnen bij een team en moet opgepakt worden.

* * *

Freewheelen en bronstormen leidt tot een flurry van nieuwe verhalen. Ook klanten komen telkens met nieuwe wensen en eisen. Welke verhalen worden als eerste opgepakt en hoe scheidt je goede van slechte verhalen?

Kenmerken van een goed verhaal:

 • Een heldere naam of titel van maximaal één regel (maximaal zeven woorden).
 • glasheldere acceptatiecriteria, eenvoudig afvinkbaar.
 • Klein genoeg om in maximaal één ronde te implementeren.
 • Maximaal één A6 aan tekst (indexkaart).
 • Aantal gummiberen voor implementatie gespecificeerd.
 • Verwacht rendement (op korte termijn en op managementhorizon):
  • tijdsbesparing;
  • toename inkomsten;
  • afname kosten;
  • kwalitatief.

Daarom:

Verzamel alle verhalen in een verhalenbundel. Maak ze compleet vóórdat ze doorsijpelen naar de werkvoorraad.

* * *