Ruw rooster

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Patroonstatus: kiem.

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

…iedereen begrijpt het product en de omvang van het project is vastgesteld.

* * *

Zowel overdreven ambitieuze als overdreven genereuze plannen hebben hun pijn, hetzij voor de ontwikkelaars, hetzij voor de klanten.

Door overdreven genereuze roosters:

  • kweek je zelfgenoegzame ontwikkelaars;
  • vervul je minder behoeften van de klant;
  • beteed je teveel tijd aan niet-belangrijke details;
  • mis je marktkansen.

Door overdreven ambitieuze roosters:

  • brandt je ontwikkelaars op;
  • boet je in op kwaliteit;
  • tast je de samenhang aan;
  • leg je een slecht fundament voor toekomstig onderhoud en doorontwikkeling waar je dan ook een extreem hoge prijs voor betaald—weg rendement.

Staf, rooster en functionaliteit kan je tegen elkaar inwisselen, maar niet kwaliteit. Houd, in een redelijk gezonde omgeving, vast aan een constant rooster en onderhandel over functionaliteit die invloed heeft op de datum van oplevering. De klant voelt zich veel prettiger bij het hebben van een werkend gedeelte van resultaat dan bij de belofte voor alle resultaat op een tijdstip ergens in de toekomst.

Projecten zonder motivatie door een rooster hebben de neiging eeuwig door te gaan of te veel tijd te besteden aan het oppoetsen van details die niet belangrijk zijn of geen waarde toevoegen voor de klant en daardoor geen behoefte invullen.

Daarom:

Beloon ontwikkelaars voor hun instemming op een rooster dat ze bewijsbaar kunnen halen. Met geld. Met vrije tijd. Met training of seminars. Met roem. Hou twee verschillende roosters bij: één voor de markt, en één voor de ontwikkelaars.

Bepaal met een hink-stap-sprong de mijlpalen en in grote lijnen wanneer je welke concrete resultaten gerealiseerd wilt zien. Bouw wat ruimte om af te maken in. Dat geeft lucht. De seizoenslag met een lekkere hartslag voor de rondes maakt er een lekker en soepel lopend natuurlijk proces van.

Vervang deze tekst door een of meerdere verhelderende diagrammen en beelden van de oplossing met labels voor de hoofdcomponenten.

* * *

Het externe (markt-)rooster wordt afgestemd met de klant. Het interne rooster met de ontwikkelstaf. Maak voor een gemiddeld project het interne rooster twee tot drie weken korter dan het externe rooster. Heronderhandel de behoeften van de klant of de beschikbare hulpmiddelen als je beide roosters niet passend kan krijgen.