Leg het vast

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

…vervang deze text door een beknopte beschrijving van de context van dit patroon en uitlegt hoe dit patroon andere patronen helpt te vervolmaken. DE MEEST BRILJANTE INVALLEN en spontane uitigne gaan het ene oor in en het andere uit. Ze zijn vergeten voor je ze bewust geworden bent.

* * *

Daarmee verlies je al deze inspirerende ingevingen en ben je veroordeeld om ze door hard denken en proberen ze weer tot leven te wekken.

Vervang deze teksten door het lichaam van het probleem. Dit is het langste gedeelte. Het lichaam beschrijft

  • de proefondervindelijke achtergrond van het patroon;
  • de bewijzen voor haar waarheid;
  • het bereik van de verschillende manieren waarop het patroon zich manifesteert in onze omgeving;
  • het effect van het probleem op haar omgeving;
  • de verschillende relevante krachten die het probleem een specifieke richting op trekken;
  • en zo voort.

Daarom:

Wie schrijft die blijft dat geldt niet allen voor je zelf maar ook voor jouw bedenksels en invallen. Wat je schrijft, dat blijft. Noteer je verzinsels en hersenspinsels. Dankzij dit externe geheugen mag je dat ook nog vergeten. Zo bouw je zorgeloos een heel oeuvre op. Het is vanaf het moment dat je het vastlegt meteen beschikbaar voor verbetering. Anderen zullen je graag en gratis verbeteren. En ze zullen je vol bewondering steunen in het tot wasdom brengen van jouw spontane en moeiteloze invallen. Met veel dank aan het overvloedige universum.

Vervang deze tekst door een of meerdere verhelderende diagrammen en beelden van de oplossing met labels voor de hoofdcomponenten.

* * *

Vervang deze tekst door paragraaf die dit patroon verbindt met alle andere patronen die nodig zijn om dit patroon te vervolmaken, in te vullen, te verfraaien, compleet te maken. Doe het dus nu meteen