Wiki werkplaats

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search


De Wiki Werkplaats

De Wiki Werkkracht

Vier principes van wikinomie openheid peering (collectief chaorganiseren) delen is vermenigvuldigen globaal handelen

Voor de samenleving als geheel kunnen we de explosieve groei van kennis, samenwerking en innovatie aanwenden voor een rijker, voller leven en de economische ontwikkeling voor iedereen aansporen. Creëer rijkdom voor alle deelgevers van een organisatie, bedrijf, dorp, stad, provincie of land.

De natuurlijke menselijke affiniteit met expressie, communicatie em ondernemersschap is aan het samenvallen met de toegenomen penetratie van internetverbindingen en de groeiende beschikbarheid van nieuwe gebruikersvriendelijke gereedschappen voor samenwerken.

open geheim rentmeesterschap eigendom vertrouwen wantrouwen verbonden individueel

winnaars: bruisende gemeenschappen, publieke pleinen, open innovatie met de gemeenschap, delen is vermenigvuldigen. verliezers: web sites, ommuurde tuinen, interne gesloten innovatie, bescherming van gegevens.

emergente of serendipitische innovatie

Je netwerk is je filter [41]

tags: publieke annotatie een manier om publiek te onthouden collectief geheugen gekristalliseerde aandacht convergentie rondom tags is een natuurlijk verschijnsel folksonomieën graviteren natuurlijk naar normen en conventies die sociale productiviteit en verbinding verhogen.

[43] er gebeurt iets bijzonders zodra je je klanten vertrouwt: ze vertrouwen jou. [44] openheid koestert vertrouwen en vertrouwen en gemeenschap brengen mensen bij elkaar. het is een nieuwe culturele oriëntatie.

emergentie creëert attributen, structuren en vermigens die niet inherent zijn voor een enkele knoop in het netwerk. met de juiste beginselen krijg je orde voor niets. een zelforganiserend en zelfordenend robuust en veerkrachtig systeem.

Er zijn altijd meer slimme mensen buiten de grenzen van jouw organisatie dan er binnen.

De uitdaging voor de organisatie is om symbiostische relaties met emergente structuren te vormen en te koesteren omdat je geen zeggenschap of controle over deze fundamentele natuur van zelf-organisatie hebt. Maar je kunt ze wel sturen door relevante prikkels te genereren.

[47] Iedereen wil billijk behandeld worden. Er is een sterke ethos om te delen in de rijkdom die je mede gecreëert hebt. Deelgevers hebben een zeer sterk gevoel voor gemeenschappelijk goed en het collectieve sociale en civiele verantwoordelijkheid.

[49] In digitale gemeenschappen zijn deelgevers zeer goed in staat om hun eigen interacties, netwerken en identiteiten te cultiveren. Reacties van vrienden voorzien in een kanaal voor terugkoppeling en affectie met een element van wederkerigheid. Dit proces speelt een belangrijke rol in het leren van de sociale leefregels en de hoe om te gaan met zaken zoals status, respect, roddel en vertrouwen.

[51] Honderden mensen hebben er een staak in, hebben er een bepaald eigenaarschap in en werken elke dag samen om het te laten werken.

De echte uitdaging is om er aantrekkelijke en relevante inhoud in aan te bieden.

Het is echt deelgeverschap en actief leren.

[52] Deelgevers brengen een nieuwe creatieve en filosofische openheid aan. Het vermogen om media te hermixen, producten te hakken op of een andere manier met consumentencultuur zien ze als hun geboorterecht en ze laten ouderwetse eigendomswetten niet in hun weg staan.

De kans is om deelgevers als cocreatoren van waarden te betrekken in de onderneming presenteerd de meest opwindende lange termijn motor van verandering en innovatie die de zakelijke en overheidswereld ooit heeft gezien.

Echter, innovatieprocessen dienen fundamenteel hervormd te worden om deze kans te oogsten.

[54] Als ieder van ons zijn eigen gebieden van autoriteit heeft kunnen we samenwerken in multidisciplinaire teams voor betere resultaten.

Snelheid, vrijheid, openheid, innovatie, mobiliteit, authenticiteit en speelsheid vormen de basis van een gerevitaliseerde werkcultuur terwijl ze ook taaie uitdagingen opwerpen voor werkgevers die zich aan de nieuwe verwachtingen willen aanpassen.

Deze generatie zijn op een queeste voor vernieuwing. Ze staan open voor nieuwe ideeën. Ze geloven in diversiteit in alle aspecten van hun leven. Deze behoefte aan vrijheid brengt ze op ongekaart terrein. Ze eisen een hoge mate van samenwerking en collegialiteit en werkomgevingen die werk en leven balanceren en boven alles waarde en plezier koesteren. Op deze manier verkrijgen ze een onvoorstelbare bron van concurrentievoordeel en innovatie.

[55]


peer productie wapens van massasamenwerking

digital commons digitale meent

waardecreatie is sneller, vloeibaarder en aanhoudend verstorend alleen de verbondenen overleven in deze nieuwe wereld een machtsverschuiving is onderweg en taaie nieuwe zakelijke spelregels zijn in opkomst. wend deze nieuwe manier van samenwerking aan of verga wikipedia groeit snel in bereik, kwaliteit en verkeer. als we wijs zijn wenden we dit vermogen aan om voor iedereen kansen te creëren en om de natuurlijke bronnen van onze planeet zorgvuldig als rentmeesters te hoeden.

Deze manier van werken zal ook grote opschudding, ontregeling en gevaar voor samenlevingen, bedrijven en individuen veroorzaken die falen om deze meedogenloze verandering bij te houden.

Dit nieuwe tijdperk luidt meer economische kansen voor bedrijven en individuen in en grotere efficiency, creativiteit en innovatie in de economie en samenleving als geheel.

Daar waar communisme individualisme verstikte is massasamenwerking gebaseerd op individuen en organisaties die wijd verspreide digitale reken- en communicatietechnologie in om gedeelde uitkomsten te realiseren door losse vrijwillige associaties.

In deze deelgeversrevolutie die op dit moment gaande is openen zich nieuwe kansen voor miljarden mensen om actieve rollen te spelen op hun werkplekken, gemeenschappen, nationale democratiën en de globale economie.

Dit heeft diepe sociale voordelen zoals de kans om overheden meer verantwoordelijkheid voor rekenschap te geven en miljoenen mensen uit armoede te tillen.

Nieuwe modellen van ‘peer’-productie kunnen de voorbereidde manager rijke nieuwe kansen bieden om innovatief potentieel te ontsluiten in een groot bereik van hulpbronnen die binnen en buiten de organisatie liggen te sluimeren.

Met de juiste aanpak kan je grotere groei en innovatie bereiken door te leren hoe je kan verbinden en cocreëren met een dynamische en toenemend globaal netwerk van gelijken.

Een nieuwe kunst en wetenschap van samenwerken ontstaat—wikinomie. We hebben het niet over alleen maar een online encyclopedie en andere documenten. Een wiki is meer dan alleen maar software die het voor meerdere mensen mogelijk maakt websites te bewerken. Het is een metafoor voor een nieuw tijdperk van samenwerken en deelgave.

Om te innoveren en te slagen dient deze nieuwe vorm van massasamenwerking deel te worden van het speelboek van elke leider. Leren om te verbinden en cocreëren met een verschuivende verzameling van zelfograniserende partners wordt een essentiële vaardigheid, even belangrijk als budgettering, onderzoek en ontwikeling en planning.

Principes van wikinomie=

Radicaal open

Wees open en transparant. Klanten zien de echte waarde van producten beter. Werkgevers hebben voorheen ondenkbare kennis van de strategie, management en uitdagingen van hun organisatie. Partners dienen intieme kennis te hebben over elkaars organisaties om samen te kunnen werken.

Transparantie is een krachtige nieuwe factor voor geslaagde organisaties, Slimme organisaties omarmen transparantie en zijn actief open. Transparantie verlaagt transactionele kosten en versnellen het metabolisme van partnerwebs.

Werknemers van open ondernemingen hebben een hogere mate van onderling vertrouwen en dat resulteert in lagere kosten, betere innovatie en trouw.

En wanneer ondernemingen eerlijk en open zijn met hun klanten en zowel hun prijzen als concurrenten delen, zelfs als ze niet zo goed zijn, dan reageren klanten met de gunning van hun vertrouwen.

E.e.a. leidt tot een horizontale organisatie die ontstaat en rivaliseert met de hiërarchische organisatie in haar vermogen om informatiegebaseerde producten en diensten, en in sommige gevallen fysieke dingen, te creëren. Deze nieuwe vorm van organiseren heet ‘peering’.

Peering wendt het collectieve innovatieve vermogen van duizenden aan en verhoogd daarmee de betrouwbaarheid en maakt het virtueel gratis beschikbaar.

Peering slaagt omdat het zelforganisatie hefboomt—een werkstijl die voor sommige taken effectiever werkt dan de hiërarchische stijl.

Waarom geen open bron overheid?

Delen is vermenigvuldigen

Digitale inventies zijn eenvoudig te delen, te mixen en te hertoepassen met anderen. De marginale kosten van elke kopie zijn te verwaarlozen waardoor je enorme schaalvoordelen kunt verwerven. Hoe meer kopieën hoe sneller je afstevend op fundamentele doorbraken. Radicaal delen is wwn win-win voor iedereen. Uitdijende markten biedt kansen voor iedereen. Elke nieuwe kansruimte biedt op zich weer ruimte voor nieuwe kansruimten.

Bijdragen aan de meent is geen altruïsme; het is vaak de beste manier om bruisende ecosystemen te groeien die een gemeenschappelijk fundament van technologie, informatie en kennis aanwenden om ontwikkeling en innovatie te versnellen.

Het weggeven van inhoud en kennis smeedt loyale relaties.