Water - bron van het leven

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

WATER - Bron van het leven

Door Manon Tromp

Al het leven op Aarde komt voort uit water. Water is het meest bewegelijke element, grenzeloos en oneindig. Water is een voorwaarde om te overleven, je kunt niet zonder. De mens bestaat voor een groot deel uit water, voor ongeveer 70%, net als dat de aarde voor ongeveer 70% uit water bestaat.

Water is het element van de windrichting West. Water symboliseert alles wat stroomt: emoties die door ons stromen, onze diepste gevoelens, ons onderbewustzijn, onze verbeelding, onze communicatie en onze intuïtie. Water vertegenwoordigt liefde, compassie, healing, ontvangen, mysteries en de ziel. Watermensen zijn de meest emotionele personen van alle tekens. Alle mensen die geboren zijn onder de astrologische tekens: kreeft, schorpioen en vissen, zijn watermensen en hebben vaak een zeer goed inlevingsvermogen. Water en de Maan hebben een nauwe relatie, doordat de Maan eb en vloed beïnvloedt op Aarde en ook de emoties van mensen.

Water reinigt en maakt schoon: zowel intern als extern is water heel belangrijk voor onze gezondheid en ons leven. Al heel lang geleden, in de tijd van de Grieken en de Romeinen, wist men al dat water heilzaam was. Het baden in warm water en krachtige bronnen was een algemeen gebruik. Natuurlijke bronnen zijn het meest heilzaam, omdat ze vaak bij energetische kruispunten van de Aarde liggen. De energie wordt daar door het water geleid en is dan ook zeer krachtig en helend. Een aantal bronnen zijn nog steeds bedevaartplaatsen voor de zieken en de zwakken.

Toch wordt het belang van water in onze Westerse wereld onderschat en men neemt het als vanzelfsprekend dat het er is. Er wordt zelfs nauwelijks onderzoek naar gedaan door wetenschappers. Iemand die dat wel doet is de Japanner Masaru Emoto. Hij is geen wetenschapper, maar raakte geinteresseerd in de mogelijkheden van water voor het genezen van mensen. Na jarenlang onderzoek van water, is hij tot de conclusie gekomen dat water leeft en een geheugen heeft. Hij heeft dit ook bewezen door een methode te ontwikkelen om de structuur van water te fotograferen onder verschillende omstandigheden. Water bevat kleine deeltjes, kristallen, die zich op bepaalde manieren kunnen vormen als reactie op invloeden van buitenaf. Zijn bekendste werk is gepubliceerd in een aantal boeken en heeft een enorme indruk gemaakt in de hele wereld. De foto’s die in de boeken staan zijn bijna ongelooflijk en laten ons realiseren hoe veel meer invloed water heeft op ons en onze omgeving dan we denken.

Water reageert op lieve woorden, vloekwoorden, mooie muziek, luide muziek, vervuiling en nog veel meer. Bij alle positieve invloeden vormt het water de mooiste kristallen en bij negatieve invloeden zijn er geen kristallen, maar vaak wanorde en een lelijke structuur. Volgens Emoto is een kristal een visuele manifestatie van trillingen. Wordt er bijvoorbeeld prachtige muziek gespeeld, dan reageert het ook op een prachtige manier. Als je daar goed over nadenkt, zegt dat ook wat over de mens, want die bestaat voor 70% uit water! Kun je nagaan hoe wij vaak onbewust reageren op alles wat op ons afkomt, ook je eigen gedachtes. Die kunnen als ze negatief zijn, de balans in het lichaam aardig onderuit halen. Alles is energie en dat uit zich in trillingen. Des te zuiverder alles is wat je tot je neemt of je door laat omgeven, des te beter de balans.

Het onderzoek van Emoto heeft nu zelfs de Verenigde Naties overtuigd dat er iets moet gebeuren om de mogelijkheden voor water beter te onderzoeken. Unesco financiert een project om 650 miljoen boeken gratis weg te geven aan kinderen over de hele wereld, om ze al vroeg het besef te geven van het belang van water en ze de juiste richting in te sturen. Verder is Emoto bezig om te laten onderzoeken hoe energie uit water gehaald kan worden, want ook daar zijn nog veel mogelijkheden. Voorlopig is er dus nog heel wat werk te verrichten en is het duidelijk dat we steeds meer inzichten krijgen in de het belang van water.

Het mag duidelijk zijn dat er op Aarde een overvloed aan water is, maar dat het helaas nog niet goed verdeeld is over de verschillende landen. Dat zal toch het eerste aandachtspunt moeten zijn om de situatie in de wereld te verbeteren. We kunnen al beginnen bij onszelf, door elke dag met respect om te gaan met water. Door elke slok met aandacht en dankbaarheid te nemen. Door vanuit liefde en positief denken ons zelf en anderen te benaderen. Door goed voor jezelf te zorgen en je niet te laten afleiden door invloeden van anderen om je heen, die je uit balans brengen. Wij zijn water, een bron van liefde, bron van het leven.