Talk:Aloha:Hoofdingang

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Is het een boek? een levenswijze? Is het een sekte/ Een groepje idealisten of juist pragmmatici? Ze weten het zelf niet, de (onder- en boven)zoekers van ALOHA. Zeker is dat ze pionieren op het grensvlak van beproefde ervaringen en intuïtieve tactieken. Met zich Zelf als inzet steken ze hun nek uit in de 21e eeuw. Samen werken is samen spelen. Lekker bezig vanuit je passie en voor Jan en Alleman... En hoe leef je je eigen natuurlijke groot(s)heid. Zonder enige schroom...

http://www.watwerktwel.nl/+plaatjes/maaiveld-.jpg