Ronde

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

aka timebox, iteratie, increment, sprint. Reden om een voor mij nieuwe term te gebruiken (tijdens het vertalen van het planningsspel) Timebox klinkt me te engels, zowel iteratie als increment zijn te suggestief over de inhoud: iteratie betekent werk opnieuw doen, bij voorbeeld een prototype maken, gebruiken, evalueren, weggooien en in de volgende ronde een nieuw prototype maken. Increment betekent elke ronde iets toevoegen aan iets dat al bestaat. Ik gebruik rondes zelf meestal incrementeel, maar dan nog. sprint is de term die in het planningsproces scrum gebruikt wordt. sprint stamt uit rugby – helaas begreep ik van iemand die op hoog niveau rugby heeft gespeeld dat de metafoor nogal misplaatst is. Vandaar ronde.