Pakkende brief

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Primaire bron: IDMK—Betere Direct Marketingresultaten door het benutten van direct toepasbare kennis.

Loop voor een pakkende en persoonlijke brief de volgende zaken na en beoordeel elke vraag met een volmondig "Ja" of "Nee" of met een waardering van 1-10. Pak, indien nodig, de Nees en de onvoldoendes aan.

 • Zet de briefing aan tot volgen van de link?
 • Past de landingspagina bij het door u gewenste imago?
 • Kopzin (max 7 woorden).
 • Zet de kopzin de doelgroep aan tot lezen?
 • Kan de kopzin korter?
 • Gaat de kopzin over basismotivatoren:
  1. zelf-bescherming
  2. liefde;
  3. angst; liever niet
  4. sex;
  5. verlangen naar leven na dood;
  6. vrijheid voor lichaam en geest;
  7. woede; liever niet
  8. haat; liever niet
  9. het verlangen naar (h)erkenning en zlef-expressie;
  10. rijkdom; maar dan in de goede zin en dus liever niet hebzucht, status.
 • Alternatieve kopzinnen?
 • Aantal fixatiepunten (max 10)
 • Links uitgelijnd?
 • Welk lettertype is gebruikt?
 • Welk lettercorps is gebruikt?
 • Staat de exacte datum erboven?
 • Is er spannend afgebroken naar vervolg?
 • Is de brief door een persoon ondertekend?
 • Is de handtekening blauw?
 • Staat er een functie bij de ondertekening?
 • Is overwogen om zelf te tekenen?
 • Staat er een PS onder de brief?
 • Staan de letters PS vrij?
 • Is het PS maximaal 2 regels?
 • Zet het PS aan tot lezen van de hele brief?
 • Welk voordeel springt er uit (WIIFM)?
 • Is het aanbod duidelijk (the reason why)?
 • Vraagt u om de gewenste aktie?
 • Heeft de kaart een duidelijke naam?
 • Is er een afbeelding mogelijk?
 • Wordt er expliciet om "ja" gevraagd?
 • Wordt het aanbod inclusief voordeel herhaald?
 • Is de nee-optie overwogen?
 • Is er aan m/v gedacht?
 • Is er gecodeerd?
 • Kan men ook per fax/e-mail reageren?
 • Is er een antwoordnummer gebruikt?
 • Terugsturen t.a.v. een persoon?
 • Nodigt de folder uit tot lezen?
 • Ziet de lezer de belangrijkste argumenten als eerst?
 • Zijn er tussenkopjes?
 • Is het kleurgebruik juist?
 • Staat er een onderschrift bij elk beeld?
 • Staat de advertentie op een rechterpagina?
 • Is er reden om te stoppen met bladeren?
 • Denkt u aan de juiste visuele magneet?
 • Zijn er extra prikkelende fixatiepunten?
 • Is de tekst goed leesbaar?
 • Is de tekst aan frisse blikken voorgelegd?
 • Benadrukt de advertentie het aanbod, niet uw organisatie?
 • Zet de advertentie duidelijk aan tot de gewenste reactie?
 • Staat er een schaartje bij de coupon?
 • Staat in de coupon vermeld waar deze naar toe moet?
 • Staat er een code op de coupon?
 • Geeft de tekst antwoord op lezersvragen?
 • Zijn het uw doelstellingen of die van de lezer?
 • Is alle tekst relevant?
 • Wat is de gemiddelde alinealengte (gem. 4 is prima)?
 • Wat is de gemiddelde zinslengte (12-15 woorden)?
 • Wat is de gemiddelde woordlengte (2 lettergrepen)?
 • Is het schrijftaal of spreektaal?
 • Is onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt?
 • Is er een juist gebruik van de lijdende vorm (pas op voor "worden")?
 • Wat is de verhouding u/uw versus wij/ons/onze?
 • Staan er namen in de tekst?
 • Wordt "ik" gebruikt?
 • Worden er beeldende woorden gebruikt?
 • Worden er exacte woorden gebruikt?
 • Heeft u de tekst hardop voorgelezen?