Notulen20060313

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Notulen Vergadering Cheetah - Artificial Pancreas

  • Opening van de vergadering om 15:30

1. Notulen vorige vergadering

De notulen van 7 maart zijn goedgekeurd.

2. Wie heeft wat gedaan?

Chris en Durk hebben nog meer onderzoek gedaan naar WiredReach. Dit platform lijkt nog steeds de juiste keuze te zijn. Durk heeft aan Ash gevraagd of het mogelijke is om WiredReach zonder Eclipse te gebruiken. Hier zijn ze wel mee bezig, maar men kon niet precies zeggen wanneer dit bruikbaar is. Als we hier snel gebruik van kunnen maken laat dit voor ons de mogelijkheid open om met Platonos i.p.v. het Eclipse plugin framework te werken. Patrick en Chris hebben de VSP geregeld. Martien heeft de inloggegevens, zodra deze bij ons bekend zijn kunnen alle tools geinstalleerd worden. Chris heeft ook nog wat onderzoek naar Agile Development gedaan. Hans heeft met Martien gepraat over het gebruik van de Big Visible Charts, hij raadt aan deze binnenkort te gaan gebruiken.

Durk komt de vergadering binnen om 15:35.

3. Agile development.

Chris vroeg zich af hoe het werken met de Agile Development methode iedereen bevalt. Hoewel er nog niet veel geprogrammeerd is, geven de mensen die dit al wel gedaan hebben aan pair programming een prettige manier van werken te vinden.

Chris: het is belangrijk dat wel veel direct contact (face to face) met elkaar hebben, ook buiten de vergaderingen om. Martijn: dit is nu nog niet bij iedereen het geval.

Iemand oppert het idee om het "scrumming" wat meer door te voeren. Martijn: dit kan op de aardrock vergaderingen, eventueel geleid door Martien. Martien zou ook, zoals hij zelf in het begin aangegeven heeft, af en toe op de dinsdagen aanwezig kunnen zijn tijdens het programmeren etc.

Sjoerd: de manier waarop we nu werken (met stories) bevalt wel, maar weet niet zo goed of we nu echt wel alles op de "agile development manier" aanpakken. Hans: manier van werken is uiteindelijk alleen maar een manier om je doel te bereiken, je moet je niet al te veel richten op de methode zelf.

4. Stories

Sommige stories zoals ze nu op tafel liggen zijn weliswaar voor ons heel belangrijk, maar zijn voor de klant niet direct waardevol. Het gaat voornamelijk om uitzoekwerk. Deze stories kosten vaak echter wel veel tijd. We zouden de stories kunnen opsplitsen in twee categorieën: stories waar de klant direct resultaat van ziet (vooral implementatie) en "to do" stories. Het probleem is dat de implementatie van veel stories afhankelijk is van een hoop uitzoekwerk. Hoe moeten we dit gegeven meenemen in de waardering van de stories?

Durk: een mogelijkheid is dat we het opzoekwerk aan de bijbehorende implementatie koppelen, en dmv. een soort verdeelsleutel hier als één geheel punten aan toekennen.

5. Wired Reach

Chris: we hebben zo snel mogelijk een Wired Reach "black box" nodig zodat we met programmeren kunnen beginnen. Deze hoeft nog niet de volledige functionaliteit van Wired Reach te bevatten. Als dit aangeleverd is kunnen we aan het data model gaan werken. Martijn en Durk zijn klaar met het inlezen in/uitzoeken over Wired Reach. Martien moet hiervan een overzicht krijgen zodat hij de keuze kan maken of we wel of niet Wired Reach gaan gebruiken.

6. Rondvraag en WVTTK

Chris is binnenkort een week weg. Hij zal dan niet beschikbaar zijn als projectleider. Martijn heeft aangeboden om het projectleiderschap gedurende die week over te nemen.

7. Volgende vergaderingen.

14 maart gaat de Aardrock vergadering niet door omdat Martien niet aanwezig kan zijn. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 20 maart.

Sluiting van de vergadering om 16:50