Notulen20060228

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Notulen 5e Vergadering Cheetah - Artificial Pancreas

Opening van de vergadering om 15:15

1. Notulen vorige vergadering

De notulen van 27 februari 2006 zijn goedgekeurd. Er waren geen op- of aanmerkingen

2. HKU nieuwe stories Persona = virtueel persoon, naar aanleiding van gesprekken. Komen er ook personas: Wachten op personages, doel is volgende week. Vanuit cheetah vraag of wel personas/stories komen ivm implementatie

3. Stories - Installer keuze komt naar voren naar aanleiding van problemen met java geinstalleerd op het systeem. - Twijfel blijft over installer, besluit is om een demo(dummies) te maken zodat martien kan kijken wat ideaal is.

 • Over stories in het algemeen wordt gesteld dat er best meer interactief gewerkt mag worden (mail)


4. Ander systeem (GRIP)

 • Plan is om contact te leggen met Mathijs Vogelzang, om te kijken in hoe verre we elkaar kunnen bijstaan/aanvullen.


5. Planning game

 • toegang wiki --> done
 • VSP --> eind volgende week (patrick is main contact)
 • Agile Gure --> On-going storie
 • Updater --> Af maar niet geconfirmed(wachten op de dummies)
 • Installer --> Niet af door keuze installer (ook wachten op dummies)
 • Wikiquette --> done
 • Wired reach --> nog bezig, werkt wel met java WS, volgende week keuze op ja of nee
 • Maven --> keuze is gevallen op Maven wachten met installeren op vsp
 • twiki --> keuze gemaakt, wachten met installeren op vsp(hoewel wel proef versie al gemaakt kan worden)
 • login --> Werkt in principe maar db keuze moet nog komen
 • db/rdf --> nog in progress


6. Contact Durk Durk komt met contact(diabetes guru) waarmee ook contact gezocht gaat worden. Ook komt Durk met het idee om de diabets vereniging nederland om assistentie te vragen.

7. Visie Martien komt snel met cheetah visie, waarom doen we het, wie doen het, voelen onszelf hierin thuis, wat zijn de belangen. Dit moet voor iedereen duidelijk zijn en acceptabel voelen.

8. WVTTK en rondvraag

Martien: Hoe wordt het tot nu toe gewardeerd. Iedereen begint langzamerhand door te krijgen wat we gaan maken. Verder willen sommige graag beginnen met die-hard coding. Verder is iedereen positief.

17.10 vergadering gesloten