Notulen20060227

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Notulen 5e Vergadering Cheetah - Artificial Pancreas

Opening van de vergadering om 15:25

1. Notulen vorige vergadering

De notulen van 21 februari 2006 zijn goedgekeurd. Er waren geen op- of aanmerkingen.

2. Wie heeft wat gedaan

Chris was bezig samen met Sjoerd aan de implementatie van de updater en de installer. De updater is af, maar de installer geeft problemen. Verder heeft Chris zich ingelezen in de theorie achter agile-development en gezocht naar een serverprovider.

Nick heeft niks gedaan wegens ziekte.

Durk heeft wired reach onderzocht, maar nog niet af wegens allerlei nieuwe vaktermen

Martijn heeft zich ingelezen in de theorie achter agile development, de wiki-etiquettepagina aangemaakt en geimplementeerd aan de progress monitor.

Patrick heeft gezocht naar serverproviders en enkele gemaild. Heeft gewerkt aan de login-implementatie en een start gemaakt met de database en RDF. Roderik heeft het onderzoek naar cruise control en maven afgerond en heeft onderzoek naar Twiki gedaan. De uitkomsten daarvan waren dat Maven beter was dan Cruise control. Het had meer functionaliteit en sloot beter aan de behoefen van het project. Twiki is beter dan wat we nu hebben. Er is overeen gekomen dat we de wiki overplaatsen naar TWiki.

Just heeft niks gedaan wegens tijdsgebrek.

3. Toelichting diabetes

Er is nog steeds belangstelling bij de meerderheid van de groep. Bij de volgende vergadering zal het aan Martien voorgelegd worden.

4. Stories algemeen

Martijn had alles af en was binnen de tijd klaar. De rest van de groep niet. De opgepakte stories waren verkeerd ingeschat op tijd. Chris en Martijn hebben de big visual charts uitgelegd aan de groep. Chris heeft de eerste paar charts getekent op het bord en er is besloten papier aan te schaffen om deze charts op te hangen in het lokaal BBL 570. De stories worden niet gescheiden in implementatie stories en theorieonderzoek stories.

5. Samenwerking met Giel

Er is besloten dat we een basale interface maken om zo de funcionaliteit van het programma te kunnen testen. Giel zal vervolgens aankomen met een op maat gemaakte interface voor de eindgebruiker.

6. Design thoughts

Progress monitor: Martijn opperde het idee een progress monitor te gebruiken. De groep stemde hiermee in. Martijn heeft de progress monitor al deels gemaakt. Platform specifieke installatie: Chris vertelt dat als we dit willen doen, dat we aparte licenties nodig hebben voor elk platform. Dit zal voorgelegd worden aan martien in de volgende vergadering. Gebruikersregistratie:Patrick heeft onderzoek gedaan naar verschillende databases die gebruikte kunnen worden voor de gebruikersregistratie. Twee kandidaten kwamen naar voren: HSQLDB / SQLite. HSQLDB verdient de voorkeur daar het in java geschreven is en wat sneller werkt. Het voordeel dat het in java geschreven is, is dat het te bundelen is met de rest van het programma. Java Web Start vs eigen installer:Chris legde uit dat Java Web Start alles heeft wat we nodig hebben voor de installatie procedure. Het nadeel is dat alle code die geschreven is overbodig is geworden. De eigen installer is al deels geschreven, maar er zijn platform specifieke lisenties nodig. Chris heeft voorkeur voor Java Web Start, maar zal dit vraagstuk bespreken met martien bij de volgende vergadering.

7. Internationalization

Er was onduidelijkheid in welke taal de interface van het programma wordt geschreven. Er is besloten dit in het nederlands en het engels te doen.

9. WVTTK en rondvraag

Roderik had vernomen dat er een programma bestaat dat ongeveer dezelfde functionaliteit bezit. De vraag was in hoeverre we hier een voordeel uit kunnen doen. De groep had belangstelling in het bekijken van het programma. Dit idee zal de volgende vergadering met martien besproken worden.

10. Volgende vergadering: 28 februari 2006 15:15

Sluiting van de vergadering om 16:45