NNN/inceptie

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Martien blijft in deze fase als volger (en niet als trekker of projectleider) aangehaakt bij NNN en altijd beschikbaar als wijze dwaas en vraagbaak op het gebied van inhoud en techniek voor ongeveer vier uur per week.

Fases (overlappen gedeeltelijk bij NNN):

 • Fase 1: conceptie—vanaf half 2006 tot heden
  • Ideevorming.
  • Vorming van initiatiefnemers/kerngroep.
  • In kaart brengen en betrekken deelnemers/mede-eigenaren.
 • Fase 2: inceptie—heden tot half april 2007
  • Primaire doel is om ons er zo goed mogelijk van te verzekeren dat het project mogelijk is en de moeite waard om uit te voeren.
  • Behalen van instemming en overeenstemming tussen alle belanghebbenden inzake de doelstellingen.
  • In kaart brengen zakelijke en technische risico's en daar waar mogelijk verzachten of wegnemen.
  • Bepalen van de scope en grenzen van het project.
  • Voorlopig ontwerp en kandidaatarchitectuur.
  • Voorbereiding van de "bouwput".
 • Fase 3: ontwerp en architectuur (lichtgewicht)—april, mei
 • Fase 4: realisatie (onder omarming van voortschrijdend inzicht)—juni en later

Derdejaars HU studenten aan de slag

Via Rob Maijers kan een groep van twee of drie studenten van de HU zich behoorlijk zelfstandig richten zich tot en met 13 april op de inceptie. Aansluitend, tot begin juli, gaat de voornaamste aandacht uit naar ontwerp en realisatie.

Tijdens de inceptie richt het team zich op:

 • verzamelen van eisen en wensen van het systeem (requirements), zowel functionele als kwalitatieve, d.m.v. onderzoek en interviews van potentële gebruikers van het systeem alsook inspirerende whizzkids die inzicht hebben in briljante nieuwe ideeën waarmee het proces versneld kan worden;
 • bepalen van de grenzen van het systeem—wat doet het wel, wat doet het niet;
 • opleveren van prototype ontwerpen en usability voor het systeem, inclusief scenariobeschrijvingen;
 • overzicht van relevante reeds bestaande en bruikbare gereedschappen, instrumenten, platformen en technologiën, inclusief keuzecriteria;
 • make or buy advies, of hybride oplossing;
 • voorlopig realisatieplan;
 • overzicht van voornaamste risicofactoren voor implementatie.

Deliverables voor 13 april

Op te leveren resultaten op 13 april:

 • 1–3 levendige persona's die de gebruikersgroep typeren voor wie is het systeem bedoeld en welke wensen vervult het systeem voor die persona:
  • maximaal één pagina A4;
  • 300-400 woorden moerstaal;
  • foto;
  • kenmerkende illustraties en beelden;
 • 3-5 kenmerkende scenariobeschrijvingen van het gebruik:
  • 500-700 woorden per scenario;
  • optioneel sotryboards.
 • User Requirements Document
  • bij voorkeur in de vorm van een voorlopig User Manual met stories; use cases mag ook.
 • Voorlopig ontwerp in de vorm van een paper prototype van de meest kenmerkende schermen;
  1. Dagelijks gebruik/hoofdscherm voor het navigeren en lezen van berichten;
  2. Dagelijks gebruik/hoofdscherm voor het schrijven en publiceren van berichten, inclusief tagging;
  3. Voorkeuren en profiel: meest kenmerkende tabbladen;
  4. Aansluiten van externe informatiestromen.
 • Inventarisatie huidige gereedschappen
  • Overzicht van reeds bestaande en bruikbare middelen voor dit doel, b.v. MediaWiki (wiki), WordPress (weblog), Zaadz (social networking), CMS, Dropping Knowledge e.v.a.
  • Maximaal 20 bestaande tools;
  • Maximaal één pagina per tool met kenmerkende eigenschappen, soort, pros & cons, beschikbaarheid, prijsinformatie;
  • Voorkeur voor open source.
 • Voorlopig plan voor detailontwerp en implementatiefase:
  • Executive Summary;
  • Tijdlijn op één A4 met mijlpalen en resultaten;
  • Maximaal tien pagina's.