Manipulatie

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Eens. Het woord 'manipulatie' heeft vaak een negatieve associatie. Met name doordat het vaak gebruikt wordt ten bate van uitbuiting. Ten koste van iets of iemand anders. En ook Van Dale windt er geen doekjes om:

ma•ni•pu•la•tie (de ~ (v.); ~s) 0.1 het toepassen van kunstgrepen, meestal om iem. te bedriegen 0.2 het ongemerkt beïnvloeden ♦ 2.1 genetische ~ het bewust beïnvloeden van erfelijk materiaal.

Zo kan je straffen en belonen—bijvoorbeeld van een kind—als een vorm van manipulatie zien. Je belemmert daarmee het kind om zelf te ontdekken hoe ze willen leven. Belonen kan je zien als een vorm van manipuleren, omdat je daarmee iemand probeert te krijgen waar je hem of haar hebben wilt; in onze Westerse maatschappij wordt dat veelvuldig gebruikt en neemt het ook vaak extreme vormen aan; tegelijkertijd hebben beide partijen daar baat bij, maar het blijft een vorm van manipulatie.

NLP is mogelijk een vorm van manipulatie. De meeste reklame is een vorm van manipulatie en speelt vaak in op gevoelens van angst.

Emotionele manipulatie of emotionele chantage. Chantage is natuurlijk een van de ergste vormen van manipulatie. Waarom laat je je eigenlijk manipuleren? Waarom laten mensen zich emotioneel chanteren of manipuleren?

Tegenover elke persoon die misbruik maakt van chantage of manipulatie staat ook een persoon die zich laat chanteren of manipuleren. Deze persoon staat dus toe dat de ander dit doet. Waarom geven we toe aan iets wat we eigenlijk niet willen. Vaak komt dit omdat we een zwakke plek hebben waar de ander handig misbruik van maakt. Enkele voorbeelden zijn:

  • Gebrek aan zelfvertrouwen.
  • Gebrek aan eigenwaarde.
  • Angst om alleen te zijn.
  • Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Groot schuldgevoel.
  • Sterke beschermingsdrang.
  • Sterke ouderlijke gevoelens.
  • Angst voor nog meer stress.

In plaats van het zoeken van de schuld bij de mensen die gebruik maakten van jouw kwetsbaarheden is het belangrijk te onderzoeken wat jouw eigen aandeel in de manipulatie is. Jij hebt het ook laten gebeuren en als je er niets aan doet zal het in de toekomst telkens weer opnieuw gebeuren. Het is heel belangrijk je eigen valkuilen te leren kennen en technieken te leren om u te beschermen tegen jouw valkuilen.

Een belangrijk middel tegen manipulatie is het goed bewaken van je eigen grenzen. Maak de ander duidelijk waar jouw grenzen liggen, tot hier en niet verder. Als de ander toch probeert de grenzen iets te verleggen denk dan eerst goed na of je dit zelf ook wilt, anders moet je gewoon botweg weigeren.

Maak een contract met jezelf:

Ik _________ zie mezelf als een volwassen mens met vele keuzemogelijkheden. Ik ga vanaf nu ervoor zorgen dat emotionele chantage uit mijn leven verdwijnt. Om dit doel te bereiken spreek ik met mezelf het volgende af:
Ik beloof mezelf dat angst, zogenaamde verplichtingen en schuldgevoelens niet langer meer mijn beslissingen bepalen.
Ik beloof mezelf dat ik moeite doe om allerlei vaardigheden hiervoor te leren en te integreren in mijn leven.
Ik beloof mezelf dat als ik eens een keertje weer terugval in een oud patroon, ik dit niet als excuus wil gebruiken om op te houden met het weren van Emotionele Chantage in mijn leven. Ik zie dat een fout geen echte fout is zolang ik maar bereid ben om hiervan te leren.
Ik beloof mezelf dat ik goed voor mezelf zal zorgen en elke stap, hoe klein ook, zal waarderen.

Kan manipulatie ook iets goeds betekenen? Of goede zin hebben? Sure thing.

Als het om het algeheel belang gaat, het hogere doel, mag je daarbij dan zover gaan dat "het doel alle middelen heiligt"?

Een bloem die een bij lokt manipuleert natuurlijk ook; dat draagt natuurlijk wel bij aan het geheel—honing, bloemen verspreiden zich.

Wat is er mis met deze vorm van "manipulatie"? Welke andere zinnige vormen van manipulatie zijn er?

Als je bijvoorbeeld je zoon duidelijk maakt dat iedereen in het gezin zijn taken heeft en dat hij gewoon moet doen wat hem opgedragen is dan is dit geen manipulatie of chantage.

Als een ander zijn afspraken niet nakomt en jij deze persoon duidelijk maakt dat deze de volgende keer ook geen beroep op jou kan doen dan is dit geen chantage of manipulatie. Je kunt iemand op zijn of haar verantwoordelijkheden wijzen zonder daar gelijk iets tegenover te zetten. Blijf eerlijk en geef duidelijk aan wat jouw bedoeling is zonder op emoties te wekken. Opvoeden kun je goed doen zonder emotionele manipulatie door duidelijke regels en afspraken te maken, opvoeden door middel van emotionele chantage is gedoemd te mislukken. De kinderen zullen dezelfde technieken gaan gebruiken en ze zullen er vaak nog beter in worden dan de ouders.

Denk er aan, je bent belangrijk genoeg om met respect behandeld te worden, je bent baas over je eigen leven.

The Rock 17:51, 29 January 2007 (CET): Persoonlijke noot: Het is altijd mijn oprechte intentie om de juiste dingen te doen voor het hogere doel. Zo ook de recreatie van ideeën van mij naar anderen. Mocht dat toch als de slechte vorm van manipulatie overkomen, dan vraag ik je dat nu meteen en recht in mijn gezicht te zeggen en middels open vragen en een goede dialoog achter mijn drijfveren en diepere intentie te komen. Test me! En blijf er niet mee rondlopen tot het door al je gedachten woekert. Ik beloof plechtig dat ik altijd mijn uiterste best zal doen om rede, eerlijkheid, respect en ruimte te bieden.