De magie van het universum

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

DE MAGIE VAN HET UNIVERSUM inclusief interview met Lynne Mc Taggart

Door Manon Tromp

De oervolken geloofden er altijd al in: het universum leeft en alles is met elkaar verbonden. Het universum geeft, als wij vragen en er is overvloed voor iedereen. Men geloofde in energie en men was er bewust mee bezig om te zorgen dat oogsten goed gingen, mensen te genezen of om materiële zaken te vragen. De aarde, de maan, de sterren en de planeten werden beschouwd als magisch en in dank voor die krachten, hield men rituelen. Speciale magiërs, zoals sjamanen hadden een belangrijke rol binnen een gemeenschap en werden gezien als boodschappers van het universum die met de geesten konden praten. In de traditionele hekserij is magie een natuurlijk onderdeel van het leven en kun je door een intentie uit te spreken of door een rituele toepassing allerlei zaken bewerkstelligen. Heksen geloven dat door het uitspreken van de intentie aan het universum, het universum antwoord geeft. Hoe het antwoordt echter komt en in welke vorm, dat is echter nooit bekend, vandaar de bekende heksen gezegde: Be careful what you wish for!

Het begint er op te lijken dat die heksen en sjamanen het nog zo gek niet zagen en zien.De magie van oude tijden begint nieuwe vormen aan te nemen in de nieuwe tijd. Wetenschappers komen er steeds meer achter dat het universum een levend geheel is, met krachten die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Door materie los te laten en meer naar de energetische kant van zaken te kijken, begint het onvoorstelbare zeer reële vormen aan te nemen. Steeds meer onderzoeken en boeken beschrijven de ongelofelijke krachten van de geest van een mens, die zeer bewust allerlei zaken kan beïnvloeden, zoals het verplaatsen van objecten tot aan het voorspellen van gebeurtenissen. Het universum begint steeds meer haar geheimen te onthullen en wat we tot nu toe hebben kunnen bevatten, is nog maar een topje van de ijsberg. Nieuwe wetenschap, zoals kwantumfysica, richt haar aandacht op het onderzoeken van kwantum deeltjes waaruit alles bestaat en hun wisselwerking en zelfs de meest nuchtere wetenschapper stuit daarbij vaak op onvoorstelbare zaken. Toch hebben deze wetenschappers vaak veel moeite anderen te overtuigen van de resultaten, juist omdat ze zo onvoorstelbaar zijn. De bekende wetenschapsjournaliste Lynne Mc Taggart, heeft daarom dan ook onderzoek gedaan naar al deze onderzoeken en haar bevindingen samengebracht in een boek: Het Veld – de zoektocht naar de geheime kracht van het universum.

Lynne is een wetenschapsjournaliste, woonachtig in Engeland met een specialisme op het gebied van reguliere en alternatieve geneeskunde. Het boek dat ze geschreven heeft is een resultaat van vele jaren werk en onderzoek naar genezen in het algemeen, waarbij ze op veelvuldig op wat zij noemt “wonderen”stuitte. Wonderen die door de reguliere geneeskunde niet te verklaren waren, maar die vaak door alternatieve geneeswijzen tot stand kwamen. In het alternatieve circuit kwam ze de term fijn stoffelijke energie veel tegen en ze vroeg zich af waar die energie vandaan kwam. Ze begon een persoonlijke speurtocht en wilden weten of er wetenschappelijk bewijs was voor deze alternatieve theorie. Ze reisde de hele wereld rond en praatte met onderzoekers uit meerdere landen, bezocht congressen van nieuwe bevindingen en correspondeerde met erkende en vooraanstaande wetenschappers. Uiteindelijk heeft ze de interviews met een groep wetenschappers, die ieder voor zich weerbezig waren met een deelgebied van energetisch onderzoek, verwerkt in haar boek: Het Veld. Wat deze wetenschappers uiteindelijk gemeen hadden in hun onderzoeken, was de ontdekking van een Nulpunten veld (Zero Point Field), een oceaan van energetische trillingen die alles in het universum lijkt te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het is een revolutionaire visie die veel van de oude paradigma’s omver gooit en een verklaring geeft voor ons bestaan.

Tijdens een bezoek aan Nederland in september, kreeg ik de gelegenheid haar te interviewen over haar boek en over haar zelf. Voor mij was dit een bijzondere ontmoeting, omdat ik bij het lezen van het boek, zoveel bevestigd kreeg over zaken die ik zelf al ervaren had of hoe ik tegen bepaalde zaken aankeek vooral op het gebied van het energetische. Het was net alsof er nu eindelijk eens bewijs was voor zaken die we tot nu toe in onze maatschappij niet durfden bespreken, zoals paranormale zaken Mijn eerste opmerking naar haar toe, ging hier ook over en ze reageerde meteen door te zeggen dat ze deze opmerking van vele mensen gekregen had. Ze zei dat het voor haar heel dankbaar was om te horen van veel mensen dat het boek een soort bevestiging was van hun overtuigingen. Ze zei dat mensen intuïtief vaak dit wisten, maar konden niet uitleggen hoe ze dit wisten en hadden daarvoor ook geen verklaring of bevestiging gehad.


Waarom besloot u dit boek te schrijven, met welk doel? Ik voelde me eigenlijk verloren. Ik breng samen met mijn man een nieuwsbrief uit op het Internet: “What doctors don’t tell you”, waarin we met een kritisch oog kijken naar conventionele geneeskunde en vertellen over onderzoeken die bewijzen wat werkt en wat niet werkt. Dat zelfde doen we ook voor alternatieve geneeswijzen, waarbij we zeer nauwkeurig proberen te zijn om alleen de bewezen zaken te bespreken. Het is wel zo, dat onze sympathie ligt bij alternatieve geneeskunde en dat daar vaak onverklaarbare zaken aan de orde komen die we niet kunnen bewijzen. Gedurende ons werk, stuitte we vaak op onderzoeken van gerenommeerde wetenschappers die bewezen dat spirituele genezing helpt en die ook de werking van homeopathie bevestigen. Ik dacht dat als dit werkt, dan ondermijnt het ons geloof van hoe onze biologie werkt en hoe de wereld functioneert, want het gaat hier vaak om niet lokale interventies die van een afstand gebeuren. Dat betekende dat ik moest gaan kijken of de realiteit waar we in geloven, echt ook waar is. De beste plek om dat te doen was bij de wetenschappers die naar dit soort vragen keken. Ik reisde de wereld rond en ging op bezoek bij wetenschappers van allerlei verschillende gebieden en ook geloofsovertuigingen. Wat zij mij vertelden sloeg een gat in het hart van conventionele wetenschap. Waar ze het over hadden, was een nieuwe realiteit, die niets te maken heeft met het kijken naar de mens en de wereld als afgescheiden delen zoals de wetenschap tot nu toe altijd deed.

Wat deze wetenschap ons altijd heeft verteld, is dat wij afzonderlijke wezens zijn op een alleenstaande en eenzame wereld in een eenzaam universum. De wetenschappers die ik bezocht, hadden zich bezig gehouden met een grijs gebied van wetenschap, waar de gemiddelde wetenschapper zich niet mee bezig wilde houden, een soort kliekje dat niemand wilde. In kwantumfysisch onderzoek was de laatste jaren veel naar voren gekomen over hoe we invloed hebben op het creëren van onze wereld en over hoe verbonden alles is in onze wereld. Vele kwantumwetenschappers deden daar de deur dicht en zeiden dat ze daar even niet in wilde gaan, omdat ze dat onder filosofie vonden vallen. Een groep wetenschappers wilden dat wel en begonnen er mee te experimenteren en realiseerden zich dat hier een nieuwe wetenschap aan het ontstaan was. Hun grote probleem was dat ze het niet goed konden overbrengen op anderen, op een dergelijk manier dat de gewone man of vrouw het kon begrijpen. Daarnaast moest het ook allemaal samengebracht worden, omdat een wetenschapper niet graag gaat buiten zijn of haar eigen vakgebied.

Waarom willen de meeste wetenschappers zich hier niet bezighouden?

Er zijn maar weinig wetenschappers die grenzen kunnen verleggen. De meeste wetenschappers houden zich vast aan een soort kookboek van hoe je wetenschap bedrijft en gaan niet verder dan dat. Ze rekenen formules uit en gaan geen vragen stellen bij het hoe of waarom, want dan moeten ze alles waarop wetenschap gebaseerd is aan onderzoek onderwerpen. Hoe wij in elkaar zitten, hoe de wereld in elkaar zit, al die geloofssystemen moeten dan het raam uit gegooid worden. Zo is het altijd in de wetenschap: er zijn maar een aantal die in het donker bezig zijn om de waarheid te vinden en de wetenschap verder vooruit te helpen en de anderen besteden veel van hun tijd om vast te houden aan de status-quo. Neem als voorbeeld de evolutie: er zijn voorbeelden van wetenschappers die sporen van ontwikkelde mensen hebben gevonden in het stenen tijdperk, toen de mens primitief en aapachtig zou moeten zijn geweest.Er zijn archeologische bewijzen die tegenspreken hoe wij denken dat de mensheid is ontstaan, die aantonen dat de evolutieleer niet klopt en dat het een zeer ouderwetse theorie is. Wetenschappers die deze bewijzen vinden, worden er bang van en maken dan hun eigen rationele theorie. Natuurkundigen weten dat er iets niet klopt, iets wat niet compleet is in hun kennis. Je hebt op dit moment de wetenschap van de fysieke wereld en je hebt de wetenschap van de kwantum delen en tussen deze twee wetenschappen is weinig interactie. Ze spreken elkaar zelfs tegen: de één zegt dat een stoel gewoon vast materiaal is en dat niets deze stoel kan beïnvloeden, maar de ander heeft uitgevonden dat de moleculen waaruit een stoel is opgebouwd, wel degelijk beïnvloedbaar zijn en in een staat van superpositie zijn. Superpositie betekent dat er nog mogelijkheden bestaan, dat het niet af is of eindig De moleculen zijn altijd in een staat van vorming: alles kan er nog mee gebeuren. De implicaties hiervan zijn niet te overzien en heel groot, want dan kunnen we ons vragen hoeveel in wereld wel niet veranderlijk is.

Is de gemiddelde mens hier wel klaar voor?

Ik denk dat de gemiddelde mens weet dat wij meer zijn dan een bundel van elektronische signalen met reacties, dat is waarom we gaan voor conventionele religie of alternatieve spiritualiteit of traditionele spiritualiteit. We zoeken allemaal naar meer informatie, net als in de film The Close Encounters waarin Richard Dreyfuss een beeld heeft van een wereld en op zoek is naar het bewijs en als hij het vindt er helemaal voor gaat. We zijn allemaal wel zo, we hebben een soort buikgevoel dat er meer moet zijn en dat wij ook zelf meer zijn. Het heeft heel erg te maken dat we in de Westerse maatschappij wetenschappelijk bewijs willen zien voor alles en daarom heb ik dan ook mijn boek geschreven.

Hoe kan uw boek de mensen helpen dit alles in de praktijk te brengen?

Het boek geeft mensen de theorie en we hebben een schriftelijke cursus ontwikkeld, genaamd ‘Living the Field’, omdat we honderden brieven ontvingen van mensen zoveel vragen hadden hierover en die konden we niet allemaal beantwoorden. Ik heb het ook voor mezelf ontwikkeld, omdat ik nog veel vragen had. Het is een maandelijkse cursus met onderwerpen zoals hoe je healing doet, hoe je van afstand waarneemt, hoe je jouw paranormale gaven ontwikkelt, je dromen bewustzijn ontwikkelt, al die soort zaken. We geven informatie uit wetenschappelijk onderzoeken en we werken met thema’s, zoals Kinderen in het Veld, Relaties in het Veld. Nu dat we er achter komen dat we niet afgescheiden zijn, moet er opnieuw over alles nagedacht worden: zoals over de scholen van de kinderen, want we zetten ze daar neer en laten ze met elkaar strijden over wie de beste is, maar doen daarmee veel kinderen tekort. Ik heb ook oude culturen bestudeerd hoe zij dat deden, bijvoorbeeld hoe ze omgingen met het concept tijd. Zij wisten dat tijd niet als een pijl werkt, maar dat je ook terug in de tijd kan of voorwaarts, dus hoe pas je dit toe in je leven? Er bestaat ook nieuw bewijs over relaties: dat we elkaar continu beïnvloeden door een onzichtbare wisselwerking, alsof er continu energie gesprekken plaatsvinden. Als iemand vervelende gedachtes heeft, hoe komt dat bij jou binnen? Als jij bijvoorbeeld denkt dat jouw kinderen heel slecht zijn met wiskunde, laat je het dan uitkomen? Al dit soort zaken komen aan de orde in de cursus en er zijn nu ook Living the Field groepen die samenkomen en hiermee aan het werk zijn.

Tijdens onze conferenties vertellen we mensen hierover, want ze komen overal vandaan, ook veel uit Nederland. We zeggen ze dat als ze iets hiermee willen doen, vorm dan een groep en ga aan de slag en correspondeer met andere groepen. We geven ze vragen om over na te denken, zoals wanneer mediteer je eigenlijk? Op welke momenten en wat werkt voor jou en daar krijgen we weer informatie van. We vragen ze wanneer ze hun intentie uitzetten en of ze een droomdagboek bijhouden. Dit helpt allemaal om bewust bezig te zijn met je leven, want zoveel mensen leven zonder enig doel en doen iets wat ze eigenlijk niet willen doen. Ze vragen zich af waarom ze niet gelukkig zijn en waarom hun leven saai is. Gelukkig begint dat wel te veranderen en dat zie je ook aan de films die uitkomen, zoals What the Bleep. Daarin wordt eigenlijk gezegd, laten we niet meer minimaal leven, laten we groot denken. Het waren de oude culturen die het eigenlijk goed deden: zij hadden het goed door hoe het werkte, leefde veel meer holistisch. Ze geloofden dat hun voorouders er nog waren, alleen in een andere vorm en dat wij na onze dood er ook nog zijn: dat alles verbonden is en dat alles leeft.

Is het nodig om op een bepaald bewustzijn niveau te zijn om dit toe te kunnen passen?

Nee, ik denk dat als mensen open genoeg kunnen zijn om te zeggen dat bijvoorbeeld tijd of ruimte niet is wat we denken dat het is, of dat we maar een fractie weten van wat we kunnen weten, dan zijn ze open genoeg om een ander niveau van realiteit te kunnen accepteren. Ik heb brieven gehad van veel verschillende mensen met verschillende beroepen, omdat het boek iets bij hen raakte.

Hoe past u dit toe in uw leven?

Ik probeer goed over alles na te denken en ik denk vooral positieve gedachtes over mijn kinderen. Mijn oudste dochter is zestien en zij had twee jaar geleden een slechte tijd op school en we moesten haar uit school halen en thuis lesgeven. Na een tijd was het weer beter met haar en ging ze terug naar haar oude school. Ze was bezig om examens te doen en ook had ze zich al aangemeld voor een volgende opleiding, maar haar cijfers waren altijd slecht geweest en ik maakte me dus zorgen of dat wel goed zou komen. Ook de school zelf en de leraren waren pessimistisch en dus ben ik intensief aan de slag gegaan met intentie. Ze had zich aangemeld bij acht scholen en ik stuurde vooral intentie naar de school waarvan ik dacht dat ze daar het gelukkigst zou zijn. Ze dacht zelf dat het haar niet zou lukken, maar het lukte toch op basis van een zeer goed gesprek dat ze daar had. Ze werd aangenomen en haar cijfers waren heel goed, dus het werkte. Verder probeer ik goed te bedenken wat ik kan doen in ons bedrijf om daar een goede sfeer te creëren. We staan geen kwelgeesten toe en we proberen geen hiërarchie of negatieve denkers. Ik probeer ook de boot uit te duwen met wetenschap, zoals in mijn nieuwe boek: “The Intention Experiment”. In het boek roepen we de lezers op om mee te doen aan experimenten op gezette tijden en we gaan de resultaten daarvan meten. Ik wil graag ook helder hebben wat een intentie eigenlijk is, wat bedoelen we daarmee en hoe kunnen we er mee werken. Ik werk voor deze experimenten samen met een aantal van de wetenschappers die ik geïnterviewd had en het wordt dus een eigen wetenschappelijk experiment en ik ben benieuwd wat daar uit komt.

Denkt u niet dat mensen dit gaan misbruiken om nog meer materiële zaken te verkrijgen?

Ik denk dat mensen intentie nu al misbruiken en dat altijd hebben gedaan. De meeste mensen zenden negatieve gedachten uit, want wie denkt er nu positief de hele tijd. We lopen rond en sturen negatieve gedachten rond en creëren daarmee onze eigen wereld, dat is hoe we tot nu toe intentie gebruiken. Daarom denk ik dat het boek ons bewust laat worden hoe we denken en wat we kunnen doen om dat te veranderen.

In het boek praat u over een collectief bewustzijn, waar komt dit bewustzijn vandaan?

Ik denk dat we moeten beginnen ons zelf niet te zien als de bron van bewustzijn. We moeten ons zelf zien als een radio ontvanger van informatie, maar niet als de bron van informatie. We pikken continue informatie op, normaal gesproken op één frequentie, maar wanneer we bovenzintuiglijk informatie oppikken dan kan dat weer op allerlei andere frequenties. Het bewustzijn is in het veld en als kwantum deel zijn wij daarmee verbonden.

Betekent dit ook dat we nooit dood gaan?

Nee, ik denk dat we dit lichaam loslaten en terug gaan naar het veld. Ik heb er veel over nagedacht en uit de onderzoeken is veel interessante informatie gekomen, die aantoont dat we niet sterven. De wetenschapper Gary Schwartz bijvoorbeeld, heeft veel onderzoek gedaan en gewerkt met mediums, die zaken wisten te vertellen over overledenen die ze niet konden weten. De Nederlandse hart chirurg, Pim van Lommel, heeft onderzoek gedaan naar bijna dood ervaringen van mensen en kwam met verbazingwekkende gegevens. Mensen die formeel dood waren, geen hartslag hadden, konden navertellen wat ze gezien hadden tijdens hun ‘dood’. Eén man, die door een ongeluk in het ziekenhuis belandde en eigenlijk bij aankomst dood was, had gezien waar men zijn kleding, bril en kunstgebit had neergelegd en toen hij een aantal dagen later weer bijkwam, vroeg hij waar die blonde verpleegster was gebleven die zijn kunstgebit had meegenomen. Dit kon hij niet weten, omdat hij toen ‘dood’was en zo zijn er veel van dit soort verhalen, die aantonen dat er bewustzijn die los staat van onze hersenen.

Wat is ons doel op deze aarde?

Ons doel is om te leren en het belangrijkste is om vanuit liefde te leven. Dat is ons leerdoel: we moeten leren lief te hebben, los te laten en ook om elk kwantum deel te aanvaarden en te koesteren. Daarvoor hebben we een andere manier van denken nodig en dat we ons realiseren dat het niet gaat om het te maken ten koste van anderen. Het gaat om het weten dat je niet afgescheiden bent en dat je leert eenheid te ervaren.

Hoe kunnen mensen zichzelf helen?

Er zijn vier pilaren van gezondheid: 1. een individueel bepaald dieet, want er bestaat geen dieet dat voor iedereen van toepassing is. het is afhankelijk van je metabolische type 2. meer bewegen, maar niet altijd door sport, maar meer actief zijn op bepaalde momenten van de dag 3. let op giftige stoffen, weet wat je binnenhaalt of in je omgeving hebt 4. Jouw mentale houding, eigenlijk is deze de belangrijkste en dat is bewezen door onder andere kankerslachtoffers, die hun ziekte wisten om te draaien, door hun houding om te draaien. Waarom is het zo dat soms kanker in één keer plotseling weg is, alsof het er nooit is geweest. Daar is heel interessante literatuur over, over spontane genezing en hoe het veranderen van een houding daar in bepalend is geweest.

Met dank aan Heart Events voor het mogelijk maken van het interview. Het boek “The Intention Experiment”komt uit in februari 2007 en zal ook direct in het Nederlands te verkrijgen zijn. Manon Tromp is natuurmagiër en geeft daarin ook training. In het dagelijkse leven is ze personeels en loopbaanadviseur en vanuit de persoonlijke ontwikkelingskant heeft ze haar eigen spiritualiteit ontwikkeld. Ze is medeoprichtster van de eerste Godinnentempel in Nederland en zangeres van eigen moderne Keltische muziek. Voor meer informatie: www.natuurmagie.nl

Voor meer informatie: www.livingthefield.com www.wddty.com (what doctors don’t tell you) www.heartevents.nl (ter info: deze club werkt samen met 21world.org (evenement dat op 7-7-7 wereldwijd wordt georganiseerd, Martien even goede afstemming met Manon, zij kent mensen van Heart Events)