Checklist Brief

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Layout

 • Nodigt de folder uit tot lezen?
 • Zet de kopzin de doelgroep aan tot lezen?
 • Suggereert of noemt de kopzin het belangrijkste voordeel voor de lezer?
 • Is het kleurgebruik juist?

Beelden

 • Staat er een onderschrift bij elk beeld?
 • Staat de advertentie op een rechterpagina?
 • Is er reden om te stoppen met bladeren?
 • Denkt u aan de juiste visuele magneet?
 • Zijn er extra prikkelende fixatiepunten?

Leesbaarheid

 • Kopzin (max 7 woorden).
 • Kan de kopzin korter?
 • Alternatieve kopzinnen onderzocht?
 • Gaat de kopzin over basismotivatoren (hebzucht, angst, status)?
 • Aantal fixatiepunten (max 5)?
 • Zijn er tussenkopjes?
 • Links uitgelijnd (niet uitgevuld)?
 • Welk lettertype is gebruikt?
 • Welk lettercorps is gebruikt?
 • Ziet de lezer de belangrijkste argumenten als eerst?
 • Is de tekst goed leesbaar?

Inhoud

 • Heeft de kaart een duidelijke naam?
 • Staat de exacte datum erboven?
 • Is alle tekst relevant?
 • Zijn alle overbodige alinea's (bij)zinnen en woorden geschrapt?
 • Zijn de overbodige hulpwerkwoorden verwijderd?
 • Heeft u alle ontkenningen "gescreend

Persoonlijkheid

 • Wat is de verhouding u/uw versus wij/ons/onze (2:1)?
 • Staan er namen in de tekst?
 • Wordt "ik" gebruikt?
 • Staat er een functie bij de ondertekening?
 • Is overwogen om zelf te tekenen?
 • Is de brief door een persoon ondertekend?
 • Is de handtekening blauw?
 • Staat er een PS onder de brief?
 • Staan de letters PS vrij?
 • Is het PS maximaal 2 regels?
 • Zet het PS aan tot lezen van de hele brief?

Aanbod & voordelen

 • Welk voordeel springt er uit?
 • Is het aanbod duidelijk (the reason why)?
 • Doet u één duidelijk aanbod aan de lezer?
 • Zijn het uw doelstellingen of die van uw lezer?
 • Geeft de tekst antwoord op lezersvragen?
 • Benadrukt de advertentie het aanbod, niet uw bedrijf?

Stijl en imago

 • Past de landingspagina bij het door u gewenste imago?
 • Is er een afbeelding mogelijk?
 • Is er spannend afgebroken naar vervolg?
 • Wat is de gemiddelde alinealengte (gem. 4 is prima)?
 • Wat is de gemiddelde zinslengte (12-15 woorden)?
 • Wat is de gemiddelde woordlengte (2 lettergrepen)?
 • Is het schrijftaal of spreektaal?
 • Is onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt?
 • Is er een juist gebruik van de lijdende vorm (pas op voor "worden")?
 • Worden er beeldende woorden gebruikt?
 • Worden er exacte woorden gebruikt?
 • Heeft u de tekst hardop voorgelezen?

Aansporing tot actie

 • Zet de briefing aan tot volgen van de link?
 • Vraagt u om de gewenste aktie?
 • Wordt er expliciet om "ja" gevraagd?
 • Wordt het aanbod inclusief voordeel herhaald?
 • Is de nee-optie overwogen?
 • Is er aan m/v gedacht?
 • Kan men ook per fax/e-mail reageren?
 • Is er een antwoordnummer gebruikt?
 • Terugsturen t.a.v. een persoon?
 • Zet de advertentie duidelijk aan tot de gewenste reactie?
 • Staat er een schaartje bij de coupon?
 • Staat in de coupon vermeld waar deze naar toe moet?
 • Staat er een code op de coupon?

Inspiratiebronnen