Chaordisch

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Chaordic-Window.png
photo © VaxZine

De kunst van het geven

De essentie van gemeenschap:

 • Haar hart en ziel is de niet-geldelijke uitwisseling van waarde.
 • De dingen die we doen en de dingen die we delen omdat we om anderen geven, en voor het goede van de plek.
 • Gemeenschap is een compositie van zaken die we niet kunnen meten, waar we geen administratie van bijhouden en waar we geen compensatie voor vragen.
 • Omdat ze niet gemeten kan worden, kan ze niet in euros, olievaten of korenschoven uitgedrukt worden—maar in zaken zoals respect, liefde, vertrouwen, en zorg, dat onuitputtelijk en overvloedig beschikbaar is.
 • Zonder een van de drie—niet-materiële waardes, niet-monetaire uitwisseling van waarde, en nabijheid—heeft geen enkele gemeenschap ooit bestaan en zal ook nooit bestaan.
 • Alleen gekken vereren hun instrumenten zoals geld, markten en metingen.

Het Onmogelijke Verbeeld

Vier manieren om over organisaties te denken:

 1. Zoals ze waren.
 2. Zoals ze zijn.
 3. Zoals ze kunnen worden.
 4. Zoals ze horen te zijn.

Denk Anders

 • Het probleem is nooit om nieuwe ideeën binnen te krijgen.
 • Het probleem is om oude ideeën kwijt te raken.
 • Perspectief is de Achilleshiel van de geest.
 • Wat indien we stoppen met de structuur van een nieuw instituut en het in plaats daarvan beschouwen alsof het een soort genetische code heeft?
 • Hoe genereert de genetische code in individuele cellen herkenbare patronen—vogelbekdier en mens—palm en pijnboom—haring en muis—zonder een enkel duplicaat van creatuur, blad, grasspriet of sneeuwvlok?
 • Wat indien eigenaarschap een onherroepbaar recht van deelneming is, in tegenstelling tot aandelen—rechten die niet verhandeld, gekocht of verkocht kunnen worden, maar slechts verkregen kunnen worden op verzoek en aanvaarding van lidmaatschap?
 • Wat indien eigenaarschap de verantwoordelijkheid en de zorg voor de organisatie met zich mee brengt?
 • Wat indien dit zelf-organiserend is, waarbij deelnemers het recht hebben om op elk tijdstip, met elke reden en op elke schaal zich zelf te organiseren en met onherroepbare rechten en op elk nivo kunnen deelnemen in bestuur?
 • Wat indien macht en functie verdeelbaar zijn, zonder macht of functie bekleed en uitgevoerd door een deel dat naar alle redelijkheid ook door een meer perifeer deel uitgevoerd kan worden?
 • Wat indien het bestuur verdeelbaar is, met geen individu, geen instituut en geen combinatie daarvan, management in het bijzonder, in staat is om overwegingen of beslissingen te domineren op welke schaal dan ook?
 • Wat indien samenwerking en competitie naadloos vermengd kunnen worden, met alle delen vrij om te wedijveren, ieder op haar unieke en onafhankelijke wijze, tegelijkertijd in staat om eigen opbrengsten te genereren en indien nodig samen te werken voor het grotere geheel?
 • Wat indien dit oneindig kneedbaar en tegrlijkertijd extreem duurzaam is, waarin alle delen continue in staat zijn zelf-gegenereerde veranderingen in vormen of functies aan te brengen zonder daarbij haar essentiële bedoeling or verlichaamde beginselen op te offeren, daarmee de menselijke vernuft en geest vrijgevend.

Een chaordisch geheel dat leidt tot een schitterende chaorganisatie. Wacht niet, begin vandaag nog.

Gedrags- en zijnskenmerken van een chaorganisatie

Een chaordische organisatie:

 • Is gebouwd op helderheid, gedeelde doelstelling en principes.
 • Is zelforganiserend en zelfbesturend, in het geheel en haar delen
 • Stelt haar ‘leden’/’deelnemers’ in staat om zich te ontplooien.
 • Put haar kracht uit de periferie en is verenigd in de kern.
 • Is duurzaam in haar doel en principes.
 • Is flexibel in vorm en functie.
 • Verdeelt macht, recht, verantwoordelijkheid en beloning rechtvaardig.
 • Verenigt samenwerken en concurrentie harmonieus.
 • Leert, past aan en innoveert in continue cycli.
 • Is verenigbaar met de menselijke geest en biosfeer.
 • Creëert ruimte voor en versterkt vindingrijkheid, initiatief en oordeel.
 • Is verenigbaar met en biedt plaats aan diversiteit, complexiteit en verandering.
 • Maakt constructief gebruik van en harmoniseert conflicten en paradoxen.
 • Beperkt en maakt waar nodig gebruik van ’beheer en controle’ methodes.

Bron: One From Many.