BO2UW

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

BO2UW Bouwzuurstof

Tijd: Verdiepende vrijdagmiddag 16 februari 2007
Plaats: ZININWERK te Vught
Initiatiefnemers: Berk Accountants en Architectenbureau Twee Snoeken

Topic

Hoe leidt betere communicatie en afstemming tot vermindering van ongecontroleerde bouwafval?

Doelgroep

 • architecten
 • installateurs
 • aannemers
 • opdrachtgevers
 • klanten of potentiële klanten van Berk Accountants.

Totaal circa 30 personen.

De middag is geslaagd indien:

 • deelnemers minimaal twee dialooggroepen vormen, en
 • vóór 31 maart 2007 zijn gestart.

Programma

13:00: deuren open
13:30: Woord van welkom door Berk Accountants (Bernard Brouwer)
13:40: Korte uitleg / toelichting op programma (zappen van onderdelen)
13:45: Presentatie BO2UW (Nicole Segers)
13:55: Presentatie 15 kenmerken (Martien van Steenbergen)
14:05: Presentatie waarnemen dvd (Stanley van Maaren)
14:15: bedoeling Open Space Technology + SPELREGELS
14:25: vraag aan deelnemers ‘welk(e) onderwerp(en) in relatie tot bouwzuurstof wilt u vanmiddag aan de orde laten komen?’ (geeltjes laten plakken op brownpaper tussen fase voorontwerp en fase nazorg na oplevering) categorie aannemer / installateur / opdrachtgever / architect
14:45: Start met belangrijke onderwerpen. Overzicht welke onderwerpen aan welke tafel en welke eigenaar op flip-over. 1ste ronde. Eigenaar van opgebracht onderwerp neemt plaats aan tafel met bloedgroepsleden
15:00: Start 2de ronde, het ‘recht van de voeten’. Iedereen kan en mag vlinderen. Let op uitgangspunten OST!
15;45: Per tafel inventariseren opgebrachte punten en vaststellen of er een projectvoorstel (of meerdere) opgesteld kan worden
15:55: 3de ronde. Nieuw onderwerp /eigenaar per bloedgroep aan een tafel
16:10: Start 4de ronde, ‘recht van de voeten’. Let op uitgangspunten OST!
16:55: Per tafel inventariseren opgebrachte punten en vaststellen of er een projectvoorstel (of meerdere) opgesteld kan worden
17:05: Plenair bundelen op brownpaper op tijdslijn van alles wat er is opgeborreld, alles wat relevant is om te worden benoemd. Iedereen staat bij brownpaper en vult de eigenaren waar nodig aan
17:15: Kort intermezzo (filmpje, bewegen, muziek??) even uit de comfortzone en de onderwerpen…
17:20: Projectvoorstellen uitleggen / toelichten
17:40: Inschrijving dialogen
18:00: Afsluiting met een ruimte voor reacties hoe de aanwezigen deze middag hebben ervaren en wat ze concreet (beide voeten in de koude klei) met deze ervaringen gaan doen.

Borrel, gezellig nakletsen en net-werken…

Spelregels Open Space Technology

 • ieder heeft het recht van de voeten
 • maximaal aantal deelnemers per tafel is alle stoelen bezet en één staand
 • ieder krijgt de gelegenheid zijn zegje te zeggen
 • de eigenaar / aanbrenger van het onderwerp maakt aantekeningen
 • toon respect voor elkaars mening
 • reageer vanuit je hart / je eigen mening
 • reageer bij voorkeur niet op hetgeen is gezegd of wie het zegt
 • houdt het bij jezelf en blijf het onderwerp positief benaderen
 • ondersteun elkaar in het proces

Evaluatie

 • Zie Martien's evaluatie op BO2UW.