Agenda20060307

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search
 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Goedkeuring notulen
 • UvA aan het woord
 • Wie heeft wat gedaan? Zijn de afspraken nagekomen?
 • Stories algemeen
  • Klopte bij iedereen de inschatting (qua tijd/punten) van de stories?
  • Big Visible Charts
 • HKU: Personas
 • W.V.T.T.K.
 • Rondvraag
 • Volgende vergaderingen
 • Sluiting

 • Wat ging er goed deze week?
 • Wat hebben we geleerd?
 • Wat kan beter?
 • Wat puzzelt ons?