Agenda20060228

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search
 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Goedkeuring notulen
 • HKU
  • Zijn er nieuwe stories
  • Komen er ook personas?
 • Stories
  • Installer
   • Eigen installer
   • Java Web Start
  • Login: gedecentraliseerd? (Patrick)
 • Het Andere Systeem (mailtje van Roderik)
  • Wat doet het precies?
  • Hebben we wat aan hun algoritme?
 • Planning game
 • W.V.T.T.K.
 • Rondvraag
 • Volgende vergaderingen
 • Sluiting

Aantal stories voor de vergadering: 12