Agenda20060227

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search
 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Goedkeuring notulen
 • Wie heeft wat gedaan? Zijn de afspraken nagekomen?
 • Toelichting diabetes: nog steeds belangstelling?
 • Stories algemeen
  • Klopte bij iedereen de inschatting (qua tijd/punten) van de stories?
  • Hoe gaan we de velocity bijhouden? (Agile goeroe?)
   • Big Visible Charts
  • Opsplitsen in implementatie en overig?
 • Samenwerking met Giel
  • In hoeverre moeten we al keuzes gaan maken in het user interface ontwerp?
 • Design thoughts
  • Progress monitoring
  • Platform specifieke installatie
  • Gebruikersregistratie: welke database?
  • Java Web Start vs. eigen updater
 • Internationalization
  • In welke taal/talen moet Cheetah in eerste instantie opgeleverd worden?
 • Database
  • HSQLDB / SQLite
 • W.V.T.T.K.
 • Rondvraag
 • Volgende vergaderingen
 • Sluiting

 • Wat ging er goed deze week?
 • Wat hebben we geleerd?
 • Wat kan beter?
 • "What puzzles us?"