Agenda20060220

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search
 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Goedkeuring notulen
 • Pieter Huibers?
 • Wie heeft wat gedaan? Afspraken nagekomen?
  • Subversion: gelukt, iedereen?
 • Backups; automatic?
 • Codeafspraken
 • Comments in Wiki commits
 • Wiki als usermanual? Of ander soort manual?
 • Andere gebruikers in de Wiki
 • Tools op de frontpage
 • Aan de slag
  • Automatic builds
  • Hoe houden we de users bij?
  • Hoe doen we automatic updates?
 • W.V.T.T.K.
 • Rondvraag
 • Volgende vergaderingen
 • Sluiting