Aanvaarding

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Aanvaarding is het begin

Een situatie, een probleem oplossen begint met aanvaarding. De situatie is zoals die is. Door dat te aanvaarden ontstaat ruimte voor een open beschouwing. Harry 14:58, 15 January 2007 (CET)

Geen respect zonder acceptatie

Het aanvaarden van de eigen scheppingskracht en van de consequenties van de zelfgemaakte beslissingen vormen de enige goede basis voor het oplossen van conflicten. Deze keuze symboliseert de weg van dualiteit naar eenheid op collectief niveau. De sleutels in dit proces zijn ‘acceptatie en respect’. Twee aspecten die diep met elkaar verbonden zijn. Er kan geen respect zijn zonder acceptatie en als je iemand accepteert, respecteer je deze persoon in wezen al. Acceptatie en respect in eerste instantie van en voor jezelf en in tweede instantie van en voor een ander.

(Citaat uit een doorgeving van Maria, Jezus en Maria Magdalena op januari 2007 aan Gabriela Gaastra-Levin . Voor meer openbaringen kijk op http://www.openbaringen.com)