Temperatuurmeting

From AardRock Wiki
Revision as of 19:57, 25 November 2006 by Martien (talk | contribs) (Break between patterns.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

TO DO: Verder uitwerken a.d.h. bronmateriaal.

Patroonstatus: kiem

…regelmatige komt het projectteam bijeen. Soms voel je je wat ongemakkelijk of kriebelt het bij je. Incidenten en onbegrip maken het erger en wil je voorkomen want die leiden alleen maar tot meer spanning. Je voelt je op je gemak in een lekker draaiend team.

* * *

Interactie binnen het team is vaak uitermate complex. Onbegrip en miscommunicatie leidt soms tot spanningen en in een enkel geval zelfs tot een crisis. Een open manier van terugkoppeling geven levert zuurstof op voor de groep.

De temperatuurmeting geeft teamleden de mogelijkheid hun hart te luchten met weinig gevaar om in verlegenheid te worden gebracht of beschadigd te raken.

 1. Waardering—Uit je waardering voor betekenisvolle zaken—klein of groot—voor ondersteuning, bijdragen, begrip en zelfs voor een goede grap. Zodra de waarderingen losbarsten volgen er meer en dragen ze bij aan de positieve gevoelens die de rest van de temperatuurmeting zo succesvol maken. Doe je geen temperatuurmeting, vergeet dan de kudos niet—creëert ook altijd een goede stemming. Begin je waarderingen bijvoorbeeld zo:
  • Wat ik in je waardeer is…
  • Dank voor je hulp bij…
  • Ik ben enorm onder de indruk van…
 2. Nieuwe informatie—Deel informatie met de rest waarvan je vermoedt dat anderen het nog niet weten. Heel vaak lost dit puzzels op verheldert het klachten nog vóórdat ze door anderen worden geventileerd.
 3. Puzzles—Heb je een of meer brandende vragen waar je het antwoord niet op weet, leg de vraag dan voor aan de groep. Dan is in één keer iedereen zich bewust van jouw puzzel en helpt met het betrekken van de anderen in het verzinnen van een oplossing na afloop van de temperatuurmeting. Zeg:
  • Wat ik niet begrijp is…
  • Wat me al een tijdje bezighoud is…
  • Hoe kunnen we het beste…
 4. Klachten met aanbevelingen—Vertel je klachten mits voorzien van een constructieve aanbeveling om de klachten op te lossen. Spreek de aanbeveling uit als een wens, als een verlangen. Klachten worden meestal met het hart gevoeld en met het hart gehoord.
  • Wat ik liever zie is…
  • Waar ik aan moet wennen is…
  • Als ik je dat hoor zeggen voel ik me altijd minderwaardig. Ik vind het prettiger als je zegt…
 5. Verlangens en wensen—Sluit de temperatuurmeting af met een oppepper—met hoop en wensen voor de toekomst. Gebruik de kans om je dromen te delen en anderen ermee te inspireren.
  • Ik hoop dat…
  • De ideale situatie voor mij is…
  • Wat ik graag wil is…
  • Mijn droom is…

Oefening baart kunst, en zo ook bij de temperatuurmeting. Zodra je in het ritme komt houden regelmatige temperatuurmetingen een goed lopend team op snelheid en helpen ze een team in problemen—oververhit of onderkoeld—naar een comfortabele warme plek.

Daarom:

Stel een temperatuurmeting voor zodra je de behoefte op voelt komen. Breng hiermee verborgen en onzichtbare informatie, waarderingen, frustraties, puzzels en gevoelens aan het licht. Neem de temperatuurmeting op als regelmatig terugkerend onderwerp en oefen ermee.

* * *

Pattern Source: http://www.chacocanyon.com/pointlookout/010829.shtml.

Pattern Source: http://www.dhemery.com/articles/temperature_reading.html.