Patroontaal in BNF

From AardRock Wiki
Revision as of 16:16, 1 March 2007 by Martien (talk | contribs) (anekdotes)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Echt vanuit de heup geschoten van Martien… Niet precies. Incompleet. Niet echt over nagedacht. Echt een losse flodder, een kiem of nulde versie.

<patroontaal> ::= <recept>

<recept> ::= <patroon> | <recept> <patroon>

<patroon> ::= <patroonnaam> [ <probleem-anekdote> ] <beeldende foto> <context> <scheiding> <probleem> <krachtveld> <oplossing> [ <nieuwe situatie> ] [ <hoera-anekdote> ]

<probleem-anekdote> ::= "Uit het leven gegrepen verhaal van mensen die worstelen met het probleem, pijn hebben, of juist een droom en verlangen hebben naar toekomstig resultaat en zich afvragen: Hoe los ik dit op?"

<context> ::= "Beschrijving van de situatie of context met daarin verweven verwijzingen naar recepten die baat hebben bij de toepassing van dit recept."

<probleem> ::= "Eén of twee korte zinnen, vetgedrukt, die het probleem helder en duidelijk illusterern, mogelijk in de vorm van een open vraag."

<scheiding> ::= "* * *" (gecentreerd)

<oplossing> ::= "Eén tot drie korte vetgedrukte zinnen in de vorm van een instructie waarmee het probleem wordt opgelost en daarmee de bestaande situatie transformeren naar een nieuwe situatie."

<krachtveld> ::= <krachten> [ <verhelderende illustratie> | <krachtveld> <krachten>

<krachten> ::= "Beschrijving van de krachten die optreden en de consequenties daarvan op de situatie."

<nieuwe situatie> ::= "Beschrijvende addressering van de nieuwe situatie aangevuld met verwijzingen naar andere recepten die deze nieuwe situatie op hun beurt ook weer helpen en versterken (levendiger maken)"

<hoera-anekdote> ::= "Uit het leven gegrepen verhaal met mensen die zichtbaar en voelbaar baat hadden/hebben bij de toepassing van dit patroon of recept."