NNN

From AardRock Wiki
(Redirected from User:Martien/NNN)
Jump to navigation Jump to search

Naar een Nieuw Nederland—een zinderend project van Yolanda Dol Voorlopig kernteam:

 • Yolanda Dol—65 436 7666—initiatiefneemster.
 • Ellen van Mulligen—kritisch gebruikster, organisatie en evenementen.
 • Dennis Heijn—06 142 459 59—marketing en communicatie.
 • Eduard Povel—65 537 0950—minister van financiën.
 • Martien van Steenbergen—06 53 54 59 60—digitaal instrumentmaker.
 • Rob Maijers—061 660 4876.

NOTA BENE Alle teksten over NNN op deze Wiki zijn de visie en mening van Martien van Steenbergen en worden niet vanzelfsprekend gedeeld met de overige deelnemers.

NNN Terreinkaart

 • NNN/lancering—alles over de lancering van NNN op 13 april 2007.
 • NNN/cirkels—verslagen van de meeste bijeenkomsten kernteam.
 • NNN/journaal—journaal/dagboek van alle activiteiten (o.a. ontwerpteam software).
 • NNN/inceptie—inceptiedocument voor eerste fase NNN; requirements, usability, storyboards, etc.
 • NNN/team—het NNN team: wie doet wat, waarom en hoeveel.
 • nnn.aardbron.nl—een Wordpress blog als eerste experiment; niet opgepakt door projectteam;
 • NNN/technische_inventarisatie—voor een eerste technische inventarisatie, inclusief raming budget.

Lancering Vindplek Bewustwording

Bewustwording: wie, wat, waar en wanneer?

Je wilt graag weten wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is met Deepak Chopra, of er bij jou in de buurt ook een thuisgroep van Geweldloze Communicatie is, of wat het aanstaande Ode-event in januari is, of waar je uitgebreide informatie kunt vinden over duurzaam ondernemen. Nu zul je—als je in zulke specifieke zaken geïnteresseerd bent—dat meestal wel weten te vinden. Maar wat is er allemaal gaande in aanpalende, of overkoepelende gebieden?

Als je langdurig op internet op zoek gaat, kom je alleen al in Nederland duizenden individuen, organisaties en ‘communities’ tegen die bezig zijn met persoonlijke bewustwording en/of de noodzaak van een wending naar een betere samenleving. Maar er is nergens een totaaloverzicht te vinden, of een gemakkelijke persoonlijke selectie te maken uit de veelheid aan informatie, of een goede mogelijkheid tot interactie binnen een interessegebied. In deze behoefte wil ons initiatief voorzien.

De ontwikkeling van een nieuwe interactieve website http://nnn.aardbron.nl

Wij, vijf initiatiefnemers, willen een infrastructuur opzetten waarmee de meeste van de bovenbedoelde activiteiten gemakkelijk zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt op een website. Ons doel is bewustwording in Nederland te versterken door het promoten en verbinden van bestaande initiatieven.

De bezoekers van de website kunnen zien wat gaande is op specifieke interessegebieden. Tevens bieden we hen de mogelijkheid om hun specifieke interessegebied(en) te selecteren en middels customer managed interaction te ‘narrow casten’. Hierdoor ontvangt de aanvrager alleen datgene waarin hij geïnteresseerd is, in een frequentie die hij zelf aangeeft (mijnkrant en/of mijn-webpagina). Daarnaast wordt door een interactieve communicatie mogelijkheid een ontmoetingsplaats geboden.

De aanbieders van informatie kunnen zich volgens een bepaalde procedure aanmelden, beloven zich aan bepaalde regels te houden. Aanvankelijk zal een aantal moderatoren de ontwikkeling van deze website in goede banen leiden. Gaandeweg echter zal de site een open ruimte zijn die gevoed en beheerd wordt door de deelnemers van de community vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid (folksonomie).

Als initiatiefnemers willen wij geen eigenaar van deze website blijven. Ons doel is dat de kring van aanbieders op deze website zich als een inktvlek uitbreidt. Hiermee beogen wij dat deze site in korte tijd de vindplek wordt van alles wat er op het gebied van bewustwording—in de breedste zin van het woord—in Nederland plaatsvindt.


Naast deze Wiki is ook het gebruik van een postlijst handig lijkt me.