User:Martien/Gebruiksaanwijzing

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kees van Zijtveld van Nieuwe Dimensies biedt Martien in het najaar van 2006 een MDI gedrags- en drijfverenanalyse aan die Martien graag ondergaat. Hier de resultaten. Zie het als een handleiding of gebruiksaanwijzing voor optimale zin (nut, richting, betekenis en plezier) van de inzet van Martien. En besef je dat ook het meetinstrument zelf eigenlijk getest en gekalibreers moet worden.

Gebaseerd op de antwoorden van Martien, heeft MDI een aantal algemene kenmerken geselecteerd om een breed beeld te geven van zijn manier van werken. Deze algemene kenmerken tonen het basale natuurlijke gedrag dat hij inbrengt in uitvoering van de job. Dat wil zeggen hoe Martien de job uit zou willen voeren.

Gebruik deze kenmerken om een beter begrip te krijgen van het natuurlijke gedrag van Martien.

Martien in vogelvlucht

Martien is zeer deadline bewust en kan geïrriteerd raken wanneer tijdlimieten overschreden worden. Hij wil gezien worden als op zichzelf vertrouwend en bereid de prijs voor succes te betalen. Hij is een zelfstarter die van nieuwe projecten houdt en zeer ingenomen is met een breed scala aan activiteiten.

Veel mensen zien Martien als een zelfstarter, toegewijd aan het behalen van resultaten. Martien komt soms zo zelfverzekerd over, dat anderen hem als arrogant zien. Deze zelfverzekerdheid kan door anderen benijd worden. Hij is doelgeoriënteerd en wordt voortgedreven door resultaat.

Martien is het teamlid dat anderen op hun taak gericht houdt. Hij is graag krachtig en direct wanneer hij met anderen te maken heeft. Martien's verlangen naar resultaat is snel duidelijk voor de mensen waar hij mee werkt. Hij is vaak teleurgesteld wanneer hij werkt met anderen die zijn gevoel voor urgentie niet delen.

Martien is sterk doelgericht en gelooft in het bereiken van zijn doelen via anderen, die hij in het gareel kan houden. Hij heeft mensen om zich heen nodig met aanvullende kwaliteiten. Hij wil gezien worden als een winnaar en heeft een hekel aan verliezen en falen. Hij is geneigd veel en hard te werken aan zijn succes.

Martien heeft de unieke vaardigheid grote problemen te tackelen en door te gaan tot er een bevredigende oplossing is gevonden. Soms raakt hij emotioneel betrokken bij de besluitvorming. Hij vindt het makkelijk zijn mening met anderen te delen omtrent werkgerelateerde problemen. Hij is een goede probleemoplosser en troubleshooter, altijd nieuwe methoden zoekend om oude problemen op te lossen.

Martien dient zich te realiseren dat hij soms een project van begin tot eind dient te overdenken, voordat hij eraan begint. Hij zal lange dagen maken om een groot probleem op te lossen. Nadat het is opgelost kan hij verveeld raken door het routinewerk dat volgt. Hij houdt ervan snel beslissingen te nemen. Soms kan hij zo vooringenomen zijn omtrent een bepaald probleem, dat hij moeite heeft anderen in het proces te laten participeren.

Martien maskeert af en toe zijn gevoelens met vriendelijke bewoording. Onder druk komen zijn ware gevoelens boven. Zijn actieve en creatieve geest kan zijn vaardigheid tot effectief communiceren hinderen. Hij presenteert de informatie soms op een manier die niet makkelijk toegankelijk is voor anderen.

Martien kan gebrek aan geduld tonen in het communiceren met en luisteren naar mensen die langzamer werken. Hij daagt mensen uit die vrijwillig hun mening geven. Martien prefereert mensen die hem de keuze laten in plaats van hem hun mening geven.

De keuzemogelijkheden helpen hem beslissingen te nemen. Hij waardeert echter vaak zijn mening boven die van anderen. Hij houdt van mensen die hun zaak effectief bepleiten. Wanneer zij dat doen kan hij sneller oordelen of beslissen. Hij heeft de neiging intolerant te zijn tegenover vage of traag denkende mensen. Hij heeft de neiging mensen te beïnvloeden door direct, vriendelijk en resultaat georiënteerd te zijn.

Dr. Phil over Martien

De Dr. Phil Test gunt Martien een score van 42 en omschrijft hem daarom alvolgt:

Anderen zien Martien als fris, levendig, charmant, amusant, practisch en altijd geïnteresseerd. Als iemand die constant in het centrum van de aandacht staat, maar behoorlijk goed uitgebalanceerd, zodat het niet naar je hoofd stijgt. Men ziet je verder ook als vriendelijk, begrijpend en meelevend. Iemand die de ander altijd een hart onder de riem geeft en probeert te helpen waar hij kan.

Martien's waarde voor de organisatie

De specifieke talenten en gedragingen van Martien die van nut kunnen zijn. Door deze statements te interpreteren kan men bepalen welke taken of plaats in de organisatie Martien het best kan invullen. Door zijn talenten te identificeren kan de organisatie een manier ontwikkelen om zijn specifieke waarde voor de organisatie en voor Martien zelf te kapitaliseren.

Martien:

 • Zet tot actie aan.
 • Is innovatief.
 • Kijkt vooruit en is toekomstgericht.
 • Is vasthoudend aan zijn eigen ideeën.
 • Is prestatiegericht.
 • Bereikt doelen via mensen.
 • Is gericht op uitdagingen.
 • Neemt deel aan organisaties om deze goed te kunnen vertegenwoordigen.
 • Is creatief bij het oplossen van problemen.

Martien's communicatietips

Zet Martien voor je in

De meeste mensen zijn gevoelig voor en zich bewust van de manier waarop zij benaderd worden. Een ieder heeft bepaalde voorkeuren voor de manier waarop men met hen communiceert. De meeste mensen ervaren dit deel als zeer accuraat en belangrijk. Lees alle statements goed en bepaal drie of vierstatements als de meest belangrijke. Schrijf deze op en neemt u voor om die te gebruiken in uw day to day management. Geef de belangrijkste aan de mensen waarmee dagelijks wordt omgegaan.

Zet Martien voor je in en:

 • Streel zijn ego.
 • Kijk naar de lichaamstaal—zoek naar ongeduld of afkeuring.
 • Geef oplossingen—geen meningen.
 • Wees duidelijk, kernachtig, kort en ter zake.
 • Gebruik een uitgebalanceerde, objectieve en emotionele benadering.
 • Let op signalen die aangeven dat zijn aandacht verslapt.
 • Begrijp zijn uitdagende houding.
 • Ga een confrontatie aan bij onenigheid.
 • Blijf zakelijk—laat hem besluiten of hij een algemeen gesprek wil voeren.
 • Definieer schriftelijk het probleem.
 • Geef vragen en alternatieven en laat hem keuzes voor het nemen van zijn eigen beslissingen.

Laat Martien afhaken

Wat je niet moet doen wanneer je met Martien communiceert. Om Martien af te laten haken moet je dit natuurlijk wel doen.

Lees ieder statement aandachtig en identificeer die methode van communicatie die leidt tot frustratie en minder presteren. Door deze informatie te delen, kan een manier van communiceren worden vastgesteld die het meeste effect oplevert.

Om Martien af te laten haken:

 • Strijk met de eer van zijn prestaties.
 • Probeer hem te overtuigen met argumenten in de "persoonlijke" sfeer.
 • Versterk overeenstemming met "ik sta aan jouw kant".
 • Zwak je taalgebruik af of overheers Martien.
 • Laat je door zijn woorden overbluffen.
 • Geef hem overbodige informatie.
 • Vergeet of verlies dingen.
 • Wees ongeorganiseerd of rommelig.
 • Wees verward.
 • Leidt zijn aandacht van de zaken.
 • Speel op de persoon bij onenigheid.
 • Geef aanwijzingen.
 • Aarzel bij een confrontatie.
 • Zeur of verdoe zijn tijd.
 • Stel retorische of zinloze vragen.
 • Wees vaderlijk.

Help Martien helpen

Suggesties gedaan en methoden die Martien's communicatie met jou kunnen verbeteren. De tips worden per specifiek type aangegeven. Hierin worden dus ook de voorkeuren aangegeven van die types.

Om meer effectief te worden zal Martien de flexibiliteit moeten verkrijgen in het toepassen van die tips. De flexibiliteit en de vaardigheid om de behoeften van anderen in te schatten, toont de ware communicator.

Herken je jezelf in een van onderstaande profielen, deel dat dan met Martien zodat hij zijn uiterste best kan doen zich af te stemmen op jou.

Indien Martien communiceert met iemand die afhankelijk, conservatief, perfectionistisch, voorzichtig, volgzaam en netjes is, doet en oefent Martien zijn best om zich alsvolgt op te stellen:

 • Martien bereid zich zeer goed voor.
 • Martien blijfr zakelijk.
 • Martien is accuraat en realistisch.
 • Martien is zich ervan bewust dat de volgende factoren spanning en ontevredenheid kunnen oproepen:
  • Nonchalant, informeel en luidruchtig zijn.
  • Te veel aandringen of niet realistisch zijn met deadlines.
  • Ongeorganiseerd en rommelig zijn.

Indien Martien communiceert met iemand die geduldig, voorspelbaar, betrouwbaar, bescheiden, en stabiel reagerend is, doet en oefent Martien zijn best om zich alsvolgt op te stellen:

 • Martien beginr met een persoonlijke opmerking, breek het ijs.
 • Martien presenteert zijn argumenten vriendelijk, niet bedreigend (soft).
 • Martien stelt "hoe"-vragen om een mening te verkrijgen.
 • Martien is zich ervan bewust dat de volgende factoren spanning en ontevredenheid kunnen oproepen:
  • Hals over kop met de deur in huis vallen en over de business beginnen.
  • Dominant en veeleisend zijn.
  • Aandringen op snelle reacties i.v.m. Martien's doelen.

Indien Martien communiceert met iemand die aantrekkelijk, enthousiast, vriendelijk, diplomatiek en extravert is, doet en oefent Martien zijn best om zich alsvolgt op te stellen:

 • Martien zorgt voor een vriendelijke en emotionele, warme omgeving.
 • Martien gaat niet in op te veel details (maar geeft die schriftelijk).
 • Martien stelt vragen die op gevoel ingaan, om meningen en commentaren te verkrijgen.
 • Martien is zich ervan bewust dat de volgende factoren spanning en ontevredenheid kunnen oproepen:
  • Kortaf, koel en gesloten zijn.
  • Het gesprek domineren.
  • Uitgaan van feiten, cijfers, alternatieven en abstracties.

Martien's ideale werkomgeving of habitat

Martien's ideale werkomgeving is gebaseerd op de basale stijl van Martien. Mensen met geringe flexibiliteit voelen zich ongemakkelijk indien zij moeten functioneren in een job die niet voldoet aan de hieronder omschreven punten.

Een flexibel persoon gebruikt zijn intelligentie om zijn gedrag aan te passen en zal in verschillende omgevingen goed kunnen functioneren. Gebruik dit om taken en verantwoordelijkheden te identificeren die Martien graag uitvoert en aan kan; maar ook die zijn functioneren kunnen remmen en frustreren.

 • Vrijheid om nieuwe benaderingen te proberen.
 • Behoefte aan moeilijke opdrachten.
 • Forum om idee‘n en gezichtspunten te ventileren.
 • Evaluatie gebaseerd op resultaten, niet op het proces.
 • Werken met een resultaatgericht team.
 • Vrijheid van regels, strak toezicht en van details.
 • Een innovatieve en toekomstgeori‘nteerde werkomgeving.
 • Werkomgeving met tolerante leiders.

Martien's zelfperceptie

Gedrag en gevoelens worden snel door anderen gesignaleerd. Hier de informatie omtrent hoe Martien zichzelf ziet en hoe anderen u zien onder bepaalde condities. Inzicht hierin geeft je de kans het gedrag te projecteren waardoor je de situatie beter kunt controleren en beheersen.

Martien beschouwt zichzelf gewoonlijk als:

 • Baanbrekend.
 • Zelfbewust.
 • Zelfverzekerd.
 • Concurrerend.
 • Zeker.
 • Positief.
 • Winnaar.

Onder gematigde druk, spanning, inspanning of vermoeidheid, kan je Martien beschouwen als:

 • Veeleisend.
 • Zenuwachtig.
 • Vol eigenwaan.
 • Strijdlustig.

Onder de hoogste druk, spanning of vermoeidheid kan je Martien beschouwen als:

 • Kwetsend.
 • Leidinggevend.
 • Eigenmachtig.
 • Eigenwijs.

Basis en responsstijl

Het basisgedrag van Martien in het omgaan met problemen, mensen, situaties en procedures hoeft niet altijd overeen te komen met het gedrag dat de omgeving vereist. De noodzakelijke aanpassing (responsstijl) kan stress opleveren. Dit deel van het profiel geeft inzicht in zowel de basisstijl als de responsstijl en legt daardoor de oorzaken bloot van de spanningen die kunnen ontstaan.

Problemen en uitdagingen

Basisstijl—Martien heeft de neiging problemen en uitdagingen op een veeleisende, gedreven en koppige manier te benaderen. Hij is individualistisch in zijn aanpak en actief op zoek naar doelen. Martien zal problemen snel aanpakken en houdt van een positie met autoriteit en werk dat de grenzen van zijn vaardigheden continu uitdaagt.

Responsstijl—Martien zal koppig en ambitieus in zijn probleembenadering zijn, omdat zijn omgeving dat van hem vraagt. Hij wil alle obstakels en problemen overwinnen.

Mensen en contacten

Basisstijl—Martien is makkelijk in de omgang en optimistisch. Hij is in staat aan emoties te appelleren om anderen te overtuigen. Hij functioneert graag in een team en is ook graag de woordvoerder van een team.

Responsstijl—Martien is een levendig en emotioneel overtuiger. Hij vindt dat zijn omgeving een positieve benadering nodig heeft indien hij anderen tracht te overtuigen.

Tempo en flexibiliteit

Basisstijl—Martien is gericht op diverse activiteiten en toont de behoefte om snel van activiteit te kunnen wisselen. Hij toont meestal een sterk gevoel voor urgentie. Martien zal veranderingen graag initiëren, al is het maar voor de verandering.

Responsstijl—Martien ziet zijn activiteitenniveau als datgene wat de omgeving nodig heeft. Zoals hij overkomt is hij ook, zowel wat betreft activiteiten als rechtlijnigheid. Soms zou hij willen dat de wereld iets trager draaide.

Regels en beperkingen

Basisstijl—Martien houdt niet van beperkingen, soms zal hij die uitdagen of zelfs daartegen rebelleren. Hij vertoont gebrek aan tact en diplomatie wanneer hij geconfronteerd wordt met teveel of—volgens hem—onredelijke regels en beperkingen. Martien zoekt opwinding en avontuur en wil gezien worden als zichzelf.

Responsstijl—Het kost Martien geen moeite zijn basisstijl te vergelijken met zijn responsstijl. Het verschil is niet groot, waardoor Martien geen noodzaak ziet zijn gedrag aan te passen aan de omgeving.

Responsstijl

Martien vindt dat zijn huidige werkomgeving om onderstaande gedragingen vraagt. Wanneer deze niet functie- of taakgerelateerd blijken te zijn, dient men te onderzoeken waarom hij dit gedrag dan toch laat zien.

Martien's kenmerken:

 • Gebruikt een creatieve benadering bij de besluitvorming.
 • Positief, extravert en vriendelijk gedrag.
 • Bereid om "het zelf te doen" wanneer dit nodig is.
 • Flexibiliteit.
 • Resultaten via mensen bereiken.
 • Mensen motiveren om actie te ondernemen door het gebruik van overtuigingskracht.
 • Op verschillende wijzen contacten kunnen leggen met mensen.
 • Sterk betrokken bij het behalen van resultaten.
 • Optimistische, toekomstgeoriënteerde instelling.
 • Een telkens veranderende, vriendelijke werkomgeving handhaven.
 • Is onafhankelijk en innovatief.

Sleutels tot motivatie

Dit deel van het rapport is tot stand gekomen door de wensen van Martien te analyseren. Mensen worden gemotiveerd door de dingen die zij willen, dus zijn vervulde wensen en behoeften niet langer motivatoren! Lees ieder statement aandachtig en onderstreep de huidige wensen en behoeften.

Martien's wensen:

 • Beloningen om zijn idee‘n te ondersteunen.
 • Vrijwaring van veel regels en voorschriften.
 • Werkvoorschriften met de vrijheid om met mensen te praten en hen te bezoeken.
 • Een vriendelijke werkomgeving.
 • Onafhankelijkheid.
 • Een ondersteunend systeem voor detailwerk.
 • Toetsing door de resultaten.
 • Een forum om zijn emoties te ventileren.
 • Groepsactiviteiten buiten de werkzaamheden.
 • Vleierij, waardering, sociale erkenning.
 • Opdrachten die een kans op erkenning bieden.

Sleutels tot effectief leiden

In dit deel staan enkele behoeften waaraan voldaan moet worden om Martien optimaal te laten presteren. Aan sommige behoeften kan Martien zelf voldoen, aan andere dient door zijn omgeving voldaan te worden.

Het is moeilijk om optimaal gemotiveerd te worden en te blijven, wanneer niet aan de basale managementondersteuning is voldaan. Martien en zijn omgeving dienen deze lijst door te nemen en de drie of vier belangrijkste statements vast te stellen. Dit geeft Martien de kans te participeren in het tot stand komen van een persoonlijk-management-plan.

Martien's behoeftes:

 • Zijn rol in het team begrijpen—als teamlid of als teamleider.
 • Een programma om langzamer te werken en meer te ontspannen.
 • Gelegenheid het onbekende te proberen.
 • Het evalueren van zijn motivatie als zijn "eigen persoonlijkheid" en hoe dit zijn rol in het team beïnvloedt.
 • Een confrontatie bij onenigheid of wanneer hij de regels overtreedt.
 • Erkennen dat er beperkingen en regels gelden (en waarom).
 • Een werkomgeving met veel activiteiten.
 • Terughoudendheid, of het berekenen van de risico's ten gevolge van zijn beslissing.
 • Tolerante leiders in zijn omgeving.
 • Zijn inspanning aanpassen aan de situatie.
 • Bevoegdheid gelijk aan verantwoordelijkheid.
 • Documentatie van te verwachten resultaten.

Aandachtspunten en valkuilen

Hieronder staat een aantal mogelijke beperkingen, niet specifiek jobgericht. Streep twee à drie beperkingen aan die de prestaties remmen en ontwikkel een actieplan om deze beperkingen te elimineren.

Martien's neigingen:

 • Te veel hooi op de vork te nemen en dingen te snel en te haastig te willen doen.
 • Impulsief te zijn en veranderingen te zoeken om het veranderen; kan dagelijks de prioriteiten veranderen.
 • Afkeer te tonen van routinewerkzaamheden of mensen die routine prettig vinden, tenzij hij de noodzaak ervan ziet om zijn doelen te bereiken.
 • De normen voor zichzelf en anderen zo hoog te stellen, dat de onmogelijkheid van de situatie geen uitzondering is.
 • Van nature "explosief" te zijn en weinig geduld te hebben om te onderhandelen.
 • Communicatie als éénrichtingsverkeer te gebruiken—luistert niet naar het gehele verhaal voordat hij zijn mening geeft.
 • Problemen krijgen met het vinden van de balans tussen werk en privé.
 • Autoriteit en regelgeving te negeren—zal anderen overheersen.