Schuive vraag

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

…een vraag of een brief aan een ander met vraag om hulp waarbij je vermoed dat de ander zelf die hulp kan bieden.

* * *

Een directe vraag is soms confronterend en leidt tot aarzeling of afwijzing. Het werkt krachtiger als de ander ontdekt zelf de oplossing te kunnen bieden of zijn en zich daardoor aangesproken, geëerd en betrokken voelt.

Daarom:

Stel de vraag "door de ander heen".

Formuleer de vraag op niet confronterende wijze zodat de ander ruimte heeft om zijn eigen energie en verlangen te voelen en zich niet klem gezet voelt.

Je vraagt bijvoorbeeld aan een timmerman waarvan je weet dat hij meubelmaken als hobby heeft: "Zeg, ken jij nog iemand die op maat een bijzettafel voor naast onze bank kan maken?" Grote kans dat hij antwoord: "Ja! Ik!".

"Schuif" is een samentrekking van scheef en schuin, een vrije vertaling van het Engelse oblique—noch haaks, noch parallel. Oblique betekent ook cursief, naar de schuine stand van lopend handschrift. Dit patroon is verwant met 'en passant' of 'tussen neus en lippen'...

* * *

Pattern Source: http://www.spiritinbusiness.org/new/images/Obliquity.html.