Restpuntenlijst

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

…het werk stroomt in de vorm van verhalen naar binnen.

* * *

Er is meer werk dan je in een ronde af kan handelen met z'n allen. En de prioriteiten veranderen continu onder voortschrijdend inzicht. Bovendien is niet iedereen altijd volledig inzetbaar door ziekte, vakantie en andere onderbrekingen.

De restpuntenlijst—ook bekend als 'backlog'—is een metafoor die stamt uit de bouw: als een huis grotendeels af is, blijven er vaak nog restpunten over; dingen die nog opgelost moeten worden voordat het huis echt af is. Hett planningsspel resulteert in een restpuntenlijst in plaats van een programma van eisen.

Een restpuntenlijst bevat verhalen in volgorde van belangrijkheid—de belangrijkste restpunten worden eerst op gelost, en er wordt strikt (restpunt-voor-restpunt) van boven naar beneden gewerkt, zodat wat af is af is.

Onder voortschrijdend inzicht—de markt, de wetgeving, het team, de technologie, alles veranderd continu—kan je voor elke nieuwe ronde de volgorde van de verhalen in de restpuntenlijst aanpassen aan die veranderde omstandigheden.

Daarom:

Neem de verhalen op in een restpuntenlijst waarvan je de volgorde voor elke ronde kan aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht. Werk de verhalen strikt volgens de dan geldende volgorde van de restpuntenlijst af.

* * *

De techniek komt onder andere voor in scrum, waar deze backlog heet.